teacup. [ 掲示板 ] [ 掲示板作成 ] [ 有料掲示板 ] [ ブログ ]

 投稿者
 題名 ※管理者の承認後に掲載されます。
 内容 入力補助
  
 URL
[ ケータイで使う ] [ BBSティッカー ] [ 書込み通知 ] [ 検索 ]

スレッド一覧

他のスレッドを探す  スレッド作成


今週末(06/30 - 07/02)の主なコンテスト

 投稿者:JA3JM  投稿日:2018年 6月26日(火)17時21分29秒
  ----------------------------------------------------------------------
RAC Canada Day Contest
CONTEST PERIODS: 0000Z to 2359Z, Jul 1 (Jul 01 09:00 ~  Jul 02 08:59 JST)
RULES: URL:http://wp.rac.ca/rac-canada-day-contest-rules/
----------------------------------------------------------------------
(ルールの概略であり、必ず正規のルールを参照してください。)

DX
----------------------------------------------------------------------
RAC Canada Day Contest

CONTEST PERIODS: 0000Z to 2359Z, Jul 1 (Jul 01 09:00 ~  Jul 02 08:59 JST)

BAND: 160, 80, 40, 20, 15, 10, 6, 2m

MODE: CW, Phone

CLASSES:  Single Operator All Bands High Power (>100 Watts)
    Single Operator All Bands Low Power (max. 100 Watts output)
    Single Operator QRP (max. 5 Watt output) All Bands & Single Band
    Single Operator All Bands CW only, any authorized power
    Single Operator All Bands PH only, any authorized power
    Single Operator Single Band, any authorized power
    Multi-Operator Single Transmitter High Power (>100 Watts)
    Multi-Operator Single Transmitter Low Power (max. 100 Watts output)
    Multi-Operator Multi-Transmitter, any authorized power

QSO: Any stations (Once per band per mode)

EXCHANGE: VE: RS(T) + province/territory
    non-VE: RS(T) + Serial No.

POINTS: 2 points per QSO with non-VE stations
    10 points per QSO with VE stations
    20 points per QSO with RAC stations

MULTIPLIERS: Each VE province/territory once per band per mode

TOTAL SCORE: total QSO points x total mults

POST: (Mail): Radio Amateurs of Canada
     720 Belfast Road, Suite 217
     Ottawa, Ontario K1G 0Z5
     Canada

                (e-mail): mailto:canadaday[at]rac[dot]ca
          (Cabrillo formatted)

       No later than  July 31, 2018

RULES: URL:http://wp.rac.ca/rac-canada-day-contest-rules/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DX情報掲示板もご覧ください。
----------------------------------------------------------------------
 
 

今週末(06/23 - 06/24)の主なコンテスト

 投稿者:JA3JM  投稿日:2018年 6月19日(火)15時50分23秒
  ----------------------------------------------------------------------
Ukrainian DX DIGI Contest.
CONTEST PERIODS: 1200Z, Jun 23 to 1200Z, Jun 24 (Jun 23 21:00 - Jun 24 21:00 JST)
RULES: URL:http://www.izmail-dx.com/

His Majesty The King of Spain Contest, SSB
CONTEST PERIODS: 1200Z, June 23 to 1200Z, June 24 (June 23 21:00 - June 24 21:00 JST)
RULES: URL:http://concursos.ure.es/en/s-m-el-rey-de-espana-ssb/bases/

ARRL Field Day
CONTEST PERIODS: 1800Z, Jun 23 to 2100Z, Jun 24 (Jun 24 03:00 -  Jun 25 06:00 JST)
RULES: URL:http://www.arrl.org/field-day

2018 ALL JA8コンテスト.
開催日時: 6月23日 21:00 ~24日 21:00
規約:  URL:http://www.jarl.com/hokkaido/JARL_Hokkaido/2018ALL_JA8_TEST.html

第38回島根対全日本コンテスト.
開催日時: 6月24日 09:00 ~ 16:00
規約:  URL:http://www.jarl.com/shimane/6_contest/contest_shimane%20.html
----------------------------------------------------------------------
DX情報掲示板もご覧ください。
----------------------------------------------------------------------
(ルールの概略であり、必ず正規のルールを参照してください。)

DX
----------------------------------------------------------------------
Ukrainian DX DIGI Contest

CONTEST PERIODS: 1200Z, Jun 23 to 1200Z, Jun 24 (Jun 23 21:00 - Jun 24 21:00 JST)

BAND: 3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz without WARC bands

MODE: RTTY 75bd and PSK63 only

CLASSES:  MOMB HP.
                 SOAB HP, SOAB LP.
                 SO80 HP, SO40 HP, SO20 HP, SO15 HP, SO10 HP.
                 SO80 LP, SO40 LP, SO20 LP, SO15 LP, SO10 LP.

       (LP < 100 W , HP > 100 W)

QSO: Any stations (Once per band per mode )

CONTEST CALL: CQ URDX TEST

EXCHANGE: UR: RST + 2-letter Oblast
                 non-UR: RST + QSO No.

POINTS:  Points for non-UR: QSO with own continent 1 point
                                   QSO with other continents 3 points
                                   QSO with Ukraine for EU stations 5 points
                                   QSO with Ukraine for non-EU stations 10 points
                                   QSO on 80 meters multiply by 2(two)
                                   QSO with any /MM station counts as 5 points and be not a multiplier
           All categories can make only two QSO with the same station on one band using RTTY and PSK63 modes.

MULTIPLIERS: Each DXCC country once per band per mode
                    Each oblast ( max. 27 ) once per band per mode

                    Oblasts of Ukraine : CH - Cherkasskaya; LV - Lvovskaya; CR - Chernigovskaya; NI - Nikolaevskaya;
                                         CN - Chernovitskaya; OD - Odesskaya; DN - Dnepropetrovskaya; PO - Poltavskaya;
                                         DO - Donetskaya; RI - Rovnenskaya; HA - Kharkovskaya; SL - Sevastopol City;
                                         HE - Khersonskaya; SU - Sumskaya; HM - Khmelnitskaya; TE - Ternopolskaya;
                                         IF - Ivano-Frankovskaya; VI - Vinnitskaya; KI - Kirovogradskaya; VO - Volynskaya;
                                         KO - Kievskaya; ZA - Zakarpatskaya; KR - Crimea Republic; ZH - Zhytomirskaya;
                                         KV - Kiev City; ZP - Zaporozhskaya; LU - Luganskaya;

TOTAL SCORE: total QSO points x total mults

POST: (Mail): None

                (e-mail): mailto:urdigi[at]izmail-dx[dot]com
                              (Cabrillo format)

       No later than  July 24, 2018

RULES: URL:http://www.izmail-dx.com/
----------------------------------------------------------------------
His Majesty The King of Spain Contest, SSB

CONTEST PERIODS: 1200Z, June 23 to 1200Z, June 24 (June 23 21:00 - June 24 21:00 JST)

BAND: 1.8MHz 3.5MHz 7MHz 14MHz 21MHz 28MHz

MODE: SSB

CLASSES:  1. Single Operator All band EA, High Power (SINGLE-OP ALL HIGH).
    2. Single Operator All band EA Low Power (SINGLE-OP ALL LOW).
    3. Single Operator All band EA QRP (SINGLE-OP ALL QRP).
    4. Single Operator Single Band EA. (SINGLE-10M etc..).
    5. Single Operator All band DX High Power (SINGLE-OP ALL HIGH).
    6. Single Operator All band DX Low Power (SINGLE-OP ALL LOW).
    7. Single Operator All band DX QRP (SINGLE-OP ALL QRP).
    8. Single Operator Single Band DX. (SINGLE-10M etc).
    9. Multi Operator EA, Multiband only (MULTI-MULTI ALL).
    10. Multi Operator DX, Multiband only (MULTI-MULTI ALL).

QSO: Any stations (Once per band)

EXCHANGE: EA: RS + province
                 non-EA: RS + Serial No.

POINTS:  EA stations:
                            QSO with EA stations, 2 points.
                            QSO with DX stations, 1 point.
                DX stations:
                            QSO with DX stations, 1 point.
                            QSO with EA stations, 3 points.

MULTIPLIERS: Each EA province once per band
                    Each EADX100 entity, except EA, EA6, EA8, EA9, once per band
                          (DXCC plus GM3-Shetland, JW-Bear, IT-Sicily and 4UVIC-ONU Vienna International Center)

                    SPANISH PROVINCES
                        EA1: AV, BU, C, LE, LO, LU, O, OU, P, PO, S, SA, SG, SO, VA, ZA
                        EA2: BI, HU, NA, SS, TE, VI, Z
                        EA3: B, GI, L, T
                        EA4: BA, CC, CR, CU, GU, M, TO
                        EA5: A, AB, CS, MU, V
                        EA6: IB
                        EA7: AL, CA, CO, GR, H, J, MA, SE
                        EA8: GC, TF
                        EA9: CE, ML

TOTAL SCORE: total QSO points x total mults

POST: (Mail): None

                (e-mail): None

                (Upload logs to: ) URL:http://concursos.ure.es/en/logs/
                                                      (Cabrillo-format)

       No later than  July 09, 2018

RULES: URL:http://concursos.ure.es/en/s-m-el-rey-de-espana-ssb/bases/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRL Field Day

CONTEST PERIODS: 1800Z, Jun 23 to 2100Z, Jun 24 (Jun 24 03:00 -  Jun 25 06:00 JST)

BAND: All, except 30, 17, 12m

MODE: All

CLASSES:  A: Club/nonclub portable
    B: One/two person portable
    C: Mobile
    D: Home
    E: Home-emergency power
    F: EOC

      Max power: HP: >150 watts
        LP: 150 watts
       QRP: 5 watts

QSO: W/VE stations (Once per band per mode)

EXCHANGE: W/VE: Operating class + ARRL/RAC section
    DX: Operating class + "DX"

POINTS: 1 point per phone QSO
    2 points per CW/digital QSO
    Bonus Points: see rules

MULTIPLIERS: None

TOTAL SCORE: total QSO points + bonus points

POST: (Mail): Field Day Entries
     225 Main St.
     Newington, CT 06111
     USA

                (e-mail): mailto:fieldday[at]arrl[dot]org
                              (Cabrillo format)
                (Upload logs to: ) URL:http://http://www.b4h.net/cabforms/
                                                      (Cabrillo-format)

       No later than  July 24, 2018

RULES: URL:http://www.arrl.org/field-day
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(ルールの概略であり、必ず正規のルールを参照してください。)

国内
----------------------------------------------------------------------
2018 ALL JA8コンテスト.

