teacup. [ 掲示板 ] [ 掲示板作成 ] [ 有料掲示板 ] [ ブログ ]

 投稿者
 メール
 題名
 内容 入力補助
  
 URL
[ ケータイで使う ] [ BBSティッカー ] [ 書込み通知 ]


見たまま(07.15)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年 7月17日(月)02時10分51秒
  15日(土)の確認分です。

京王線

[京八特急系統]
 No.1 :7024F   No.4 :7028F

[高尾準特系統]
 No.8 :7424F+9006F

[橋本準特系統]
 No.21:9035F   No.23:8007F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9034F   No.65:9047F   No.73:9041F
 No.97:9043F

[10両編成]
 No.17:8009F   No.92:8013F

[8両編成]
 No.30:8021F   No.31:8027F   No.51:9004F
 No.55:8030F

井の頭線

 3 :1021F  4 :1025F  5 :1027F  6 :1031F
 7 :1002F  8 :1024F  9 :1032F  10:1004F
 11:1010F  12:1006F
 
 

見たまま

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年 7月15日(土)01時20分12秒
編集済
  14日(金)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8012F   No.2 :8011F   No.3 :7026F
 No.4 :7207F+7002F  No.5 :8013F

[高尾特急系統]
 No.6 :7204F+7004F  No.7 :8005F   No.8 :8010F
 No.9 :7423F+7006F  No.10:7025F   No.11:8006F

[橋本準特系統]
 No.20:7027F   No.21:8007F   No.22:7421F+9007F
 No.23:8009F   No.24:7029F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9041F   No.63:9043F   No.65:9047F
 No.67:9033F   No.71:9032F   No.73:9042F
 No.75:9049F   No.79:9048F   No.81:9040F
 No.91:9039F   No.93:9036F   No.95:9035F
 No.97:9034F

[10両編成]
 No.12:7024F   No.13:7203F+7003F  No.14:7023F
 No.17:8008F   No.25:8001F   No.26:9044F
 No.40:7203F+7003F  No.41:7028F   No.43:8008F
 No.80:7205F+7005F  No.82:7206F+7001F  No.84:8001F

[8両編成]
 No.31:8026F   No.33:8031F   No.36:(7424F+)9003F
 No.52:7008F   No.58:8022F   No.64:8028F
 No.66:7009F

[都営車]
 1T :10-560F   19T:10-600F   25T:10-500F
 31T:10-480F   33T:10-270F   37T:10-390F
 51T:10-510F   53T:10-460F   93T:10-240F

昼間に10-240Fが大島から若葉台まで回送されました。
 

見たまま

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年 7月13日(木)23時22分45秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :7204F+7004F  No.2 :8014F   No.3 :7029F
 No.4 :8008F   No.5 :7025F

[高尾特急系統]
 No.6 :8013F   No.7 :8007F   No.8 :8003F
 No.9 :7425F+9001F  No.10:8005F   No.11:8011F

[橋本準特系統]
 No.20:7028F   No.21:8001F   No.22:8009F
 No.23:7021F   No.24:8012F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9046F → 10-490F       No.63:9035F
 No.67:9047F   No.71:9036F   No.73:9032F
 No.79:9039F   No.81:9045F   No.91:9037F
 No.93:9042F   No.95:9048F   No.97:9041F

[10両編成]
 No.12:7423F+7006F  No.13:7203F+7003F  No.14:8006F
 No.15:9040F   No.17:8010F   No.25:7027F
 No.26:7023F
 No.40:8006F   No.41:7026F   No.43:7423F+7006F
 No.70:7027F   No.84:8002F

[8両編成]
 No.30:8022F   No.31:9004F   No.32:8033F
 No.33:8024F   No.34:8026F   No.51:9005F
 No.56:8032F   No.57:8021F   No.58:7009F
 No.60:8028F   No.62:9002F   No.64:8032F
 No.66:9008F

