teacup. [ 掲示板 ] [ 掲示板作成 ] [ 有料掲示板 ] [ ブログ ]

 投稿者
 メール
 題名
 内容 入力補助
  
 URL
[ ケータイで使う ] [ BBSティッカー ] [ 書込み通知 ]


見たまま(02.06)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年 2月 9日(木)23時00分59秒
  6日(月)の確認分です。

京王線


[京八準特系統]
 No.1 :8008F   No.2 :8003F   No.3 :8001F
 No.4 :7204F+7004F  No.5 :7028F

[高尾特急系統]
 No.6 :8004F   No.8 :7022F   No.9 :8010F
 No.10:7027F   No.11:7025F

[橋本準特系統]
 No.20:8002F   No.21:8009F   No.22:7028F
 No.23:7023F   No.24:7021F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.65:9030F   No.67:9040F   No.75:9034F
 No.79:9035F   No.81:9044F   No.93:9038F
 No.95:9047F   No.97:9049F

[10両編成]
 No.12:7425F+7009F  No.13:7203F+7003F  No.14:8012F
 No.17:8006F   No.26:8011F   No.44:7029F
 No.74:9030F   No.80:8012F   No.84:8005F

[8両編成]
 No.30:9008F   No.32:8030F   No.33:8029F
 No.34:8028F   No.36:(7423F+)7006F No.51:9006F
 No.52:8026F   No.56:7008F   No.57:8033F
 No.64:7008F   No.66:8025F

[都営車]
 1T :10-510F   15T:10-540F   23T:10-460F
 25T:10-550F   27T:10-260F   33T:10-240F
 43T:10-490F   53T:10-560F
 
 

見たまま(02.03)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年 2月 4日(土)10時37分24秒
  3日(金)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8001F   No.2 :8010F   No.5 :7204F+7004F

[高尾特急系統]
 No.6 :7024F   No.7 :8007F   No.8 :7023F
 No.10:8004F   No.11:7027F

[橋本準特系統]
 No.21:8006F   No.23:7029F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9035F(夜)  No.63:9035F → 9036F No.67:9048F
 No.71:9043F   No.73:9040F   No.79:9031F
 No.81:9033F   No.91:9041F   No.93:9039F
 No.95:9044F   No.97:9045F

[10両編成]
 No.12:8009F   No.14:7423F+7006F  No.15:9034F
 No.16:7424F+9007F  No.42:7021F   No.43:7423F+7006F
 No.76:9034F   No.82:7207F+7002F  No.84:7022F

[8両編成]
 No.30:9008F   No.36:(7422F+)9002F No.37:8024F
 No.51:8026F   No.52:8033F   No.56:8030F
 No.58:7008F   No.64:7008F

[区間各停]
 No.49:7421F

[都営車]
 9T :10-570F   19T:10-560F   23T:10-520F
 35T:10-500F   53T:10-450F
 

見たまま(02.02)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年 2月 3日(金)00時21分48秒
編集済
  2日(木)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.4 :7423F+7006F

[高尾特急系統]
 No.7 :7425F+9008F   No.9 :7424F+9007F → 7027F
 No.10:8007F

[橋本準特系統]
 No.21:8011F   No.23:7028F   No.24:8001F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.63:9047F   No.67:9038F   No.79:9041F
 No.81:9045F   No.91:9040F   No.93:9042F
 No.95:9033F   No.97:9036F

[10両編成]
 No.12:7021F   No.14:8004F   No.16:9049F
 No.25:8012F
 No.40:8004F   No.41:8009F   No.42:7027F
 No.43:9049F   No.70:7023F   No.84:7024F

[8両編成]
 No.32:8023F   No.33:8033F   No.34:8029F
 No.37:7007F   No.51:9003F   No.62:7009F

[都営車]
 19T:10-520F   43T:10-620F   51T:10-610F
 53T:10-470F
 

見たまま(02.01)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年 2月 3日(金)00時21分15秒
  1日(水)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.4 :7027F

[高尾特急系統]
 No.7 :8011F   No.8 :8012F   No.10:8006F

[橋本準特系統]
 No.21:7021F   No.22:7028F   No.23:8005F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9043F → 10-530F       No.63:9033F
 No.67:9044F   No.79:9042F   No.81:9036F
 No.91:9035F   No.93:9048F   No.95:9041F
 No.97:9045F → 9030F

[10両編成]
 No.25:8007F   No.26:8008F   No.40:7025F
 No.41:7205F+7005F  No.43:7206F+7001F  No.70:7023F
 No.74:8008F   No.80:7207F+7002F  No.84:8007F