開催日時: 6月23日 21:00 ~24日 21:00

使用周波数帯: 3.5 ~ 1200MHz帯

MODE: 電信 電話

交信相手: 北海道内で運用する局は国内アマチュア局との交信が有効
                 北海道外で運用する局は北海道内で運用する局との交信が有効

参加部門: ○電信電話                    〈道内〉〈道外〉
                             シングルオペレ-タ-マルチバント〈HX01〉〈GX01〉
                             シングルオペレ-タ-3.5MHz 〈HX03〉〈GX03〉
                             シングルオペレ-タ- 7MHz 〈HX04〉〈GX04〉
                             シングルオペレ-タ- 14MHz 〈HX06〉〈GX06〉
                             シングルオペレ-タ- 21MHz 〈HX08〉〈GX08〉
                             シングルオペレ-タ- 28MHz 〈HX10〉〈GX10〉
                             シングルオペレ-タ- 50MHz 〈HX11〉〈GX11〉
                             シングルオペレ-タ-144MHz 〈HX12〉〈GX12〉
                             シングルオペレ-タ-430MHz 〈HX13〉〈GX13〉
                             シングルオペレ-タ-1200MHz〈HX14〉〈GX14〉
                             マルチルオペレ-タ-マルチバンド〈HX21〉〈GX21〉
                                            SWL 〈HX22〉〈GX22〉

                 ○電信                       〈道内〉〈道外〉
                             シングルオペレ-タ-マルチバント〈HW01〉〈GW01〉
                             シングルオペレ-タ-3.5MHz 〈HW03〉〈GW03〉
                             シングルオペレ-タ- 7MHz 〈HW04〉〈GW04〉
                             シングルオペレ-タ- 14MHz 〈HW06〉〈GW06〉
                             シングルオペレ-タ- 21MHz 〈HW08〉〈GW08〉
                             シングルオペレ-タ- 28MHz 〈HW10〉〈GW10〉
                             シングルオペレ-タ- 50MHz 〈HW11〉〈GW11〉
                             シングルオペレ-タ-144MHz 〈HW12〉〈GW12〉
                             シングルオペレ-タ-430MHz 〈HW13〉〈GW13〉
                             シングルオペレ-タ-1200MHz〈HW14〉〈GW14〉
                             マルチルオペレ-タ-マルチバンド〈HW21〉〈GW21〉
                                            SWL 〈HW22〉〈GW22〉

呼出方法: 電信「CQ JA8 TEST」
                  電話「CQ JA8コンテスト」

コンテストナンバー: (道内局)RS(T)+ 北海道支庁ナンバ- + 年代別符号
                            (道外局)RS(T)+ 都府県ナンバ- + 年代別符号

得 点: 完全な交信により得た年代別符号に対応する数値

       年代別符号・得点:(年齢・符号・得点)
                           (  ~19 = A = 1)
                           (20~29 = B = 2)
                           (30~39 = C = 3)
                           (40~49 = D = 4)
                           (50~59 = E = 5)
                           (60~69 = F = 6)
                           (70~79 = G = 7)
                          (80~89 = H = 8)
                           (90~99 = I = 9)
                           (100~  = J =10)
                (マルチオペレ-タ-= M = 1)
                           (YL     = Y = 5)

マルチプライヤー: 道内局…都府県・北海道支庁ナンバーの数
                           道外局…北海道支庁ナンバーの数

総得点: シングルバンド:(当核バンドにおける得点の和)×(各バンドで得たマルチプライヤーの和)
                 マルチバンド:  (各バンドにおける得点の総和)×(各バンドで得たマルチプライヤーの和)
                SWL:         (各バンドにおける得点の総和)×(各バンドで得たマルチプライヤーの和)

書類の提出:(郵便):〒082-0051 北海道河西郡芽室町東1条南7丁目5?8 正村琢磨様方 JARL北海道地方本部 宛
                                    (JARL形式)

                (e-mail): mailto:allja8[at]jarl[dot]com
                              (JARL形式 (R2.0))

    (Upload logs to: ) URL:http://allja8.jarl.hokkaido.jp

        提出期限:平成30年7月31日(消印有効)

規約:  URL:http://www.jarl.com/hokkaido/JARL_Hokkaido/2018ALL_JA8_TEST.html
----------------------------------------------------------------------
第38回島根対全日本コンテスト.

開催日時: 6月24日 09:00 ~ 16:00

使用周波数帯: HF部門:7/21/28MHz帯
     V・UHF部門:50/144/430MHz帯

MODE: CW/SSB/FM

交信相手: 県内局:日本国内で運用するすべてのアマチュア無線局
    県外局:島根県内の局

参加部門: 1. 県内局 : 島根県内に常置場所を有し参加する局
         ※常置場所が島根県外にある局は、県内局にはならない
         但し、「JARL正会員」で「島根県内に居住し島根県支部名簿に登録されている局」は、
         県内局とする *「H30/3/7現在のJARL会員・島根県名簿」で登録を確認します
       コードナンバー  名 称
        1A HF部門 個人局
        1B V・UHF部門 個人局
        1C AJD部門 個人局
        1D HF部門 社団局
        1E V・UHF部門 社団局
        1F AJD部門 社団局

     2. 県外局 : 島根県外で運用し参加する局
       コードナンバー  名 称
        2G HF部門 個人局
        2H V・UHF部門 個人局
        2J HF部門 社団局
        2K V・UHF部門 社団局

呼出方法: 県内局:電話:CQオールジャパン
       電信:CQ AJ TEST
     県外局:電話:CQ島根
       電信:CQ SN TEST


コンテストナンバー: 県内局:RS(T)+市郡ナンバー
       県外局:RS(T)+都府県支庁ナンバー

得 点: 県内局:HF部門:日本国内(島根県内を含む)との完全な交信を1点
         ※県内の移動運用局(HF部門のみ)は「移動得点1,000点」を加算する。
      V/UHF部門:島根県内外の局との完全な交信を1点

    県外局:島根県内の局との完全な交信を1点

    電波型式が異なる場合は,それぞれの1交信を得点とする

マルチプライヤー: 県内局:HF部門:各バンドで交信した異なる都府県支庁の数(島根県内局は市郡の数)
         V/UHF部門:各バンドで交信した異なる都府県支庁および島根県の市郡の数
       県外局:各バンドで交信した異なる島根県の市郡の数


総得点: マルチバンド=(各バンドで得た得点の和)×(各バンドで得たマルチの和)

書類の提出:(郵便):〒693-0001 出雲市今市町1602 (有)ナオラ内 JARL島根県支部・事務局 宛
          (JARL形式)

     (e-mail): None

    提出期限:2018年7月16日 消印有効  


規約:  URL:http://www.jarl.com/shimane/6_contest/contest_shimane%20.html
----------------------------------------------------------------------
DX情報掲示板もご覧ください。
----------------------------------------------------------------------
 

今週末(06/16 - 06/18)の主なコンテスト

 投稿者:JA3JM  投稿日:2018年 6月13日(水)13時07分57秒
  ----------------------------------------------------------------------
All Asian DX Contest, CW(第59回 ALL ASIAN DXコンテスト 電信部門)
CONTEST PERIODS: 0000Z, Jun 16 to 2400Z, Jun 17( 6月16日 09:00 ~ 18日 09:00(JST))
RULES: URL:http://www.jarl.org/English/4_Library/A-4-3_Contests/2018AA_rule.htm
規約: URL:http://www.jarl.org/Japanese/1_Tanoshimo/1-1_Contest/all_asian/allasian_rule.htm
-----------------------------------------------------------------------
DX情報掲示板もご覧ください。

----------------------------------------------------------------------
(ルールの概略であり、必ず正規のルールを参照してください。)DX

----------------------------------------------------------------------
All Asian DX Contest, CW(第59回 ALL ASIAN DXコンテスト 電信部門)

CONTEST PERIODS: 0000Z, Jun 16 to 2400Z, Jun 17( 6月16日 09:00 ~ 18日 09:00(JST))

BAND: 160, 80, 40, 20, 15, 10m

MODE: CW

CLASSES: Asian Single Op Single Band (High/Low)
                Non-Asian Single Op Single Band (High)
                JA Single Op Multi Band (High/Low/Junior/Silver)
                Asian Single Op Multi Band (High/Low)
                Non-Asian Single Op Multi Band (High)
                Multi-Single
                Multi-Multi

     Max power: HP: >100 watts
        LP: 100 watts

                                 アジアの局                 アジア外の局
                                 ローパワー   ハイパワー
シングルオペ
              160mバンド(1.8MHz) SO160LP      SO160HP       SO160
               80mバンド(3.5MHz) SO80LP       SO80HP        SO80
               40mバンド(7MHz)   SO40LP       SO40HP        SO40
               20mバンド(14MHz)  SO20LP       SO20HP        SO20
               15mバンド(21MHz)  SO15LP       SO15HP        SO15
               10mバンド(28MHz)  SO10LP       SO10HP        SO10
               オールバンド      SOABLP       SOABHP        SOAB
               ジュニア(JAのみ)  SOJR
               シルバー(JAのみ)  SOSV

マルチオペ シングルTX          M/S
マルチTX                       M/M

QSO: アジア州の局      Any stations (Once per band )
            アジア州以外の局  Asian stations (Once per band )

CALL: 電信の場合・・・・・・CQ AA
             電話の場合・・・・・・CQ AAコンテスト

EXCHANGE: RST + 2-digit age

                 OM局:RST符号による信号レポートとオペレータの年齢
                 YL局:RST符号による信号レポートと"00"(ゼロゼロ) またはオペレータの年齢

POINTS:
                アジア州の局
                      160mバンド・・・・・・・・・・・交信相手がアジア州の局では3点,アジア州以外の局で9点
                      80mと10mバンド・・・・交信相手がアジア州の局では2点,アジア州以外の局では6点
                      その他のバンド・・・・・・・・・交信相手がアジア州の局では1点,アジア州以外の局で3点
               アジア州以外の局
                      160mバンド・・・・・・・・・・・・3点
                      80mと10mバンド・・・・・2点
                     その他のバンド・・・・・・・・・・1点

MULTIPLIERS:Asian Stations: DXCC entities once per band
                   non-Asian Stations: Asian prefixes once per band

               アジア州の局: 各バンドで交信した局の「DXCCリスト」による異なるエンティティー
               アジア州以外の局: 各バンドで交信したアジア州の局の「WPXコンテストルール」による異なるプリフィックス

TOTAL SCORE: Total score = total QSO points x total mults

                    オールバンドの場合:〔各バンドにおける得点の和〕×〔各バンドで得たマルチプライヤーの和〕
     シングルバンドの場合:〔当該バンドにおける得点の和〕×〔当該バンドで得たマルチプライヤーの和〕

POST: (Mail): JARL, All Asian DX Contest, CW
      170-8073
                     Japan

                     〒170-8073 JARL ALL ASIAN DX コンテスト係 宛
        (JARL様式 UTC を使用)

                (e-mail): mailto:aacw[at]jarl[dot]org
                              (JARL形式 または キャブリロ(Cabrillo)形式 )

       No later than July 18, 2018( 2018年 7月18日(消印有効))

RULES: URL:http://www.jarl.org/English/4_Library/A-4-3_Contests/2018AA_rule.htm
規約: URL:http://www.jarl.org/Japanese/1_Tanoshimo/1-1_Contest/all_asian/allasian_rule.htm
----------------------------------------------------------------------
DX情報掲示板もご覧ください。

----------------------------------------------------------------------
 

今週末(06/09 - 06/10)の主なコンテスト

 投稿者:JA3JM  投稿日:2018年 6月 7日(木)14時38分11秒
  ----------------------------------------------------------------------
DRCG WW RTTY Contest.
CONTEST PERIODS: 0000Z to 0759Z, Jun 09 (Jun 09 09:00 ~ 16:59 JST)
      1600Z to 2359Z, Jun 09 (Jun 10 01:00 ~ 08:59 JST)
      0800Z to 1559Z, Jun 10 (Jun 10 17:00 ~ Jun 12 00:59 JST)
RULES: URL:http://drcg.de/drcgww/drcg-ww-rtty-english.html

Asia-Pacific Sprint, SSB
CONTEST PERIODS: 1100Z to 1300Z, Jun 09 (Jun 09 20:00 ~ 22:00 JST)
RULES: URL:http://jsfc.org/apsprint/aprule.txt