[都営車]
 1T :10-570F   19T:10-480F   23T:10-580F
 37T:10-380F   43T:10-500F   51T:10-590F
 53T:10-520F
 

見たまま

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年 7月12日(水)21時07分2秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :9033F   No.2 :7423F+7006F   No.3 :8013F
 No.4 :7205F+7005F

[高尾特急系統]
 No.7 :8001F   No.8 :7028F   No.10:8007F

[橋本準特系統]
 No.20:7026F   No.21:8003F   No.23:8010F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.63:9048F   No.79:9041F   No.81:9042F
 No.91:9044F   No.93:9047F   No.95:9039F

[10両編成]
 No.17:8012F   No.40:8011F   No.41:7029F
 No.43:8005F   No.70:7027F   No.84:7023F

[8両編成]
 No.30:7009F   No.31:8023F   No.32:8022F
 No.33:9003F   No.50:9001F   No.51:8028F
 No.56:8029F   No.58:8021F   No.62:9001F
 No.64:8029F

[都営車]
 3T :10-460F   9T :10-490F   19T:10-520F
 51T:10-570F   53T:10-610F
 

見たまま

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年 7月11日(火)23時06分1秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :9036F   No.3 :7028F   No.4 :7205F+7005F
 No.5 :7206F+7001F

[高尾特急系統]
 No.6 :8007F   No.7 :8003F   No.8 :8005F
 No.9 :8014F   No.10:8001F   No.11:7423F+7006F

[橋本準特系統]
 No.20:7029F   No.21:8012F   No.22:8010F
 No.23:7023F   No.24:9033F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9035F   No.63:9039F   No.65:9041F
 No.71:9047F   No.73:9034F   No.75:9048F
 No.79:9046F   No.81:9044F   No.91:9037F
 No.93:9042F   No.95:9038F   No.97:9049F

[10両編成]
 No.12:8008F   No.13:8011F   No.14:8002F
 No.17:7203F+7003F  No.25:7425F+7007F  No.26:7024F
 No.76:7021F   No.78:8011F   No.80:7203F+7003F

[8両編成]
 No.31:9005F   No.33:8025F   No.37:9004F
 No.52:8030F   No.64:8033F   No.66:8032F

[都営車]
 11T:10-250F   19T:10-610F   23T:10-520F
 25T:10-560F   31T:10-570F   33T:10-380F
 37T:10-440F   51T:10-500F   53T:10-550F
 

見たまま(07.10)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年 7月10日(月)23時15分54秒
編集済
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :7205F+7005F  No.2 :8010F   No.3 :7022F
 No.4 :7207F+7002F  No.5 :7423F+7006F

[高尾特急系統]
 No.6 :7029F   No.7 :8012F   No.8 :8014F
 No.9 :7206F+7001F  No.10:8003F   No.11:7026F

[橋本準特系統]
 No.20:8002F   No.21:7025F   No.22:7023F
 No.23:8005F   No.24:9036F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.65:9046F   No.69:9043F   No.75:9039F
 No.81:9042F   No.95:9034F

[10両編成]
 No.12:7422F+9002F  No.13:8013F   No.14:8009F
 No.16:8006F   No.17:8007F   No.25:8001F
 No.26:9033F   No.44:7027F   No.74:9033F

[8両編成]
 No.30:9001F   No.34:8025F   No.35:(7422F+)9005F
 No.37:9004F   No.51:8029F   No.52:8032F
 No.55:9003F   No.56:8026F   No.58:8023F
 No.62:8021F   No.64:8026F

[区間各停]
 No.49:7421F

[都営車]
 3T :10-520F   5T :10-380F   7T :10-430F
 11T:10-400F   15T:10-610F   19T:10-470F
 25T:10-590F   27T:10-280F   31T:10-500F
 37T:10-270F   45T:10-390F   51T:10-510F
 53T:10-620F
 

見たまま(07.09)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年 7月10日(月)23時15分16秒
  9日(日)の確認分です。