[8両編成]
 No.32:8029F   No.34:8027F   No.56:8025F → 9045F
 No.57:9001F   No.58:7009F   No.60:9002F
 No.62:8024F

[都営車]
 19T:10-490F   25T:10-510F   53T:10-500F
 

見たまま

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年 1月31日(火)21時51分1秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8004F   No.2 :8001F   No.3 :7024F
 No.4 :8010F   No.5 :7424F+9007F

[高尾特急系統]
 No.6 :7027F   No.7 :7021F   No.8 :7028F
 No.9 :7423F+7007F  No.10:8011F   No.11:8003F

[橋本準特系統]
 No.20:7205F+7005F  No.21:7026F   No.22:8005F
 No.23:8007F   No.24:8014F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.63:9049F   No.67:9034F   No.75:9033F
 No.79:9042F   No.81:9041F   No.91:9047F
 No.93:9038F   No.95:9039F   No.97:9043F

[10両編成]
 No.12:9045F   No.13:7025F   No.14:7204F+7004F
 No.16:8012F   No.17:8008F   No.26:7022F
 No.40:8002F   No.41:7206F+7001F  No.43:7204F+7004F
 No.70:7022F   No.84:9042F

[8両編成]
 No.30:7009F   No.32:8029F   No.33:8033F
 No.34:7006F   No.37:9003F   No.51:8024F
 No.52:8031F   No.55:9006F   No.56:8021F
 No.57:8025F   No.58:8030F   No.62:8026F
 No.64:8021F   No.66:9001F

[都営車]
 1T :10-510F   3T :10-490F   19T:10-460F
 23T:10-550F   25T:10-520F   33T:10-380F
 43T:10-450F   51T:10-620F   53T:10-480F
 

見たまま

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年 1月30日(月)22時53分9秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8012F   No.2 :8006F   No.3 :8014F
 No.4 :8010F   No.5 :7205F+7005F

[高尾特急系統]
 No.6 :8003F   No.7 :7026F   No.8 :7025F
 No.9 :7423F+7007F  No.10:7021F   No.11:8001F

[橋本準特系統]
 No.20:7206F+7001F  No.21:8008F   No.22:8007F
 No.23:7023F   No.24:8004F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.63:9042F(朝)  No.65:9042F(夜)  No.67:9036F
 No.73:9034F   No.75:9049F   No.79:9038F
 No.81:9043F   No.91:9032F   No.93:9048F
 No.95:9045F   No.97:9031F

[10両編成]
 No.12:8005F   No.13:8002F   No.14:7425F+9005F
 No.16:9041F   No.17:7207F+7002F  No.25:8011F
 No.26:7028F
 No.40:7204F+7004F  No.41:7207F+7002F  No.43:7425F+9005F
 No.70:7022F   No.84:8011F

[8両編成]
 No.30:8030F   No.32:7008F   No.33:8031F
 No.34:7006F   No.37:9008F   No.51:8028F
 No.52:8033F   No.55:8032F   No.56:9001F
 No.57:8021F   No.58:8025F   No.60:8024F
 No.62:7009F   No.64:9006F   No.66:8025F

[都営車]
 1T :10-550F   3T :10-500F   19T:10-470F
 23T:10-460F   25T:10-510F   31T:10-620F
 33T:10-270F   43T:10-610F   51T:10-540F
 53T:10-450F
 

見たまま(01.26)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年 1月27日(金)01時34分27秒
  26日(木)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8013F   No.2 :8007F   No.3 :7021F
 No.4 :7205F+7005F  No.5 :7024F

[高尾特急系統]
 No.6 :7025F   No.7 :8002F   No.8 :8003F
 No.9 :7027F   No.10:8009F   No.11:8011F

[橋本準特系統]
 No.20:7204F+7004F  No.21:8014F   No.22:8006F
 No.23:7022F   No.24:8012F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9042F   No.63:9031F(朝)  No.65:9031F(夜)
 No.67:9045F   No.69:9049F   No.73:9035F
 No.75:9044F   No.79:9048F   No.81:9041F
 No.91:9038F   No.93:9039F   No.95:9036F
 No.97:9047F

[10両編成]
 No.12:7421F+7007F  No.13:7028F   No.14:7023F
 No.16:8010F   No.17:8002F   No.25:8004F
 No.26:9033F
 No.40:7207F+7002F  No.41:8005F   No.42:7023F
 No.43:7421F+7007F  No.70:7026F   No.84:8004F