Portugal Day Contest.
CONTEST PERIODS: 1200Z, Jun 09 to 1200Z, Jun 10 (Jun 09 21:00 ~ Jun 10 21:00 JST)
RULES: URL:http://www.rep.pt/portugal_day_contest/rules.html

GACW WWSA CW DX Contest.
CONTEST PERIODS: 1500Z, Jun 09 to 1500Z, Jun 10 (Jun 10 00:00 ~ 24:00 JST)
RULES: URL:http://www.wwsatest.org/english

第16回大分コンテスト
開催日時: 平成30年6月9日 21:00 ~ 10日 15:00
規約:  URL:http://jarl-oita.blogspot.com/2018/02/16.html#more

第21回オール岐阜コンテスト
開催日時: 2018年6月09日 19:00 ~ 22:00
       10日 07:00 ~ 10:00
規約:  URL:http://jarl-gifu.seesaa.net/category/1586844-1.html

2018第41回オール旭川コンテスト
開催日時: 平成30年6月9日 21:00 ~ 10日 15:00
規約:  URL:https://asahikawa-contest.jimdo.com/

第13回山梨コンテスト
開催日時: 2018年6月10日 10:00 ~ 12:00
規約:  URL:http://www.jarl.com/yamanasi/osirase.files/2018yamanasico.pdf

第18回新潟コンテスト ローバンド
開催日時:  ローバンド(1.9/3.5MHz) 2018年6月10日 19:00 ~ 22:00
規約:  URL:http://www.jarl.com/08test/contest/2017/niigata/rule.html
----------------------------------------------------------------------
DX情報掲示板もご覧ください。
----------------------------------------------------------------------
(ルールの概略であり、必ず正規のルールを参照してください。)

DX
----------------------------------------------------------------------
DRCG Long Distance Contest, RTTY

CONTEST PERIODS: 0000Z to 0759Z, Jun 09 (Jun 09 09:00 ~ 16:59 JST)
      1600Z to 2359Z, Jun 09 (Jun 10 01:00 ~ 08:59 JST)
      0800Z to 1559Z, Jun 10 (Jun 10 17:00 ~ Jun 12 00:59 JST)

BAND: 80, 40, 20, 15, 10m

MODE: RTTY

CLASSES:   A1 - SINGLE-OP (SOAB)
    A2 - SINGLE-OP  6-HOURS (SOAB6)
    A3 - SINGLE-OP  UNLIMITED (SOABU)
    B -  MULTI-OP  (MOP)

QSO: Any stations (Once per band )

EXCHANGE: RST + CQ Zone No.

POINTS: For each completed QSO use the "Exchange Points Table" to obtain the QSO
    QSO-points on 40m  multiply by 2
    QSO-points on 80m  multiply by 3.
Point Table: URL:http://www.drcg.de/_static/pdf/drcgww/drcg-ww-rtty_points.pdf

Point Table(in Zone:25)

QSO Zone: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Points:  16 28 24 30 31 33 38 37 41 45 52 50 53 27 27 22 19 14  9 26 24 18 13  8  2 13  9 15 23 30 18 27 32 28 41 40 33 40 33 25

MULTIPLIERS: Each VK, VE, JA and W call area once per band
     Each DXCC country (other than VK,VE,JA,W) once per band

TOTAL SCORE: total QSO points x total country/call area mults

POST: (Mail): None

                (e-mail): mailto:drcgww[at]drcg[dot]de
                              (Cabrillo format)

       No later than  June 17, 2018

RULES: URL:http://drcg.de/drcgww/drcg-ww-rtty-english.html
----------------------------------------------------------------------
Asia-Pacific Sprint, SSB

CONTEST PERIODS: 1100Z to 1300Z, Jun 09 (Jun 09 20:00 ~ 22:00 JST)

BAND: 20, 15m

MODE: SSB

CLASSES:  Single Op Single Radio

                       Max power: Asia Pacific: 150 watts
                                  Non-Asia Pacific: maximum legal

QSO: Any stations (Once per band )

EXCHANGE: RS + Serial No.

POINTS: Asia-Pacific: 1 point per QSO
               Non-Asia-Pacific: 1 point per QSO with an Asia-Pacific station

MULTIPLIERS: Each prefix once

TOTAL SCORE: total QSO points x total mults

POST: (Mail): None

                (e-mail): mailto:apsprint[at]jsfc[dot]org
                              (Cabrillo format)

       No later than  June 16, 2018

RULES: URL:http://jsfc.org/apsprint/aprule.txt
----------------------------------------------------------------------
Portugal Day Contest

CONTEST PERIODS: 1200Z, Jun 09 to 1200Z, Jun 10 (Jun 09 21:00 ~ Jun 10 21:00 JST)

BAND: 80, 40, 20, 15, 10m

MODE: SSB or CW or Mixed

CLASSES:  Single Op (CW/SSB/Mixed)

QSO: Any stations (Once per band )

EXCHANGE: CT: RST + District
                 non-CT: RST + Serial No.

POINTS: Portuguese Stations are worth 10 points
    DX stations in the same Continent and Country are worth 1 point
     DX stations from different Continents are worth 2 points

MULTIPLIERS: Each Distrito (Portugal) x 5
     Each Concelho (Azores and Madeira Islands) x 5
     Each DXCC country x 1
      Each multiplier is counted only once by Band regardless of the Mode.

TOTAL SCORE: total QSO points x total mults

POST: (Mail): REP - Rede dos Emissores Portugueses
     Manager de Concursos e Diplomas
     Avenida Yasser Arafar no 4 A
     2770-375 Amadora
     Portugal

                (e-mail): mailto:rep-concursos[at]rep[dot]pt
                              (Cabrillo format)

       No later than  September 1, 2018

RULES: URL:http://www.rep.pt/portugal_day_contest/rules.html
----------------------------------------------------------------------
GACW WWSA CW DX Contest

CONTEST PERIODS: 1500Z, Jun 09 to 1500Z, Jun 10 (Jun 10 00:00 ~ 24:00 JST)

BAND: 80, 40, 20, 15, 10m

MODE: CW

CLASSES:  Single Op All Band (QRP/Low/High)
                 Single Op Single Band (QRP/Low/High)
                 Multi-Single
                 Multi-Multi

     Max power: HP: >100 watts
        LP: 100 watts
        QRP: 5 watts

QSO: Any stations (Once per band )

EXCHANGE: RST + CQ Zone No.

POINTS: 0 points per QSO with same country
               1 point per QSO with different country, same continent
               3 points per QSO with different continent
               Non-SA stations: 5 points per QSO with South America

MULTIPLIERS: Each CQ zone once per band
                    Each country once per band

TOTAL SCORE: total QSO points x total mults

POST: (Mail): GACW DX Contest
                     PO Box 9
                     B1875ZAA Wilde
                     Buenos Aires
                     Argentina

                (e-mail): mailto:logs[at]wwsatest[dot]org
                              (Cabrillo format)

       No later than  July 30, 2018

RULES: URL:http://www.wwsatest.org/english
----------------------------------------------------------------------
(ルールの概略であり、必ず正規のルールを参照してください。)

国内
----------------------------------------------------------------------
第16回大分コンテスト

開催日時: 平成30年6月9日 21:00 ~ 10日 15:00

使用周波数帯: HF帯:3.5/7/21/28MHz帯
      V/U/SHF帯:144/430/1200MHz帯・2.4GHz帯以上

MODE: 電信 電話

交信相手: 県内局: 国内外の全てのアマチュア局
     県外局: 宮崎県内で運用する局

参加部門:
                 部門        種別                           コード
             県内電信電話   HF(3.5/7/21/28)マルチバンド   KHF
                            50MHzバンド                       K50
                            144MHzバンド                      K144
                            430MHzバンド                      K430
                            1200MHzバンド及び2.4GHzバンド以上 KSHF
                            シングルOP  V・UHF マルチバンド   KSM
                            マルチOP  V・UHFマルチバンド      KMM
             県外電信電話    1エリアマルチバンド        HF帯:HG1 V・UHF帯:VG1
                             2エリアマルチバンド        HF帯:HG2 V・UHF帯:VG2
                             3エリアマルチバンド        HF帯:HG3 V・UHF帯:VG3
                             4エリアマルチバンド        HF帯:HG4 V・UHF帯:VG4
                             5エリアマルチバンド        HF帯:HG5 V・UHF帯:VG5
                             6エリアマルチバンド        HF帯:HG6 V・UHF帯:VG6
                             7エリアマルチバンド        HF帯:HG7 V・UHF帯:VG7
                             8エリアマルチバンド        HF帯:HG8 V・UHF帯:VG8
                             9エリアマルチバンド        HF帯:hG9 V・UHF帯:VG9
                             0エリアマルチバンド        HF帯:HG0 V・UHF帯:VG0

呼出方法: 電信「CQ OT TEST」
     電話「CQ大分コンテスト」

コンテストナンバー: 県内局:RS(T)+市町村ナンバー(市町村名OK)
                              玖珠郡玖珠町 44005A  九重町 44005B
                              速見郡日出町 44009A  西国東郡姫島村 44010A
                      県外局:RS(T)+都道府県・支庁ナンバー


得 点: 完全な交信1点
      ※バンドが異なれば同一局でも得点とする

マルチプライヤー: 県内局:県内の異なる市町村ごとに交信したプリフィックス数+県外の都道府県・支庁ごとに交信したプリフィックス数の合計
                           県外局:大分県内の異なる市町村ごとに交信したプリフィックス数

総得点: 当該バンドにおける得点の和×当該バンドで得たマルチの和

書類の提出:(郵便):〒870-0006 大分県日田市港町9-29 JARL大分県支部コンテスト委員会 大岡平和 様 宛
                                    (JARL形式)

                (e-mail): mailto:oitatest[at]jarl[dot]com
                              (JARL形式 件名:コールサイン(半角))

        提出期限:平成30年6月30日(土)必着  

規約:  URL:http://jarl-oita.blogspot.com/2018/02/16.html#more
----------------------------------------------------------------------
第21回オール岐阜コンテスト

開催日時: 2018年6月09日 19:00 ~ 22:00
       10日 07:00 ~ 10:00

使用周波数帯: 1.9 ~ 1200MHz帯

MODE: 電信 電話

交信相手: 県内局…日本国内の陸上で運用するアマチュア局
     県外局…岐阜県内の陸上で運用するアマチュア局に限る

参加部門:
  部 門       種 目          コードナンバー
            県内局    県外局
 シングル OP 電信電話   オールバンド            G-SM      X-SM
                         オールバンド・ジュニア  G-SMJ     X-SMJ
                         オールバンド・QRP       G-SMQ     X-SMQ
                         オールバンド・ハーフ    G-SMH     X-SMH
                         HF バンド               G-SHF     X-SHF
                         HF ローバンド           G-SHL     X-SHL
                         HF ハイバンド           G-SHH     X-SHH
                         V/UHF バンド            G-SVU     X-SVU
                         3.5MHz バンド           G-S3.5    X-S3.5
                         7MHz バンド             G-S7      X-S7
                         14MHz バンド            G-S14     X-S14
                         21MHz バンド            G-S21     X-S21
                         28MHz バンド            G-S28     X-S28
                         50MHz バンド            G-S50     X-S50
                         144MHz バンド           G-S144    X-S144
                         430MHz バンド           G-S430    X-S430
                         1200MHz バンド          G-S1200   X-S1200
  シングル OP 電信       オールバンド            G-SCM     X-SCM
                         1.9MHz バンド           G-S1.9    X-S1.9
  シングル OP 電話       オールバンド            G-SPM     X-SPM
                         144/430MHz バンド       G-SPD     X-SPD
  マルチ OP 電信電話     オールバンド            G-MM      X-MM
                         オールバンド・ジュニア  G-MJ      X-MJ