京王線

[京八特急系統]
 No.4 :8007F   No.5 :8011F

[高尾準特系統]
 No.6 :7206F+7001F  No.9 :8002F

[橋本準特系統]
 No.20:7028F   No.21:7029F   No.23:7027F
 No.24:8012F   No.25:8014F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9039F   No.65:9033F   No.71:9032F
 No.73:9041F   No.77:9048F   No.83:9038F
 No.91:9043F   No.95:9045F   No.97:9034F

[8両編成]
 No.30:8033F   No.31:8030F   No.33:8028F
 No.55:7009F   No.57:7008F   No.60:8032F
 No.62:9008F

[都営車]
 9T :10-400F   11T:10-250F   25T:10-610F
 29T:10-440F   31T:10-550F
 

見たまま(07.07)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年 7月10日(月)23時14分52秒
  7日(金)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.2 :8001F   No.3 :7029F   No.4 :8012F
 No.5 :7425F+9007F

[高尾特急系統]
 No.6 :7027F   No.8 :7207F+7002F  No.9 :7204F+7004F
 No.10:8006F   No.11:7026F

[橋本準特系統]
 No.20:7024F   No.21:8013F   No.23:8011F
 No.24:7025F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.63:9033F   No.69:9043F   No.73:9044F
 No.81:9041F   No.91:9039F   No.93:9042F
 No.95:9045F   No.97:9047F

[10両編成]
 No.12:7023F   No.16:8009F   No.43:7022F
 No.70:8003F   No.82:7203F+7003F

[8両編成]
 No.30:8022F   No.33:8033F   No.36:(7423F+)9002F
 No.37:9005F

[都営車]
 3T :10-590F   15T:10-580F   19T:10-500F
 25T:10-520F   33T:10-380F   41T:10-600F
 51T:10-490F   53T:10-480F
 

見たまま

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年 7月 6日(木)23時18分58秒
  今日の確認分です。

京王線

快速急行副都心線さんと重複するものは省きます。

[京八準特系統]
 No.1 :7023F   No.2 :8008F   No.3 :7027F
 No.4 :7206F+7001F  No.5 :8007F

[高尾特急系統]
 No.6 :7024F   No.7 :8013F   No.8 :7022F
 No.9 :7204F+7004F  No.10:8002F   No.11:8001F

[橋本準特系統]
 No.20:8005F   No.21:8010F   No.22:8011F
 No.23:8009F   No.24:7205F+7005F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9034F   No.63:9045F   No.65:9036F
 No.67:9049F   No.69:9040F   No.73:9038F
 No.75:9033F   No.77:9044F   No.79:9047F
 No.81:9039F   No.91:9035F   No.95:9037F
 No.97:9046F

[10両編成]
 No.12:8006F   No.13:8014F   No.14:7422F+9008F
 No.16:7025F   No.17:7207F+7002F  No.25:8012F
 No.26:9041F
 No.40:8014F   No.41:8006F   No.43:7424F+9006F
 No.70:7028F   No.74:9041F   No.80:7207F+7002F
 No.82:7204F+7004F  No.84:8003F

[8両編成]
 No.30:9003F   No.31:8030F   No.32:8022F
 No.33:8032F   No.34:8033F   No.36:(7422F+)9004F
 No.37:7008F   No.51:8028F   No.52:7006F
 No.55:8024F   No.56:8021F   No.58:8026F
 No.60:8025F   No.62:8029F   No.64:8031F
 No.66:8026F

[区間各停]
 No.49:7421F

[都営車]
 1T :10-550F   3T :10-620F   19T:10-600F
 23T:10-510F   37T:10-600F   51T:10-580F
 53T:10-470F
 

7/6 午前

 投稿者:快速急行副都心線メール  投稿日:2017年 7月 6日(木)16時52分18秒
  午前の確認分です。

[都営線直通]
71K 9742F
93K 9732F

[都営]
33T 10-240F
35T 10-590F

[井の頭線]
01:1721F 02:1729F 03:1722F 04:1701F
06:1734F 07:1723F 08:1730F 09:1715F 10:1724F
11:1732F 13:1704F 14:1726F 15:1727F
16:1725F 17:1708F 18:1713F 19:1711F 20:1706F
21:1731F   22:1702F 23:1712F 24:1709F 25:1714F

