teacup. [ 掲示板 ] [ 掲示板作成 ] [ 有料掲示板 ] [ ブログ ]

 投稿者
 メール
  題名
  内容 入力補助
    
 URL
[ ケータイで使う ] [ BBSティッカー ] [ 書込み通知 ]


見たまま(10.25)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年10月28日(土)16時42分45秒
  25日(水)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8004F      No.2 :7204F+7004F   No.3 :7021F
 No.4 :7024F      No.5 :7027F

[高尾特急系統]
 No.6 :7026F      No.7 :8008F      No.8 :8001F
 No.9 :8002F      No.11:7023F

[橋本準特系統]
 No.20:8013F      No.21:8010F      No.22:8005F
 No.23:8011F      No.24:7029F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9037F      No.63:9031F      No.65:9042F
 No.67:9040F      No.75:9038F      No.79:9044F
 No.81:9039F      No.91:9046F      No.93:9048F
 No.95:9035F      No.97:9033F

[10両編成]
 No.13:8007F      No.26:9047F
 No.41:8007F      No.42:7022F      No.43:7207F+7002F
 No.44:8009F      No.70:7028F      No.72:7025F
 No.74:8003F      No.76:9041F      No.78:5032F
 No.80:9030F      No.82:7206F+7001F  No.84:9047F

[8両編成]
 No.31:8027F      No.34:8021F      No.35:(7425F+)9006F
 No.36:(7423F+)9001F  No.52:8022F      No.59:8033F
 No.64:8030F

[都営車]
 1T :10-560F      7T :10-420F      11T:10-380F
 15T:10-640F      19T:10-470F      23T:10-490F
 25T:10-550F      27T:10-270F      31T:10-520F
 33T:10-280F      35T:10-510F      45T:10-440F
 51T:10-480F      53T:10-530F
 
 

見たまま(10.24)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年10月28日(土)16時42分27秒
  24日(火)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :7028F      No.2 :8005F      No.3 :8001F
 No.5 :8009F

[高尾特急系統]
 No.6 :7027F      No.8 :7024F      No.11:7204F+7004F

[橋本準特系統]
 No.20:8007F      No.21:8003F      No.22:8011F
 No.23:7025F      No.24:8004F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.63:9048F      No.71:9033F      No.73:9035F
 No.75:9031F      No.79:9046F      No.81:9036F
 No.91:9030F      No.93:9040F

[10両編成]
 No.14:7207F+7002F   No.26:9039F
 No.43:7206F+7001F   No.76:9044F      No.80:903xF
 No.82:8008F      No.84:7028F

[8両編成]
 No.36:(7423F+)9005F  No.50:8026F      No.51:9002F

[都営車]
 5T :10-500F      13T:10-520F      25T:10-560F
 31T:10-480F      41T:10-490F      51T:10-640F
 

見たまま(10.20)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年10月21日(土)08時15分13秒
編集済
  20日(金)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8001F      No.2 :7027F      No.3 :7022F
 No.5 :7026F

[高尾特急系統]
 No.7 :8005F      No.8 :8014F      No.11:8010F

[橋本準特系統]
 No.20:7207F+7002F   No.21:8004F      No.22:8002F
 No.23:8006F      No.24:8003F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.73:9047F      No.79:9044F      No.81:9037F
 No.93:9048F

[10両編成]
 No.43:7206F+7001F   No.76:9049F      No.80:7028F
 No.82:7204F+7004F   No.84:7205F+7005F

[8両編成]
 No.30:8028F      No.32:8030F      No.35:9005F
 No.36:(7422F+)9001F  No.51:8029F      No.53:8021F

[区間各停]
 No.49:7421F

[都営車]
 11T:10-430F      23T:10-610F      41T:10-620F
 53T:10-550F

井の頭線

 2 :1001F   5 :1004F   6 :1010F   7 :1024F
 8 :1025F   9 :1015F   10:1014F   11:1021F
 12:1013F   13:1007F   14:1027F   16:1029F(夜)
 18:1005F(夜)
 

見たまま

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年10月19日(木)23時28分20秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :7203F+7003F   No.2 :8008F      No.3 :7025F
 No.4 :7021F → 7207F+7002F           No.5 :8011F