呼出方法: 県内局…「CQ TEST」「CQコンテスト」
     県外局…「CQ GF」「CQ岐阜県」

コンテストナンバー: 県内局…RS(T)+市郡ナンバー
                            県外局…RS(T)+都府県支庁ナンバー

      岐阜県の市郡ナンバー 1901  岐阜市 1902  大垣市 1903  高山市 1904  多治見市 1905  関市
                                  1906  中津川市1907  美濃市 1908  瑞浪市 1909  羽島市 1910  恵那市
                                  1911  美濃加茂市 1912  土岐市 1913  各務原市 1914  可児市
                                  1915  山県市 1916  瑞穂市 1917  飛騨市 1918  本巣市 1919  郡上市
                                  1920  下呂市 1921  海津市
                                  19001   安八郡…安八町・神戸町・輪之内町 19003   揖斐郡…池田町・揖斐川町・大野町
                                  19005   大野郡…白川村 19007   可児郡…御嵩町
                                  19008   加茂郡…川辺町・坂祝町・白川町・富加町・東白川村・七宗町・八百津町
                                  19011   羽島郡…笠松町・岐南町 19012   不破郡…関ヶ原町・垂井町
                                  19015   本巣郡…北方町 19017   養老郡…養老町

得 点: コンテストナンバーを完全に送受できた交信を1点
                同一バンドにおいて同一局とは、電信・電話それぞれ1交信ずつ有効

マルチプライヤー: 県内局…バンド毎の異なる岐阜県の市郡数および岐阜県を除く都府県支庁数
                           県外局…バンド毎の異なる岐阜県の市郡数

総得点: オールバンド…(各バンドで得た得点の和)×(各バンドで得たマルチプライヤーの和)
                 シングルバンド…(当該バンドで得た得点)×(当該バンドで得たマルチプライヤー数)

書類の提出:(郵便):〒501-1131 岐阜市黒野古町 129-35 成瀬有二様方 オール岐阜コンテスト係 宛
                                    (JARL形式)

                (e-mail): mailto:allgf[at]tg[dot]commufa[dot]jp
                              (JARL形式 本文に貼り付け サブジェクトは英数字で「コールサイン コードナンバー」)

        提出期限:2018年6月30日(消印有効)  

規約:  URL:http://jarl-gifu.seesaa.net/category/1586844-1.html
----------------------------------------------------------------------
2018第41回オール旭川コンテスト

開催日時: 平成30年6月9日 21:00 ~ 10日 15:00

使用周波数帯: 3.5~430MHz帯

MODE: 電信 電話

交信相手: 日本国内のアマチュア無線局

参加部門:  HF帯(3.5/7/14/21/28MHz)
                  V/UHF帯(50/144/430MHz)
                 全周波数帯(HF帯/V.UHF帯)

呼出方法:  電信:CQ HRTC TEST
       電話:CQ旭川コンテスト

コンテストナンバー: RST + 市・郡ナンバー(JCC、JCG)(区ナンバーは東京都だけ)
       ハムラジオ大雪クラブ員は RST +市・郡ナンバー+M(メンバー)

得 点: ハムラジオ大雪クラブ局(JA8YID)及びクラブ員との交信 9点
   旭川市(JCC#0102)の局との交信      9点
   旭川市を除く北海道内で運用する局との交信     6点
   北海道外で運用する局との交信        3点

マルチプライヤー: 各バンドで交信した異なる市、郡の数

総得点: 各バンドで得た得点の和×各バンドで得たマルチプライヤーの和

書類の提出:(郵便):〒070-8691 旭川郵便局私書箱49号 ハムラジオ大雪クラブ コンテスト係 宛
                                    (JARL形式)

                (e-mail): mailto:jg8lol[at]jarl[dot]com
                              (JARL形式 本文に貼り付け サブジェクトは英数字で「コールサイン」)

        提出期限:2018年7月16日(消印有効)  

規約:  URL:https://asahikawa-contest.jimdo.com/
----------------------------------------------------------------------
第13回山梨コンテスト

開催日時: 2018年6月10日 10:00 ~ 12:00

使用周波数帯: 【A部門】 7/21/28/50MHz   電信・電話
      【B部門】 144/430/1200MHz 電信・電話

MODE: 電信 電話

交信相手: 国内の全てのアマチュア局 (※山梨県内局と1局以上交信すること )

参加部門:  県  内  局: (Y-1) A部門 個人局
                               (Y-2) A部門 ニューカマー局
                               (Y-3) B部門 個人局
                               (Y-4) B部門 ニューカマー局

                  県 外 局: (O-1) A部門 個人局
                               (O-2) A部門 ニューカマー局
                               (O-3) B部門 個人局
                               (O-4) B部門 ニューカマー局
          (ニューカマーは、初めて局を開設した個人局であって、局免許年月日が開催日の3年前の
          同日以降に免許された局とする)

呼出方法: 電話 CQ 山梨 コンテスト
                電信 CQ YN TEST

コンテストナンバー: 山梨県内局 RS(T)+自局の運用場所を示す市郡ナンバー
                            山梨県外局 RS(T)+自局の運用場所を示す都道府県ナンバー

得 点: 山梨県内局との電話での完全な交信を 3点
                山梨県外局との電話での完全な交信を 1点

                              *同一バンドで同一局との交信は電信・電話それぞれ1交信づつ有効
                              *山梨県外局同志の交信も有効
        *山梨県内局と一局以上交信する。

マルチプライヤー: 各バンドで交信した異なる都道府県数と山梨県内市郡数の和

総得点: 各バンドにおける得点の和 x 各バンドで得たマルチプライヤーの和

書類の提出:(郵便):〒407-0024 山梨県韮崎市本町1-5-26 千野様方 YSRCMコンテストクラブ事務局 宛
                                    (JARL形式)
                (e-mail): mailto:yn-test[at]qrx[dot]jp
                                         (JARL形式)

        提出期限:平成30年6月30日必着

規約:  URL:http://www.jarl.com/yamanasi/osirase.files/2018yamanasico.pdf
----------------------------------------------------------------------
第18回新潟コンテスト ローバンド

開催日時:  ローバンド(1.9/3.5MHz) 2018年6月10日 19:00 ~ 22:00

使用周波数帯: 1.9MHz(1907.5~1912.5KHz) 3.5MHz

MODE: 電信 電話

交信相手: 県内局…日本国内で運用するアマチュア局
                 県外局…新潟県内で運用するアマチュア局

参加部門:  1.9MHz;県内局;電信:NC19
        県外局;電信:GC19
     3.5MHz;県内局;電話:NF35
          電信:NC35
          MIX :NM35
        県外局;電話:GF35
          電信:GC35
          MIX :GM35

       ローバンドマルチ;県内局;電信:NCLM
               MIX :NMLM
          県外局;電信:GCLM
               MIX :GMLM

呼出方法: 「CQ新潟コンテスト」「CQ NI TEST」
                   ※県内局はコールサインの後に「県内局」「/NI」を送出

コンテストナンバー: 県内局…RS(T)+JARL制定の市郡区ナンバー
                            県外局…RS(T)+JARL制定の都府県支庁ナンバー

得 点: 完全な1交信を1点
                同一局との交信は同一バンドにおいて電信・電話それぞれ1交信ずつ有効
                またバンドが異なれば有効

マルチプライヤー: 県内局…新潟県を除く都府県支庁及び新潟県内の市郡区の数
                           県外局…新潟県内の市郡区の数

総得点: シングルバンド…(参加したバンドで得た得点)×(参加したバンドで得たマルチ数)
                 マルチバンド…(各バンドで得た得点の和)×(各バンドで得たマルチの和)

書類の提出:(郵便):〒940-0836 新潟県長岡市豊田町9-3 JR0BAT 小川 忍  様 宛
                                    (JARL形式)

                (e-mail): mailto:nitestlog[at]jarl[dot]com
                                    (JARL形式)

        提出期限:2018年7月2日(月) (消印有効)

規約:  URL:http://www.jarl.com/08test/contest/2018/niigata/rule.html
----------------------------------------------------------------------
DX情報掲示板もご覧ください。
----------------------------------------------------------------------
 

今週末(06/02 - 06/03)の主なコンテスト

 投稿者:JA3JM  投稿日:2018年 5月31日(木)14時38分11秒
  ----------------------------------------------------------------------
2018年 ALL JA0 21/28MHzコンテスト
開催日時: 6月2日 09:00 ~ 12:00
規約:  URL:http://jarl-nn.asama-net.com/index.php?html_id=00000318

第47回オール神奈川コンテスト
開催日時: 6月2日 15:00 ~ 18:00(14/21/28/50/1200/2400)
       21:00 ~ 24:00(1.9/3.5/7/144/430)
規約:  URL:http://www.jarlkn.info/award_contest/index4_file/all_kn/2018_47allkanagawa_kiyaku.pdf

第42回宮崎コンテスト
開催日時: 6月2日 18:00 ~ 3日 18:00
規約:  URL:http://www.jarl.com/mztest/contest2018kiyaku.html

2018年度石狩後志支部コンテスト
開催日時: 6月2日 21:00 ~ 3日 21:00
規約:  URL:http://www.jarl.com/ishikari/2017contest.html

第8回 KANHAM コンテスト
開催日時: 6月3日 06:00 ~ 18:00
規約:  URL:http://www.jarl.gr.jp/kanham/Doc/2018第8回KANHAMコンテスト規約.pdf

第30回 ALL JA1 コンテスト
開催日時: 6月3日 09:00 ~ 20:00
      HIGHバンド部門 09:00 ~ 12:00 (14/21/28/50MHz)
      LOWバンド部門 16:00 ~ 20:00 (1.9/3.5/7MHz)
規約:  URL:http://ja1zlo.u-tokyo.org/allja1/30rule.html

第37回オール釧根コンテスト
開催日時: 6月3日 09:00 ~ 21:00
規約:  URL:http://www.jarl.com/senkon/Contest/contest_description.htm
----------------------------------------------------------------------
DX情報掲示板もご覧ください。
----------------------------------------------------------------------
(ルールの概略であり、必ず正規のルールを参照してください。)

国内
----------------------------------------------------------------------
2018年 ALL JA0 21/28MHzコンテスト

開催日時: 6月2日 09:00 ~ 12:00

使用周波数帯: 21/28MHz帯

MODE: 電信 電話

交信相手: 国内局同士の交信が有効

参加部門:  21/28MHz個人局電信部門(C218)
                  21/28MHz個人局電信電話部門(F218)
                  21/28MHzSWL部門(S218)

呼出方法: 電話:「CQ JA0 コンテスト」
    電信:「CQ JA0 TEST」

コンテストナンバー: RST+001形式(RSTに続く001からの連番)

得 点: 0エリア管内局との交信:3点(例:相手がJA0IXW,JK2EIJ/0,JA0OZZ/1等の交信)
                管外局との交信:1点(例:相手がJA9BOH,JA6AHB/6,JA5FNXなどの交信)

マルチプライヤー: 0エリア管内局の場合:異なるプリフィックスの数(JA0BJ=JA0 JF3IYW/3=JF3 JA1CP=JA1)
                           管外局:異なる0エリアの呼出符号の局および0エリア内から運用する局のみのプリフィックスの2文字目とラストレターの組み合わせの数
                  (JA0FVF=A*F, JF0JYR/1=F*R,7K4QRP/0=K*P)