9742Fに装着している「金田一少年の事件簿」HMですが、井の頭線は1725Fに特製HMが、都営車では両先頭車の側面のみですが10-590Fに張付確認しました。
 

見たまま(07.05)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年 7月 5日(水)20時22分19秒
編集済
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :9033F   No.2 :7203F+7003F  No.3 :8003F
 No.4 :8007F   No.5 :7026F

[高尾特急系統]
 No.6 :8012F   No.7 :8009F   No.8 :8001F
 No.9 :7423F+9005F  No.10:8013F   No.11:8008F

[橋本準特系統]
 No.20:8006F   No.21:7025F   No.22:8010F
 No.23:7029F   No.24:8005F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9044F   No.63:9041F   No.67:9036F
 No.71:9035F   No.79:9032F   No.81:9037F
 No.91:9038F   No.93:9040F   No.95:9042F
 No.97:9034F

[10両編成]
 No.14:8011F   No.16:7024F
 No.40:7204F+7004F  No.41:7027F   No.42:7206F+7001F
 No.43:8014F   No.44:7207F+7002F  No.70:9048F
 No.72:7024F   No.74:7028F   No.76:9039F
 No.80:8011F   No.84:8002F

[8両編成]
 No.30:8026F   No.31:7009F   No.32:7008F
 No.35:(7425F+)9002F No.36:(7422F+)7006F No.51:8029F
 No.52:9001F   No.56:8024F   No.58:8023F
 No.59:8022F   No.60:8033F   No.62:9004F
 No.64:8024F   No.66:8023F

[区間各停]
 No.49:7421F

[都営車]
 3T :10-530F   9T :10-520F   19T:10-600F
 23T:10-540F   25T:10-550F   27T:10-410F
 33T:10-240F   53T:10-590F

9042Fに金田一少年の事件簿HMが掲出されていました。
 

見たまま(07.04)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年 7月 5日(水)20時21分59秒
  4日(火)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :7023F   No.2 :7207F+7002F  No.3 :8011F

[高尾特急系統]
 No.6 :8007F   No.7 :7025F   No.8 :8008F
 No.10:8009F   No.11:7026F

[橋本準特系統]
 No.20:7027F   No.21:8005F   No.22:8007F
 No.23:7023F   No.24:9033F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9043F → 10-490F       No.63:9034F
 No.71:9038F   No.73:9036F   No.77:9045F
 No.81:9042F   No.95:9037F   No.97:9044F

[10両編成]
 No.12:8013F   No.14:7425F+9002F  No.15:9049F
 No.16:7028F   No.76:9049F

[8両編成]
 No.30:8023F   No.31:8022F   No.34:9007F
 No.36:9001F   No.37:8032F   No.56:9004F

[都営車]
 9T :10-570F   23T:10-550F   33T:10-370F
 41T:10-520F   51T:10-510F   53T:10-600F
 

見たまま

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年 7月 3日(月)20時12分52秒
編集済
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8001F   No.2 :7204F+7004F  No.3 :8008F
 No.4 :8014F   No.5 :7027F

[高尾特急系統]
 No.6 :8010F   No.7 :8005F   No.8 :7024F
 No.9 :7424F+9006F  No.10:7025F   No.11:7207F+7002F

[橋本準特系統]
 No.20:7028F   No.21:8003F   No.22:7023F
 No.23:8007F   No.24:8012F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9049F   No.63:9037F   No.65:9038F
 No.67:9046F   No.75:9048F   No.79:9044F
 No.81:9032F   No.91:9040F   No.93:9036F
 No.95:9033F   No.97:9043F

[10両編成]
 No.12:7422F+7008F  No.14:7029F   No.15:9035F
 No.25:7026F   No.26:7022F
 No.40:7206F+7001F  No.41:8009F   No.42:7203F+7003F
 No.43:7422F+7008F  No.44:7022F   No.70:7026F
 No.72:8011F   No.74:8002F   No.80:8013F
 No.84:9047F