[高尾特急系統]
 No.6 :8013F      No.7 :8004F      No.8 :8002F
 No.9 :7206F+7001F   No.10:8005F      No.11:7027F

[橋本準特系統]
 No.20:8012F      No.21:7029F → 8014F
 No.22:8006F      No.23:8007F → 7028F  No.24:7026F → 9039F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9041F      No.63:9035F      No.65:9031F
 No.67:9036F → 9040F  No.73:9049F      No.79:9040F → 9036F
 No.81:9034F      No.91:9030F      No.93:9047F
 No.95:9043F      No.97:9033F

[10両編成]
 No.12:7024F      No.13:8001F      No.14:8010F
 No.16:8003F      No.17:7205F+7005F   No.25:7026F
 No.26:9038F
 No.40:7028F      No.41:7204F+7004F   No.42:7022F
 No.43:7207F+7002F   No.70:8014F      No.74:9039F
 No.80:8009F      No.84:9038F

[8両編成]
 No.30:8027F      No.32:8025F(朝)    No.33:8025F(夜)
 No.34:8033F      No.37:8030F      No.51:8022F
 No.55:8028F      No.56:9008F      No.58:8032F
 No.60:9002F      No.64:8024F      No.66:8032F

[都営車]
 1T :10-610F      3T :10-520F      19T:10-590F
 23T:10-570F      33T:10-280F      43T:10-540F
 51T:10-530F      53T:10-560F
 

見たまま(10.18)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年10月18日(水)22時34分17秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8009F      No.4 :7024F

[高尾特急系統]
 No.9 :8005F      No.10:8004F      No.11:8010F

[橋本準特系統]
 No.20:7204F+7004F   No.21:8003F      No.22:8007F
 No.23:8013F      No.24:7203F+7003F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.67:9042F      No.69:9037F      No.81:9033F
 No.91:9041F

[10両編成]
 No.12:7021F      No.14:8006F      No.16:5031F
 No.17:8008F      No.25:8011F

[8両編成]
 No.33:8026F      No.34:8033F      No.51:9006F
 No.52:8021F      No.56:8028F      No.60:8024F

[都営車]
 1T :10-540F      3T :10-580F      5T :10-500F
 7T :10-430F      9T :10-510F      11T:10-420F
 15T:10-480F      19T:10-490F      21T:10-390F
 23T:10-570F      25T:10-610F      27T:10-280F
 35T:10-520F      37T:10-380F      43T:10-550F
 51T:10-640F      53T:10-620F
 

見たまま(10.17)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年10月18日(水)22時33分52秒
  17日(火)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.2 :7028F      No.3 :7021F      No.4 :8012F

[高尾特急系統]
 No.6 :7206F+7001F   No.8 :8005F      No.10:7024F → 7029F

[橋本準特系統]
 No.20:7025F      No.23:8011F      No.24:8009F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.69:9047F      No.71:9049F      No.73:9037F
 No.81:9041F      No.91:9042F      No.97:9039F

[10両編成]
 No.12:7204F+7004F   No.16:7026F      No.25:8004F

[8両編成]
 No.30:9006F      No.35:9005F      No.37:9008F
 No.54:8022F

[都営車]
 3T :10-520F      15T:10-510F      37T:10-380F
 41T:10-610F      51T:10-480F      53T:10-490F
 

見たまま(10.16)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年10月18日(水)22時33分24秒
  16日(月)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.2 :7205F+7005F   No.3 :8002F      No.4 :7203F+7003F

[高尾特急系統]
 No.7 :8007F      No.8 :7027F      No.10:8003F

[橋本準特系統]
 No.20:7026F      No.21:8004F      No.22:8011F
 No.23:8009F      No.24:7022F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9043F      No.63:9048F      No.69:9031F
 No.79:9042F      No.81:9039F      No.91:9044F
 No.93:9034F      No.95:9038F      No.97:9035F

[10両編成]
 No.12:7021F      No.16:5032F
 No.40:7021F      No.41:7025F      No.42:5032F
 No.43:7207F+7002F   No.70:8005F      No.74:8014F
 No.80:7024F      No.84:9030F

[8両編成]
 No.30:7006F      No.32:8031F      No.33:8022F
 No.37:8027F      No.56:8029F      No.58:8025F
 No.60:9004F      No.62:8032F