総得点: 各バンド合計得点×各バンドの合計マルチ

書類の提出:(郵便):〒399-8603 長野県北安曇郡池田町2843 信濃池田送信所内「JA0コンテスト係」 宛
                                    (JARL形式)

                (e-mail): mailto:ja0-218[at]jarl-nn[dot]asama-net[dot]com
                              (JARL形式 「Subject」には提出局の「コールサイン」のみ)
                          電子ログについて(http://jarl-nn.asama-net.com/index.php?html_id=00000023)を参照ください。

        提出期限:平成30年6月10日 当日消印有効  

規約:  URL:http://jarl-nn.asama-net.com/index.php?html_id=00000318
----------------------------------------------------------------------
第47回オール神奈川コンテスト

開催日時: 6月2日 15:00 ~ 18:00(14/21/28/50/1200/2400)
       21:00 ~ 24:00(1.9/3.5/7/144/430)

使用周波数帯: 1.9/3.5/7/14/21/28/50/144/430/1200/2400MHz帯

MODE: 電信 電話

交信相手: 県内局: 国内の全てのアマチュア局
     県外局: 神奈川県内で運用する局

参加部門:
     部門  種目        コードナンバー
                県内局 県外局
     電信  シングルオペ オールバンド   KCSA XCSA
           ジュニア・オールバンド KCSJA XCSJA
           HF-Low バンド   KCSHL XCSHL
           HF-High バンド   KCSHH XCSHH
           50MHz バンド   KCS50 XCS50
           144MHz バンド   KCS144 XCS144
           430MHz バンド   KCS430 XCS430
           UHF バンド    KCSU XCSU
       マルチオペ オールバンド   KCMA XCMA
           ジュニア・オールバンド KCMJA XCMJA
     電信電話 シングルオペ オールバンド   KXSA XXSA
           ジュニア・オールバンド KXSJA XXSJA
           HF-Low バンド   KXSHL XXSHL
           HF-High バンド   KXSHH XXSHH
           50MHz バンド   KXS50 XXS50
           144MHz バンド   KXS144 XXS144
           430MHz バンド   KXS430 XXS430
           UHF バンド    KXSU XXSU
       マルチオペ オールバンド   KXMA XXMA
           ジュニア・オールバンド KXMJA XXMJA
                                    ジュニア部門は,小中高校生までの参加局とする

呼出方法: 県内局 電信:「CQ KN TEST」
       電話:「CQ神奈川コンテスト」
     県外局 電信:「CQ KNX TEST」
       電話:「CQ神奈川コンテスト こちらは県外局」

コンテストナンバー: 県内局:RS(T)+神奈川県内運用場所の市・郡・区ナンバー
       県外局:RS(T)+都・府・県・北海道の地域ナンバー

得 点: 得点完全な交信をもって1点とする

マルチプライヤー: 県内局・・神奈川県内の市・郡・区と神奈川県以外の都・府・県及び北海道の地域
       県外局・・神奈川県内の市・郡・区

総得点: (各バンド毎の得点の和)×(各バンド毎の交信地区数の和)

書類の提出:(郵便):〒244-0842 神奈川県横浜市栄区飯島町2070-16
 今村 明弘 様 宛
                                    (JARL形式)
                (e-mail): mailto:jarlkncontest+akn[at]gmail[dot]com
                              (JARL形式 「Subject」には提出局の「コールサイン」)

        提出期限:平成30年6月23日(土)(消印有効)

規約:  URL:http://www.jarlkn.info/award_contest/index4_file/all_kn/2018_47allkanagawa_kiyaku.pdf
----------------------------------------------------------------------
第42回宮崎コンテスト

開催日時: 6月2日 18:00 ~ 3日 18:00

使用周波数帯: 3.5/7/14/21/28/50/144/430MHz帯

MODE: 電信 電話

交信相手: 県内局: 国内外の全てのアマチュア局
     県外局: 宮崎県内で運用する局

参加部門:
     種  目        コードナンバー
                県 内 局 県 外 局
     シングルオペ 電 話 オールバンド MPA  PA
         電 信 オールバンド MCA  CA
         電信・電話 オールバンド MXA  XA
         3.5MHz バンド  M3.5  X3.5
         7MHz バンド   M7  X7
         14MHz バンド  M14  X14
         21MHz バンド  M21  X21
         28MHz バンド  M28  X28
         50MHz バンド  M50  X50
         144MHzバンド  M144 X144
         430MHzバンド  M430 X430
         ニューカマー    MN  XN

呼出方法: 電 話: CQ 宮崎 コンテスト
                  電 信: CQ MZ TEST

コンテストナンバー: 県内局: RS(T)+自局の運用JCC・JCGナンバー、但し国外局とはRS(T)のみで可。
                            県外局: RS(T)+自局の運用都府県支庁ナンバー

得 点: コンテストナンバーの交換が完全におこなわれた交信を1点とする。
                ただし、同一バンドにおける重複交信は、1交信を除き、電波型式が異なっても得点としない

マルチプライヤー: 県内局: 各バンドごとの都府県支庁(宮崎県を除く)、県内の市郡の数、及び大陸(AF.EU.AS.NA.SA.OC)の数。
                           県外局: 各バンドごとの宮崎県内市郡の数。(9市6郡)

       県内のマルチプライヤー
       市:宮崎市4501 都城市4502 延岡市4503 日 南 市4504 小林市4505
        日向市4506 串間市4507 西都市4508 えびの市4509
        (合計9市)
       郡:北諸県郡45001 児 湯 郡45002 西臼杵郡45003 西諸県郡45004
        東臼杵郡45005 東諸県郡45006
        (合計6郡)

総得点: オールバンド =(各バンドで得た得点の和) ×(各バンドで得たマルチプライヤーの和)
                 シングルバンド=(当該バンドで得た得点の和)×(当該バンドで得たマルチプライヤーの和)

書類の提出:(郵便):〒880-0945 宮崎市福島町寺山3147-89 上堂 秀昭 様方 宮崎コンテスト係 宛
                                    (JARL形式)

                (e-mail): mailto:mzlog18[at]jarl[dot]com
                              (JARL形式 件名:コールサイン(半角))

        提出期限:平成30年6月18日(月曜日)当日消印有効  

規約:  URL:http://www.jarl.com/mztest/contest2018kiyaku.html
----------------------------------------------------------------------
2018年度石狩後志支部コンテスト

開催日時: 6月2日 21:00 ~ 3日 21:00

使用周波数帯: 3.5/7/14/21/28/50/144/430/1200/2400MHz帯

MODE: 電信 電話

交信相手: 管内局:全国のアマチュア局
     管外局:石狩後志支部管内局

参加部門:  支部管内局: 支部管外局:
                               (1)個人局電信シングルバンド
        (2)個人局電信マルチバンド
                               (3)個人局電信電話シングルバンド
                               (4)個人局電信電話マルチバンド
                               (5)個人局ジュニアマルチバンド
                               (6)社団局マルチバンド
                               (7)SWLマルチバンド

呼出方法: 電信:「CQ ISB TEST」
     電話:「CQ 石狩後志支部コンテスト」

コンテストナンバー: 管内局:RS(T)+自局の運用場所を示す区ナンバ,JCCナンバ(0101を除く),JCGナンバ
                            管外局:RS(T)+自局の運用場所を示す都府県支庁ナンバ

得 点: 管内局:全国のアマチュア局との完全な交信を1点
                管外局:石狩後志支部管内局との完全な交信を1点

マルチプライヤー: 管内局:石狩後志支部管外の都府県支庁ナンバ+管内の区ナンバ,JCCナンバ(0101を除く),JCGナンバ
                           管外局:石狩後志支部管内の区ナンバ,JCCナンバ(0101を除く),JCGナンバ
                                                     バンドが異なれば同一マルチでもマルチとして計上

       管内マルチプライヤー一覧 (26マルチ)
        010101 札幌市中央区 010102 札幌市北区 010103 札幌市東区
        010104 札幌市白石区 010105 札幌市豊平区 010106 札幌市南区
        010107 札幌市西区 010108 札幌市厚別区 010109 札幌市手稲区 010110 札幌市清田区
        0103 小樽市 0117 江別市 0124 千歳市 0131 恵庭市 0134 北広島市 0135 石狩市
        01006 虻田郡(後志支庁管内:留寿都村・ニセコ町・喜茂別町・倶知安町・真狩村・京極町)
        01008 石狩郡 01009 磯谷郡 01010 岩内郡 01034 島牧郡 01035 積丹郡 01039 寿都郡
        01062 古宇郡 01063 古平郡 01075 余市郡

総得点: シングルバンド:(当該バンドにおける得点の和)×(当該バンドで得たマルチの和)
                 マルチバンド・SWL:(各バンドにおける得点の総和)×(各バンドで得たマルチの和)

書類の提出:(郵便):〒062-0034 札幌市豊平区西岡4条14丁目8番8号 石狩後志支部コンテスト係 岡田 壮弘 様 宛
                                    (JARL形式)

                (e-mail): mailto:jk8cfm[at]jarl[dot]com
                              (JARL形式)

        提出期限:平成30年6月30日 当日消印有効  

規約:  URL:http://www.jarl.com/ishikari/2018contest.html
----------------------------------------------------------------------
第8回 KANHAM コンテスト

開催日時: 6月3日 06:00 ~ 18:00

使用周波数帯: 1.9~1,200 MHz(WARCバンドを除く) JARL制定「コンテスト使用周波数帯」

MODE: 電信 電話

交信相手: 日本国内の局

参加部門:
                   種目                 周波数帯                コードナンバー
                    シングルOP(電信)   1.9MHzバンド            S-CW-1.9
                                         3.5MHzバンド            S-CW-3.5
                                         7MHzバンド              S-CW-7
                                         14MHzバンド             S-CW-14
                                         21MHzバンド             S-CW-21
                                         28MHzバンド             S-CW-28
                                         50MHzバンド             S-CW-50
                                         144MHzバンド            S-CW-144
                                         430MHzバンド            S-CW-430
                                         1200MHzバンド           S-CW-1200
                                         オールバンド平成生まれ  S-CW-JR
                                         オールバンドシルバー    S-CW-SI
                                         オールバンド            S-CW-ALL

                   シングルOP(電話)    3.5MHzバンド            S-PH-3.5
                                         7MHzバンド              S-PH-7
                                         14MHzバンド             S-PH-14
                                         21MHzバンド             S-PH-21
                                         28MHzバンド             S-PH-28
                                         50MHzバンド             S-PH-50
                                         144MHzバンド            S-PH-144
                                         430MHzバンド            S-PH-430
                                         1200MHzバンド           S-PH-1200
                                         オールバンド            S-PH-ALL
                                         ハンディー機部門        S-PH-HT
                                         オールバンド平成生まれ  S-PH-JR
                                         オールバンドシルバー    S-PH-SI

                   シングルOP(電信電話)3.5MHzバンド            S-CWPH-3.5
                                         7MHzバンド              S-CWPH-7
                                         14MHzバンド             S-CWPH-14
                                         21MHzバンド             S-CWPH-21
                                         28MHzバンド             S-CWPH-28
                                         50MHzバンド             S-CWPH-50
                                         144MHzバンド            S-CWPH-144
                                         430MHzバンド            S-CWPH-430
                                         1200MHzバンド           S-CWPH-1200
                                         オールバンド            S-CWPH-ALL
                                         オールバンド平成生まれ  S-CWPH-JR
                                         オールバンドシルバー    S-CWPH-SI
                                         SWLオールバンド         S-CWRH-SWL