[8両編成]
 No.31:9003F   No.32:8030F   No.34:9002F
 No.35:(7425F+)9007F No.36:(7423F+)7007F No.37:9008F
 No.50:8026F   No.51:8028F   No.52:7009F
 No.56:8024F   No.58:8029F   No.59:8032F
 No.62:8023F

[区間各停]
 No.49:7421F

[都営車]
 5T :10-410F   19T:10-600F   23T:10-500F
 25T:10-480F   27T:10-440F   31T:10-510F
 33T:10-240F   51T:10-470F   53T:10-460F
 57T:10-600F

[若葉台留置]
 7021F、5031F
 

見たまま(07.02)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年 7月 2日(日)18時32分5秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八特急系統]
 No.5 :8001F

[高尾準特系統]
 No.8 :7425F+9007F  No.10:8003F

[橋本準特系統]
 No.20:8002F   No.21:8012F   No.22:7028F
 No.24:8005F   No.25:8011F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.65:9034F   No.67:9038F   No.69:9039F
 No.77:9036F   No.83:9035F   No.91:9046F
 No.93:9044F   No.95:9031F   No.97:9040F

[動物急行]
 No.70:7026F

[10両編成]
 No.14:7207F+7002F  No.27:7027F

[8両編成]
 No.31:9005F   No.32:9002F   No.33:8024F
 No.35:8030F   No.60:7009F

[都営車]
 1T :10-580F   17T:10-500F   19T:10-480F
 35T:10-470F
 

見たまま(07.01)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年 7月 2日(日)18時31分16秒
  7月1日(土)の確認分です。

京王線

[京八特急系統]
 No.5 :8013F

[高尾準特系統]
 No.6 :7204F+7004F  No.8 :8009F   No.10:8002F
 No.11:7205F+7005F

[橋本準特系統]
 No.20:7028F   No.22:7025F   No.24:8001F
 No.25:8012F   No.26:8005F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.63:9035F   No.65:9037F   No.67:9039F
 No.69:9035F   No.73:9048F   No.77:9046F
 No.83:9043F   No.93:9036F   No.95:9045F

[動物急行]
 No.70:7024F

[10両編成]
 No.14:7425F+9007F  No.27:7421F+7006F  No.90:7024F

[8両編成]
 No.31:9005F   No.32:9002F   No.34:8028F
 No.50:8022F

[区間各停]
 No.49:7422F

[都営車]
 1T :10-490F   9T :10-270F   29T:10-400F
 

見たまま(06.30)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年 7月 2日(日)18時30分57秒
  6月30日(金)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.2 :8005F   No.4 :8007F   No.5 :7203F+7003F

[高尾特急系統]
 No.6 :7023F   No.9 :7423F+7007F  No.11:7205F+7005F

[橋本準特系統]
 No.20:8008F   No.21:8003F   No.23:7021F
 No.24:7022F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.63:9044F   No.65:9047F   No.73:9037F
 No.79:9036F   No.81:9032F   No.93:9046F
 No.97:9049F

[10両編成]
 No.13:8006F   No.26:9041F   No.43:7206F+7001F
 No.70:7024F   No.82:7204F+7004F  No.84:9040F

[8両編成]
 No.30:9003F   No.36:(7425F+)9006F No.52:7009F
 No.66:8029F

[都営車]
 1T :10-470F   33T:10-240F   37T:10-370F
 41T:10-460F   51T:10-560F
 

見たまま(06.29)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年 7月 2日(日)18時30分36秒
  6月29日(木)の確認分です。

京王線

快速急行副都心線さんと重複するものは省きます。

[京八準特系統]
 No.4 :7203F+7003F

[高尾特急系統]
 No.6 :8006F   No.7 :7021F   No.10:7028F

[橋本準特系統]
 No.20:8012F   No.21:7029F   No.22:8003F
 No.23:8009F   No.24:7023F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9038F   No.63:9049F   No.67:9035F
 No.79:9033F   No.81:9034F   No.91:9032F
 No.93:9045F   No.95:9031F