[都営車]
 3T :10-550F      15T:10-570F      19T:10-470F
 51T:10-510F      53T:10-630F
 

見たまま(10.13)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年10月18日(水)22時32分53秒
  13日(金)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8005F      No.2 :7024F      No.3 :7027F
 No.4 :8003F      No.5 :7425F+7007F

[高尾特急系統]
 No.6 :7028F      No.7 :8012F      No.11:7029F

[橋本準特系統]
 No.20:7204F+7004F   No.21:7026F      No.23:8007F
 No.24:8004F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.63:9038F      No.73:9042F      No.81:9041F
 No.91:9044F      No.93:9049F      No.95:9043F
 No.97:9034F

[10両編成]
 No.17:9031F      No.26:8008F
 No.43:7203F+7003F   No.70:7025F      No.76:9035F
 No.80:5032F      No.82:7205F+7005F   No.84:7206F+7001F

[8両編成]
 No.31:8025F      No.33:8026F      No.36:(7422F+)9004F
 No.50:9003F      No.51:8021F      No.64:8028F

[区間各停]
 No.49:7421F

[都営車]
 3T :10-530F      9T :10-630F      41T:10-600F
 51T:10-620F      53T:10-450F
 

見たまま(10.12)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年10月13日(金)01時16分20秒
  12日(木)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :7021F      No.2 :8013F      No.3 :9031F
 No.4 :8009F      No.5 :7207F+7002F

[高尾特急系統]
 No.6 :7204F+7004F   No.7 :7026F      No.8 :8006F
 No.9 :8001F      No.10:8012F      No.11:7024F

[橋本準特系統]
 No.20:7022F      No.21:7028F      No.22:8007F
 No.23:8011F      No.24:8005F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9041F      No.63:9043F      No.65:9047F
 No.69:9039F      No.73:9037F      No.75:9038F
 No.79:9049F      No.81:9034F      No.91:9040F
 No.93:9036F      No.95:9030F      No.97:9048F

[10両編成]
 No.13:8010F      No.14:7029F      No.16:5031F
 No.17:9046F      No.25:8014F      No.26:8004F
 No.40:8010F      No.41:7027F      No.43:8002F
 No.70:8014F      No.84:7025F

[8両編成]
 No.30:9008F      No.32:8033F      No.33:8030F
 No.34:8025F      No.52:7008F      No.56:9006F
 No.58:7006F      No.62:9001F      No.64:8032F
 No.66:7006F

[都営車]
 1T :10-600F      19T:10-450F      23T:10-640F
 25T:10-570F      37T:10-380F      43T:10-490F
 51T:10-520F      53T:10-540F
 

見たまま

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年10月11日(水)22時13分49秒
  朝の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8008F      No.2 :7022F      No.3 :8002F
 No.4 :8007F      No.5 :7423F+9007F

[高尾特急系統]
 No.6 :7021F      No.7 :8011F      No.8 :7024F
 No.9 :7028F      No.10:8006F      No.11:8012F

[橋本準特系統]
 No.20:8013F      No.21:8001F      No.22:7206F+7001F
 No.23:8005F      No.24:7025F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.63:9033F      No.65:9030F      No.67:9049F
 No.75:9043F      No.79:9042F      No.81:9036F
 No.91:9047F      No.93:9031F      No.95:9037F
 No.97:9048F

[10両編成]
 No.40:8010F      No.41:7205F+7005F   No.42:7207F+7002F
 No.43:8004F      No.44:7203F+7003F   No.70:7029F
 No.72:9038F      No.74:9035F      No.76:7027F
 No.78:8009F      No.80:5031F      No.82:7204F+7004F
 No.84:8014F

[8両編成]
 No.31:8029F      No.32:8025F      No.33:8021F
 No.34:8031F      No.35:(7421F+)9004F  No.36:(7425F+)7007F
 No.51:9001F      No.52:8022F      No.54:8021F
 No.56:8026F      No.58:8024F      No.59:9005F
 No.62:9003F

[区間各停]
 No.49:7422F

[都営車]
 9T :10-570F      15T:10-580F      19T:10-590F
 23T:10-490F      25T:10-530F      27T:10-430F
 31T:10-550F      33T:10-370F      51T:10-600F
 53T:10-500F
 

レンタル掲示板
/290