                  マルチオペ           オールバンド            M-MIX-ALL
                                         オールバンド平成生まれ  M-MIX-JR

呼出方法: 電話:CQコンテスト (または CQ カンハム コンテスト)
                  電信:CQ TEST (または CQ KH TEST)

コンテストナンバー:  RS(T)+都府県支庁ナンバー
            YL局:(都府県支庁ナンバーの後にW)
            免許人が平成生まれの局:(同上 Y)
            コンテスト当日満73歳以上:(同上 S) を付加する

得 点: 一般の局 1点
    特別局 8J3XXIII または 8N3UV 5点
    YL局(都府県支庁ナンバーの後にW) 5点
    免許人が平成生まれの局(同上 Y) 5点
    コンテスト当日満73歳以上(同上 S) 5点
                  ただし、同一バンドでの重複交信は1交信を除き、電波型式が異なっても得点としない

マルチプライヤー: 都府県支庁
        バンドが異なれば同一都府県支庁であってもマルチプライヤーとする

総得点: シングルバンド:(当該バンドの得点の和)×(当該バンドで得たマルチの和)
                 マルチバンド:(各バンドの得点の和)×(各バンドで得たマルチの和)

書類の提出:((郵便):〒563-0025 池田市城南 3-6-1 田中 様方 KANHAMコンテスト係 宛
                                    (JARL形式)

                (e-mail): mailto:jr3qhq[at]jarl[dot]com
                                    (JARL形式)
                                         (「件名」には「コールサインと参加部門のコードナンバー」と入れる。添付ファイルではなく本文に記述のこと)

        提出期限:2018年6月30日 当日消印有効  

規約:  URL:http://www.jarl.gr.jp/kanham/Doc/2018第8回KANHAMコンテスト規約.pdf
----------------------------------------------------------------------
第30回 ALL JA1 コンテスト

開催日時: 6月3日 09:00 ~ 20:00
      HIGHバンド部門 09:00 ~ 12:00 (14/21/28/50MHz)
      LOWバンド部門 16:00 ~ 20:00 (1.9/3.5/7MHz)

使用周波数帯: 1.9~50MHzの各アマチュアバンド(3.8,10,18,24MHzは除く)

MODE: 電信 電話

交信相手: 1エリア内=国内で運用する全てのアマチュア局
                 1エリア外=1エリア内で運用するアマチュア局

参加部門:  各々について電信・電信電話部門,1エリア内・1エリア外部門がある
                 1.シングルオペレーター
                    (1)HIGHバンド部門 09:00~12:00
                       周波数:14/21/28/50MHz
                       種目: A. 14MHz帯
        B. 21MHz帯
        C. 28MHz帯
        D. 50MHz帯
        E. マルチバンド部門
                    (2)LOWバンド部門 16:00~20:00
                       周波数:1.9/3.5/7MHz
                       種目: F. 1.9MHz帯
        G. 3.5MHz帯
        H. 7MHz帯
        I. マルチバンド部門
                    (3)総合部門 種目EとIの双方へのログ提出局については,主催者側で
                                改めて集計し,総合部門として上位局を表彰する
                 2.マルチオペレーター 上記の(1)(2)を通しての時間・バンドでの参加
                       種目:J.マルチオペレーターオールバンド

コンテストナンバー: 1エリア内=RS(T)+市郡区ナンバー(東京都特別区,横浜市,川崎市,千葉市,さいたま市は区ナンバーを使用する)
                            1エリア外=RS(T)+府県支庁ナンバー

得 点: 完全な交信を1点(同一バンド内での同一局との交信は電信と電話それぞれ一回づつ得点1点)

マルチプライヤー: 1エリア内=各バンドで交信した1エリア外の異なる府県支庁の数及び1エリア内の異なる市郡区の数
                           1エリア外=各バンドで交信した1エリア内の異なる市郡区の数

総得点: 得点の和×マルチの和

書類の提出:((郵便):None

                (e-mail): None

                (指定のwebフォーム): https://allja1.org/

        提出期限:2018年6月30日(消印有効)

規約:  URL:http://ja1zlo.u-tokyo.org/allja1/30rule.html
----------------------------------------------------------------------
第37回オール釧根コンテスト

開催日時: 6月3日 09:00 ~ 21:00

使用周波数帯: 3.5MHz~1200MHz(WARCバンドを除く)

MODE: 電信 電話

交信相手: 管内局=管内局を含む全国のアマチュア局
               管外局=釧路・根室振興局管内局のみ有効

参加部門:  【釧路・根室支庁管内局】
                            A 個人シングル電信部門
                            B 個人マルチ電信部門
                            C 個人シングル電信電話部門
                            D 個人マルチ電信電話部門
                            E 社団局部門(マルチ電信電話部門)
                  【管外局】
                            F 個人マルチ電信部門
                            G 個人マルチ電信電話部門

呼出方法: 電話=CQオール釧根ロンテスト
                 電信=CQ SK TEST

コンテストナンバー: 管内局=RS(T)+市郡ナンバー
                            管外局=RS(T)+都府県振興局ナンバー

得 点: 完全な交信で1点

マルチプライヤー: 管内局:46都府県,釧路・根室振興局以外の12振興局,釧路・根室振興局菅内の市都,小笠原
       管外局:釧路・根室振興局の市郡のみ

         【管内局市郡ナンバー】
           釧路市0106 根室市0123 阿寒郡01001 厚岸郡01003 川上郡01026 釧路郡01027 標津郡01033
           白糠郡01038 野付郡01055 目梨郡01059

総得点: マルチバンド=(各バンドにおはる得点の和)×(各バンドにおぴるマルチの和)
                 シングルバンド=(当該バンドにおげる得点の和)×(当該バンドにおけるマルチの和)

書類の提出:(郵便):〒085-0826 北海道釧路市城山1-11-22
             中村 俊明 様方 JARL釧路根室支部コンテスト委員会 宛
                                    (JARL形式 封筒に「釧路根室支部コンテストログ在中」と記入のこと)

                (e-mail): mailto:sk_test[at]zmail[dot]p1ala[dot]or[dot]jp
                                    (JARL形式)

        提出期限:2018年6月30日 当日消印有効  

規約:  URL:http://www.jarl.com/senkon/Contest/contest_description.htm
----------------------------------------------------------------------
DX情報掲示板もご覧ください。
----------------------------------------------------------------------

 

今週末(05/26 - 05/28)の主なコンテスト

 投稿者:JA3JM  投稿日:2018年 5月24日(木)17時51分8秒
  ----------------------------------------------------------------------
CQ WW WPX Contest, CW
CONTEST PERIODS: 0000Z, May 26 to 2359Z, May 27 (May 26 09:00 - May 28 08:59 JST)
RULES: URL:http://www.cqwpx.com/rules.htm
----------------------------------------------------------------------
DX情報掲示板もご覧ください。
----------------------------------------------------------------------
(ルールの概略であり、必ず正規のルールを参照してください。)

DX
----------------------------------------------------------------------
CQ WW WPX Contest, CW

CONTEST PERIODS: 0000Z, May 26 to 2359Z, May 27 (May 26 09:00 - May 28 08:59 JST)

BAND: 1.8MHz 3.5MHz 7MHz 14MHz 21MHz 28MHz

MODE: CW

CLASSES: Single Operator: High Power (All Band or Single Band)
         Low Power (All Band or Single Band)
         QRP (All Band or Single Band)
         High Power Assisted (All Band or Single Band)
         Low Power Assisted (All Band or Single Band)
         QRP Assisted (All Band or Single Band)
    Single-Transmitter (MULTI-ONE)
         High Power
         Low Power
    Two-Transmitter (MULTI-TWO):
    Multi-Transmitter (MULTI-UNLIMITED):

                      Max operating hours: Single Op: 30 hours, offtimes of at least 60 minutes
                                           Multi-Op: 48 hours
                      Max power: HP: 1500 watts
                                 LP: 100 watts

QSO: ANY stations (Once per band)

EXCHANGE: RST + Serial No.

POINTS: 1 point per QSO with same country  regardless of band
               1 points per QSO with different countries on same continent on 20/15/10m
               2 points per QSO with different countries on same continent on 80/40m
               3 points per QSO with different continent on 20/15/10m
               6 points per QSO with different continent on 80/40m

MULTIPLIERS: Each prefix once

TOTAL SCORE: total QSO points x total mults

POST: (Mail): CQ WPX Contest,
      P.O. Box 481,
      New Carlisle, OH 45344,
      USA

                (e-mail): mailto:cw[at]cqwpx[dot]com
                              ( Attachment file of Cabrillo format)
                (Upload logs to: ) URL:http://www.cqwpx.com/logcheck/

       No later than 1 June 2018

RULES: URL:http://www.cqwpx.com/rules.htm
----------------------------------------------------------------------
DX情報掲示板もご覧ください。
----------------------------------------------------------------------
 

今週末(05/19 - 05/20)の主なコンテスト

 投稿者:JA3JM  投稿日:2018年 5月16日(水)15時30分4秒
  ----------------------------------------------------------------------
UN DX CONTEST  2018
CONTEST PERIODS: 0600Z, May 19 to 2100Z, May 19 (May 19 15:00 - May 20 06:00 JST)
RULES: URL:http://undxc.kz/bez-rubriki/2015-2/

EU PSK DX Contest.
CONTEST PERIODS: 1200Z, May 19 to 1200Z, May 20 (May 19 21:00 - May 20 21:00 JST)
RULES: URL:http://www.eupsk.com/eupskdx/eupskdxrules.pdf

His Majesty The King of Spain Contest, CW
CONTEST PERIODS: 1200Z, May 19 to 1200Z, May 20 (May 19 21:00 - May 20 21:00 JST)
RULES: URL:http://concursos.ure.es/en/s-m-el-rey-de-espana-cw/bases/

Aegean RTTY Contest.
CONTEST PERIODS: 1200Z, May 19 to 1200Z, May 20 (May 19 21:00 - May 20 21:00 JST)
RULES: URL:http://www.aegeandxgroup.gr/dx-pdf/AEGEAN%20RTTY%20CONTEST%20RULES.pdf

第17回オール山口コンテスト(V/U/SHF部門)
開催日時: 2018年5月19日(土)18:00 ~ 24:00
       20日(日)06:00 ~ 15:00 JST
規約:  URL:http://jarl33yamaguchi.jimdo.com/

第46回オール群馬コンテスト
開催日時: 平成30年5月19日(土)20:00 ~ 24:00
        20日(日)06:00 ~ 12:00
規約:  URL:http://www001.upp.so-net.ne.jp/ja1svp/agc/2018agcrule.pdf

2018年十勝クラブコンテスト
開催日時: 2018年5月19日(土)21:00 ~ 20日(日)21:00
規約: https://www.ja8yad.com/blank-wavxl

第18回新潟コンテスト
開催日時: 7MHz            2018年5月20日(日) 13:00 ~ 16:00
   ハイバンド(14/21/28MHz) 2018年5月20日(日) 16:00 ~ 19:00
規約:  URL:http://www.jarl.com/08test/contest/2018/niigata/rule.html
----------------------------------------------------------------------
DX情報掲示板もご覧ください。
----------------------------------------------------------------------
(ルールの概略であり、必ず正規のルールを参照してください。)

国内
----------------------------------------------------------------------
第17回オール山口コンテスト(V/UHF部門 SHF部門)