[8両編成]
 No.30:9007F   No.31:8023F   No.32:9006F
 No.33:7008F   No.34:9005F   No.37:8032F
 No.51:8033F   No.52:8021F   No.55:9001F
 No.56:8026F   No.57:8029F   No.58:7006F
 No.60:8028F   No.62:8025F   No.64:8031F
 No.66:7006F

[区間各停]
 No.49:7422F

[都営車]
 1T :10-530F   3T :10-550F   9T :10-610F
 15T:10-490F   19T:10-450F   25T:10-570F
 33T:10-240F   37T:10-250F   43T:10-620F
 51T:10-520F   53T:10-540F
 

見たまま(01.25)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年 1月27日(金)01時25分30秒
  25日(水)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8010F   No.2 :7203F+7003F  No.3 :8003F
 No.4 :8011F   No.5 :8009F

[高尾特急系統]
 No.6 :7024F   No.7 :8014F   No.8 :7023F
 No.9 :7204F+7004F  No.10:8002F   No.11:8007F

[橋本準特系統]
 No.20:8005F   No.21:8004F   No.22:7022F
 No.23:7028F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9043F → 10-560F       No.63:9036F
 No.79:9038F   No.81:9047F   No.91:9035F
 No.93:9049F   No.95:9041F   No.97:9042F

[10両編成]
 No.15:9033F   No.26:9040F   No.40:8012F
 No.43:7206F+7001F  No.84:7025F

[8両編成]
 No.30:7006F   No.32:9006F   No.34:8027F
 No.50:8028F   No.51:8025F   No.56:9001F
 No.58:8029F   No.62:7009F   No.64:9001F

[都営車]
 1T :10-570F   19T:10-540F   23T:10-610F
 25T:10-530F   33T:10-240F   35T:10-550F
 53T:10-470F
 

見たまま

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年 1月24日(火)21時55分15秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :7021F   No.2 :7206F+7001F  No.3 :8013F
 No.4 :8007F   No.5 :7425F+9003F

[高尾特急系統]
 No.6 :7022F   No.7 :8004F   No.8 :7026F
 No.9 :8008F   No.10:8014F   No.11:7203F+7003F

[橋本準特系統]
 No.20:8006F   No.21:7023F   No.22:7028F
 No.23:7025F   No.24:8010F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.63:9033F(朝)  No.65:9033F(夜)  No.67:9048F
 No.75:9036F   No.79:9049F   No.81:9042F
 No.91:9032F   No.93:9031F   No.95:9030F
 No.97:9040F

[10両編成]
 No.12:8002F   No.13:8012F   No.14:8005F
 No.17:7024F   No.25:8009F
 No.40:7024F   No.41:8002F   No.43:7205F+7005F
 No.70:8001F   No.84:8009F

[8両編成]
 No.30:8029F   No.32:8026F   No.33:9008F
 No.34:9006F   No.51:8031F   No.52:8021F
 No.56:8023F   No.57:8027F   No.58:9007F
 No.62:8028F   No.64:8023F   No.66:9007F

[都営車]
 19T:10-520F   25T:10-570F   43T:10-450F
 53T:10-530F
 

見たまま

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年 1月24日(火)01時20分22秒
  23日(月)の確認分です。快速急行副都心線さんと重複するものは省きます。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :7027F   No.2 :8014F   No.3 :7022F
 No.4 :7207F+7002F

[高尾特急系統]
 No.7 :7023F   No.8 :8008F   No.9 :7423F+7006F
 No.10:8004F   No.11:7206F+7001F

[橋本準特系統]
 No.21:8005F   No.22:7025F   No.23:7026F
 No.24:7021F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.63:9030F   No.73:9039F   No.79:9032F
 No.81:9040F   No.91:9048F   No.93:9044F
 No.95:9036F   No.97:9034F

[10両編成]
 No.12:8007F   No.13:7024F   No.14:7203F+7003F
 No.25:8006F   No.26:8010F
 No.40:7024F   No.41:8013F   No.43:7205F+7005F
 No.70:8001F   No.84:8010F

[8両編成]
 No.30:9007F   No.32:8021F → 8029F No.33:8021F(夜)
 No.34:9006F   No.51:8024F   No.56:8030F
 No.58:8027F   No.60:7007F   No.64:8030F
 No.66:8027F

[都営車]
 1T :10-480F   15T:10-540F   19T:10-490F
 23T:10-570F   25T:10-510F   31T:10-500F
 33T:10-410F   43T:10-470F   51T:10-560F
 53T:10-450F
 

レンタル掲示板
/276