[10両編成]
 No.12:8010F   No.14:8005F   No.15:9047F
 No.25:8008F   No.40:8005F   No.41:8001F
 No.43:9039F   No.70:8007F   No.74:8014F
 No.80:7205F+7005F  No.84:7024F

[8両編成]
 No.30:8021F   No.32:9001F   No.37:9005F
 No.56:8031F   No.58:8028F   No.62:8033F
 No.64:8023F   No.66:8028F

[都営車]
 5T :10-250F   19T:10-600F   27T:10-430F
 31T:10-560F   45T:10-400F   51T:10-540F
 53T:10-500F   57T:10-460F

18:16頃、多摩境で人身がありました。
 

6/29

 投稿者:快速急行副都心線メール  投稿日:2017年 6月29日(木)18時40分22秒
  お久しぶりです。少しだけ。

11T 10-240F
69K 9736F
71K 9748F

若葉台検車区には、J-TREC横浜事業所で製造された5000系がいて、7号車はサハ5531、8号車はデハ5081の2両が入れ替えをしていました。
 

見たまま

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年 6月28日(水)20時58分9秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8002F   No.2 :7423F+7007F  No.3 :7023F
 No.4 :8008F

[高尾特急系統]
 No.6 :7027F   No.7 :7029F   No.8 :7204F+7004F
 No.9 :7424F+7008F  No.10:7021F   No.11:7207F+7002F

[橋本準特系統]
 No.20:8011F   No.21:7024F   No.22:8009F
 No.23:8006F   No.24:7026F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.63:9032F   No.67:9041F   No.71:9046F
 No.79:9039F   No.93:9033F   No.95:9037F
 No.97:9038F

[10両編成]
 No.17:7205F+7005F  No.40:8003F   No.41:8013F
 No.42:7206F+7001F  No.43:8014F   No.70:7028F
 No.72:8001F   No.84:9048F

[8両編成]
 No.32:9003F   No.34:8029F   No.35:(7425F+)9001F
 No.36:(7421F+)9007F No.50:8033F   No.52:9004F
 No.56:8030F   No.59:8021F   No.62:8022F
 No.64:8032F   No.66:9002F

[区間各停]
 No.49:7422F

[都営車]
 9T :10-580F   15T:10-550F   19T:10-500F
 23T:10-460F   25T:10-520F   31T:10-540F
 33T:10-440F   53T:10-560F
 

見たまま(06.27)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年 6月27日(火)23時28分56秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8007F   No.2 :8010F   No.5 :7021F

[高尾特急系統]
 No.6 :8008F   No.9 :8011F   No.10:7029F
 No.11:7423F+7007F

[橋本準特系統]
 No.20:8013F   No.21:7027F   No.22:8006F
 No.23:7026F   No.24:8002F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.63:9038F   No.67:9035F   No.73:9041F
 No.79:9033F   No.81:9045F   No.93:9044F
 No.95:9043F   No.97:9040F

[10両編成]
 No.12:8009F   No.13:8003F   No.14:8012F
 No.16:7205F+7005F  No.17:7022F   No.25:7207F+7002F
 No.26:8005F
 No.40:8012F   No.43:8014F   No.70:8005F
 No.76:9037F   No.80:7022F   No.82:7205F+7005F

[8両編成]
 No.30:9002F   No.31:8021F   No.32:8026F
 No.33:7009F   No.34:9003F   No.36:(7422F+)9004F
 No.51:8032F   No.52:9008F   No.56:9005F
 No.58:8025F   No.64:9005F

[区間各停]
 No.49:7421F

[都営車]
 7T :10-250F   25T:10-470F   31T:10-490F
 33T:10-430F   37T:10-270F   51T:10-550F
 53T:10-480F
 

レンタル掲示板
/144