開催日時: 2018年5月19日(土)18:00 ~ 24:00
       20日(日)06:00 ~ 15:00 JST

使用周波数帯: V/UHF:50MHz帯~430MHz帯
      SHF:1200MHz以上

MODE: 電信 電話

交信相手: 日本国内で運用するすべてのアマチュア無線局
      山口県内局:日本全国の局との交信が有効
      中国地方局:日本全国の局との交信が有効
      エリア外局:山口県を含む中国地方局との交信が有効

参加部門:  山口県内局;
      V/UHF YVU
      SHF YS
      OM:(YO)
      社団局:(YM)
      SWL:(4SWL)
     中国地方局;
      V/UHF 4VU
      SHF 4S
      OM:(4O)
      社団局:(4M)
      SWL:(4SWL)
     エリア外局;
      V/UHF GVU
      SHF GS
      OM:(GO)
      社団局:(GM)
      SWL:(GSWL)
    ○OM、社団局、SWLはHF~SHF帯電話・電信の1種目
    ○OMは、70歳以上の男女

呼出方法: 電信の場合 「CQ YG TEST」
     電話の場合 「CQ 山口コンテスト」

コンテストナンバー: 県内局:RS(T)+市町番号(別表)
       中国局:RS(T)+市郡区番号(JARL制定)
       エリア外局:RS(T)+都府支庁県番号(JARL制定)
別表

(市番号)山口市3301 下関市3302 宇部市3303 萩市3304 防府市3306 下松市3307
   岩国市3308 光市3310 長門市3311 柳井市3312 美祢市3313 周南市3315 山陽小野田市3316

(町番号)阿武町33A 和木町33B 上関町33C 田布施町33D 平生町33E 周防大島町33F

得 点: 各バンドごとの完全な一交信につき1点。
    山口県内局との交信は一交信につき2点。
       同一種目、同一バンド内での重複交信は認めない
       OM局,社団局,SWL の場合は、電信と電話の重複交信を認める

マルチプライヤー: 各バンドで得た都府支庁県数
           中国地方市郡区数
                                         山口県内の市町(別表)数

総得点: マルチバンド=(各バンドで得た得点の和)×(各バンドで得たマルチの和)

書類の提出:(郵便):〒741-0083 岩国市御庄1776-1 末廣 則夫 様方 オール山口コンテスト事務局 宛
                                    (JARL形式)

                (e-mail): mailto:ja4jcc.4[at]gmail[dot]com
                                    (JARL形式)

        提出期限:2018年6月10日(日)消印有効  

規約:  URL:http://jarl33yamaguchi.jimdo.com/
----------------------------------------------------------------------
第46回オール群馬コンテスト

開催日時: 平成30年5月19日(土)20:00 ~ 24:00
        20日(日)06:00 ~ 12:00

使用周波数帯: 1.9~1200MHz帯(3.8/10/18/24MHz帯を除く)の各アマチュアバンド

MODE: 電信 電話

交信相手: 群馬県内局は、県内局および県外局との交信が有効。
                 群馬県外局は、群馬県内局との交信が有効

参加部門:
     部門  種目    コードナンバー
            県内局 県外局
     電信  1.9MHz    1A1.9 2A1.9
       3.5MHz    1A3.5 2A3.5
       7MHz    1A7  2A7
       14MHz    1A14  2A14
       21MHz    1A21  2A21
       28MHz    1A28  2A28
       50MHz    1A50  2A50
       144MHz    1A144 2A144
       430MHz    1A430 2A430
       1200MHz    1A1200 2A1200
       マルチバンド  1D  2D
       マルチバンドHF  1E  2E
       マルチバンドV・UHF 1F  2F
       QRPHF    1QA  2QA
       QRPV・UHF   1Q1A  2Q1A
                 電話  3.5MHz    1B3.5 2B3.5
       7MHz    1B7  2B7
       14MHz    1B14  2B14
       21MHz    1B21  2B21
       28MHz    1B28  2B28
       50MHz    1B50  2B50
       144MHz    1B144 2B144
       430MHz    1B430 2B430
       1200MHz    1B1200 2B1200
       マルチバンド  1G  2G
       マルチバンドHF  1H  2H
       マルチバンドV・UHF 1I  2I
       QRPHF    1QB  2QB
       QRPV・UHF   1Q1B  2Q1B
     電信・電話 3.5MHz    1C3.5 2C3.5
       7MHz    1C7  2C7
       14MHz    1C14  2C14
       21MHz    1C21  2C21
       28MHz    1C28  2C28
       50MHz    1C50  2C50
       144MHz    1C144 2C144
       430MHz    1C430 2C430
       1200MHz    1C1200 C1200
       マルチバンド  1J  2J
       マルチバンドHF  1K  2K
       マルチバンドV・UHF 1L  2L
       QRPHF    1QC  2QC
       QRPV・UHF   1Q1C  2Q1C
                 社団  マルチバント  1M  2M
                 ジュニア マルチバンドHF  1JN  2JN
       マルチバンドV・UHF 1JN1  2JN1
       社団マルチバンド 1JNC  2JNC
                 YL   マルチバンド  1YL  2YL
                 シニア  マルチバンドHF  1SE  2SE
       マルチバンドV・UHF 1SE1  2SE2
                 SWL  マルチバンド  1S  2S

呼出方法: 電信 県内局:「CQ GM TEST」
      県外局:「CQ GMO TEST」
                  電話「CQオール群馬コンテスト」
                         ただし、群馬県内局はコールサインの後に「群馬県」を明示すること(CWの場合は、GMを使用)

コンテストナンバー: 群馬県内局:RS(T)+市町村ナンバー
                            群馬県外局:RS(T)+都府県支庁ナンバー

       QRP局  送信出力 5W以下
           自局のコールサインのあとにQRPを示す記号を送出すること。

                              群馬県市町村ナンバー

                                    市の部
                                           前橋市1601   高崎市1602    桐生市1603
                                           伊勢崎市1604   太田市1605    沼田市1606
                                           館林市1607   渋川市1608    藤岡市1609
                                           富岡市1610   安中市1611    みどり市1612

                                    町村の部
                                          吾妻郡草津町16001B   吾妻郡高山村16001C
                                          吾妻郡嬬恋村16001F
                                          吾妻郡長野原町16001G   吾妻郡中之条町16001H
                                          吾妻郡東吾妻町16001I   邑楽郡板倉町16003A
                                          邑楽郡邑楽町16003B   邑楽郡大泉町16003C
                                          邑楽郡明和町16003D   邑楽郡千代田町16003E
                                          甘楽郡甘楽町16004A   甘楽郡下仁田町16004B
                                          甘楽郡南牧村16004C   北群馬郡吉岡町16005D
                                          北郡馬郡榛東村16005E   佐波郡玉村町16007D
           多野郡上野村 16009F
           多野郡神流町 16009G 利根郡片品村 16010A
           利根郡川場村 16010B 利根郡昭和村 16010C
           利根郡みなかみ町 16010I

得 点: CWによる完全な交信は2点とし、CW以外のモードによる完全な交信は1点とする。
                なお、同一バンド内における重複交信は、電波型式が異なっても1交信のみ有効とする
          ※電信のみの交信で電信電話部門に書類を提出した局は、電信部門として集計する
          ※電話のみの交信で電信電話部門に書類を提出した局は、電話部門として集計する

マルチプライヤー: 群馬県内局は、都府県支庁および群馬県内の市町村の数
                           群馬県外局は、群馬県内の市町村の数

総得点: シングルバンドの場合=(該当バンドで得た得点)×(該当バンドで得たマルチの数)
                 マルチバンドの場合=(各バンドで得た得点の合計)×(各バンドで得たマルチ数の合計)

書類の提出:(郵便):〒371-0852 前橋市総社町総社1355-3 相羽 不二雄 様方 JARL群馬県支部コンテスト係   宛
                                    (JARL形式)

                (e-mail): mailto:agclog[at]gmail[dot]com
                                    (JARL 制定旧様式; メールの本文欄に貼り付けて送信。メールの件名は、提出局のコールサイン及び参加部門・種目のコードナンバー)

        提出期限:平成30年6月3日(日)

規約:  URL:http://www001.upp.so-net.ne.jp/ja1svp/agc/2018agcrule.pdf
----------------------------------------------------------------------
2018年十勝クラブコンテスト

開催日時: 2018年5月19日(土)21:00 ~ 20日(日)21:00

使用周波数帯: 7/21~430MHz帯

MODE: 電信 電話

交信相手: 日本国内で運用するアマチュア局

参加部門:  部門: 管内局…十勝クラブ会員および十勝支庁管内で運用する無線局(固定局・移動局)
                        管外局…十勝支庁管内以外の局,十勝クラブ特別会員局

                  種目 個人局シングルバンド(7・21・28・50・144・430MHzの各バンド)
                        個人局マルチバンド

呼出方法: 「「CQ 十勝コンテスト」「CQ TC TEST」


コンテストナンバー: 管内局:RS(T)+市町村名(CWは表の略記号)+識別記号
                            管外局:RS(T)+都府県支庁名(CWは都府県支庁番号)+識別記号

     【十勝管内市町村略記号】帯広市OB、音更町OT、士幌町SR、鹿追町SK、新得町SI、清水町SM、芽室町ME、
                             幕別町 MB、池田町IK、豊頃町TO、中札内村 NS、浦幌町UR、広尾町HI、大樹町TI、
                             更別村SA、足寄町AS、本別町HN、陸別町RI、上士幌町KA

     【識別記号】            十勝支庁管内クラブ員=M
                             特別会員(AAA賞受賞局)=GM
                             その他の管内局=O
                             管外局=記号なし

得 点: 完全な交信で M局との交信を5点、
                                     GM局との交信を10点、
                                     O局との交信を3点、
                                     管外局相互と記号無し局との交信を1点、

マルチプライヤー: 管内局:異なる都府県支庁及十勝管内19市町村
                           管外局:異なる十勝支庁管19内市町村およびGM・M局と交信した都府県地域ナンバー

総得点: シングルバンド:(当核バンド得点の和)×(当核バンドマルチの和)
                 マルチバンド:(各バンド得点の和)×(各バンドマルチの和)

書類の提出:(郵便):〒080-0013 帯広郵便局 私書箱 1号 十勝アマチュア無線クラブ 2017クラブコンテスト係 宛
                                    (JARL形式)

                (e-mail): mailto:ja8xcv[at]jarl[dot]com

        提出期限:2018年6月24日(日)消印有効  

規約: https://www.ja8yad.com/blank-wavxl
----------------------------------------------------------------------
第18回新潟コンテスト

開催日時: 7MHz            2018年5月20日(日) 13:00 ~ 16:00
   ハイバンド(14/21/28MHz) 2018年5月20日(日) 16:00 ~ 19:00

使用周波数帯: 7MHz 14MHz 21MHz 28MHz

MODE: 電信 電話

交信相手: 県内局…日本国内で運用するアマチュア局
                 県外局…新潟県内で運用するアマチュア局

参加部門:  7MHz部門;県内局;電話:NF7
          電信:NC7
          MIX :NM7
        県外局;電話:GF7
          電信:GC7
          MIX :GM7
     ハイバンド部門
     14MHz;県内局;電話:NF14   21MHz;県内局;電話:NF21
          電信:NC14             電信:NC21
          MIX :NM14              MIX :NM21
        県外局;電話:GF14           県外局;電話:GF21
          電信:GC14                 電信:GC21
          MIX :GM14                   MIX :GM21

       28MHz;県内局;電話:NF28 ハイバンドマルチ;県内局;電話:NFHM
          電信:NC28                   電信:NCHM
          MIX :NM28                    MIX :NMHM
        県外局;電話:GF28                  県外局;電話:GFHM
          電信:GC28                     電信:GCHM
          MIX :GM28                    MIX :GMHM

呼出方法: 電話:「CQ新潟コンテスト」 電信:「CQ NI TEST」
                   ※県内局はコールサインの後に「県内局」「/NI」を送出

コンテストナンバー: 県内局…RS(T)+JARL制定の市郡区ナンバー
                            県外局…RS(T)+JARL制定の都府県支庁ナンバー

                           ★ 参考 JCCナンバー
                                        0802:長岡 0804:三条 0805:柏崎 0806:新発田 0808:小千谷
                                        0809:加茂 0810:十日町 0811:見附 0812:村上 0813:燕
                                        0816:糸魚川 0818:五泉 0822:上越 0823:阿賀野 0824:佐渡
                                        0825:魚沼 0826:南魚沼 0827:妙高 0828:胎内

                                   JCGナンバー
                                        08001:岩船 08002:刈羽 08004:北蒲原
                                        08007:三島 08008:中魚沼 08011:西蒲原 08013:東蒲原
                                        08015:南魚沼 08016:南蒲原

                                   区ナンバー
                                        080101:北区 080102:東区 080103:中央区 080104:江南区
                                        080105:秋葉区 080106:南区 080107:西区 080108:西蒲区

得 点: 完全な1交信を1点
                同一局との交信は同一バンドにおいて電信・電話それぞれ1交信ずつ有効
                またバンドが異なれば有効

マルチプライヤー: 県内局…新潟県を除く都府県支庁及び新潟県内の市郡区の数
                           県外局…新潟県内の市郡区の数

総得点: シングルバンド…(参加したバンドで得た得点)×(参加したバンドで得たマルチ数)
                 マルチバンド…(各バンドで得た得点の和)×(各バンドで得たマルチの和)

書類の提出:(郵便):〒940-0836 新潟県長岡市豊田町9-3 JR0BAT 小川 忍  様 宛
                                    (JARL形式)

                (e-mail): mailto:nitestlog[at]jarl[dot]com
                                    (JARL旧型式)

        提出期限:2018年7月2日(月) (消印有効)

規約:  URL:http://www.jarl.com/08test/contest/2018/niigata/rule.html
----------------------------------------------------------------------
DX情報掲示板もご覧ください。
----------------------------------------------------------------------
 

今週末(05/19 - 05/20)の主なコンテスト

 投稿者:JA3JM  投稿日:2018年 5月16日(水)15時27分18秒
  ----------------------------------------------------------------------
UN DX CONTEST  2018
CONTEST PERIODS: 0600Z, May 19 to 2100Z, May 19 (May 19 15:00 - May 20 06:00 JST)
RULES: URL:http://undxc.kz/bez-rubriki/2015-2/

EU PSK DX Contest.
CONTEST PERIODS: 1200Z, May 19 to 1200Z, May 20 (May 19 21:00 - May 20 21:00 JST)
RULES: URL:http://www.eupsk.com/eupskdx/eupskdxrules.pdf

His Majesty The King of Spain Contest, CW
CONTEST PERIODS: 1200Z, May 19 to 1200Z, May 20 (May 19 21:00 - May 20 21:00 JST)
RULES: URL:http://concursos.ure.es/en/s-m-el-rey-de-espana-cw/bases/

Aegean RTTY Contest.
CONTEST PERIODS: 1200Z, May 19 to 1200Z, May 20 (May 19 21:00 - May 20 21:00 JST)
RULES: URL:http://www.aegeandxgroup.gr/dx-pdf/AEGEAN%20RTTY%20CONTEST%20RULES.pdf

第17回オール山口コンテスト(V/U/SHF部門)
開催日時: 2018年5月19日(土)18:00 ~ 24:00
       20日(日)06:00 ~ 15:00 JST
規約:  URL:http://jarl33yamaguchi.jimdo.com/

第46回オール群馬コンテスト
開催日時: 平成30年5月19日(土)20:00 ~ 24:00
        20日(日)06:00 ~ 12:00
規約:  URL:http://www001.upp.so-net.ne.jp/ja1svp/agc/2018agcrule.pdf

2018年十勝クラブコンテスト
開催日時: 2018年5月19日(土)21:00 ~ 20日(日)21:00
規約: https://www.ja8yad.com/blank-wavxl

第18回新潟コンテスト
開催日時: 7MHz            2018年5月20日(日) 13:00 ~ 16:00
   ハイバンド(14/21/28MHz) 2018年5月20日(日) 16:00 ~ 19:00
規約:  URL:http://www.jarl.com/08test/contest/2018/niigata/rule.html
----------------------------------------------------------------------
DX情報掲示板もご覧ください。
----------------------------------------------------------------------
(ルールの概略であり、必ず正規のルールを参照してください。)

DX
----------------------------------------------------------------------
UN DX Contest

CONTEST PERIODS: 0600Z, May 19 to 2100Z, May 19 (May 19 15:00 - May 20 06:00 JST)

BAND: 3.5MHz 7MHz 14MHz 21MHz 28MHz

MODE: CW, SSB

CLASSES: SO-AB-MIX-HP - Single Op, All Bands, mixed, Hi Power
    SO-AB-MIX-LP - Single Op, All Bands, mixed, Low Power (up to 100 watts)
    SO-AB-CW-HP - Single Op, All Bands, CW only, Hi Power
    SO-AB-CW-LP - Single Op, All Bands, CW only, Low Power (up to 100 watts)
    SO-AB-SSB-HP -  Single Op, All Bands, SSB only, Hi Power
    SO-AB-SSB-LP - Single Op, All Bands, SSB only, Low Power (up to 100 watts)
    SO-SB80-MIX - Single Op, Single band (80m), mixed
    SO-SB40-MIX - Single Op, Single band (40m), mixed
    SO-SB20-MIX - Single Op, Single band (20m), mixed
    SO-SB15-MIX - Single Op, Single band (15m), mixed
    SO-SB10-MIX - Single Op, Single band (10m), mixed
    MO-AB-MIX - Multi Op, All Bands, Single transmitter, mixed
    SWL - Short Wave Listeners

QSO: Any stations (Once per band per mode)

EXCHANGE: Kazakhstan: RS(T) + District Code of KDA
     non-Kazakhstan: RS(T) + QSO No.

POINTS:  2 points per QSO with same country
    3 points per QSO with different country, same continent
    5 points per QSO with different continent
    non-Kazakhstan: 10 points per QSO with Kazakhstan station

MULTIPLIERS: Each KDA district once per band
     Each DXCC country once per band

TOTAL SCORE: total QSO points x total mults

POST: (Mail): None

                (e-mail): mailto:log[at]undxc[dot]kz
                              (CABRILLO logs as an attachment, Subject line; "your callsign" and "Category")

                       POST LOG SITE:http://undxc.kz/otchyotyi-2/zagruzit-log/
                              ( Cabrillo format )

       No later than  June 4, 2018

RULES: URL:http://undxc.kz/bez-rubriki/2015-2/
----------------------------------------------------------------------
EU PSK DX Contest

CONTEST PERIODS: 1200Z, May 19 to 1200Z, May 20 (May 19 21:00 - May 20 21:00 JST)

BAND: 3.5MHz 7MHz 14MHz 21MHz 28MHz

MODE: BPSK63

CLASSES:  SOAB-HP-24 [Single operator, all bands, high power, 24 hours. Those stations at which one performs all of the operating, logging, and spotting functions. Only one signal is allowed at any one time. The operator may change bands at any time. The output power shall not exceed 100 watts. The operator must operate all 24 hours.]
    SOAB-LP-24
    SOAB-HP-12
    SOAB-LP-12
    SO80-HP
    SO80-LP
    SO40-HP
    SO40-LP
    SO20-HP
    SO20-LP
    SO15-HP
    SO15-LP
    SO10-HP
    SO10-LP
    SOLF-HP
    SOLF-LP
    SOHF-HP
    SOHF-LP
    MOST-OM
    MOST-YM
    MOMT-OM
    MOMT-YM
                       Max power: HP: 100 watts
                                  LP: 10 watts

QSO: Any stations (Once per band)

EXCHANGE: EU: RST + EU area code
                 non-EU: RST + QSO No.

POINTS:  1 point per QSO with same country
                2 points per QSO with different country, same continent
                3 points per QSO with different continent
                non-EU Stations: 5 points per QSO with EU

MULTIPLIERS: Each DXCC country once per band
                    Each EU area code once per band

EU AREA CODE: Refer to;http://www.eupsk.com/documents/euareas.xls

TOTAL SCORE: total QSO points x total mults

POST: (Mail): None

                (e-mail): None

                       POST LOG SITE:http://ua9qcq.com/en/submit_log.php?lang=en
                              ( Cabrillo format )

       No later than  May 25, 2018

RULES: URL:http://www.eupsk.com/eupskdx/eupskdxrules.pdf
----------------------------------------------------------------------
His Maj. King of Spain Contest, CW

CONTEST PERIODS: 1200Z, May 19 to 1200Z, May 20 (May 19 21:00 - May 20 21:00 JST)

BAND: 1.8MHz 3.5MHz 7MHz 14MHz 21MHz 28MHz

MODE: CW

CLASSES:  1. Single Operator All band EA, High Power (SINGLE-OP ALL HIGH).
    2. Single Operator All band EA Low Power (SINGLE-OP ALL LOW).
    3. Single Operator All band EA QRP (SINGLE-OP ALL QRP).
    4. Single Operator Single Band EA. (SINGLE-10M etc..).
    5. Single Operator All band DX High Power (SINGLE-OP ALL HIGH).
    6. Single Operator All band DX Low Power (SINGLE-OP ALL LOW).
    7. Single Operator All band DX QRP (SINGLE-OP ALL QRP).
    8. Single Operator Single Band DX. (SINGLE-10M etc).
    9. Multi Operator EA, Multiband only (MULTI-MULTI ALL).
    10. Multi Operator DX, Multiband only (MULTI-MULTI ALL).

QSO: Any stations (Once per band)

EXCHANGE: EA: RST + province
                 non-EA: RST + Serial No.

POINTS:  EA stations:
                            QSO with EA stations, 2 points.
                            QSO with DX stations, 1 point.
                DX stations:
                            QSO with DX stations, 1 point.
                            QSO with EA stations, 3 points.

MULTIPLIERS: Each EA province once per band
                    Each EADX100 entity, except EA, EA6, EA8, EA9, once per band
                          (DXCC plus GM3-Shetland, JW-Bear, IT-Sicily and 4UVIC-ONU Vienna International Center)

                    SPANISH PROVINCES
                        EA1: AV, BU, C, LE, LO, LU, O, OU, P, PO, S, SA, SG, SO, VA, ZA
                        EA2: BI, HU, NA, SS, TE, VI, Z
                        EA3: B, GI, L, T
                        EA4: BA, CC, CR, CU, GU, M, TO
                        EA5: A, AB, CS, MU, V
                        EA6: IB
                        EA7: AL, CA, CO, GR, H, J, MA, SE
                        EA8: GC, TF
                        EA9: CE, ML

TOTAL SCORE: total QSO points x total mults

POST: (Mail): None

                (e-mail): None

                       POST LOG SITE:http://concursos.ure.es/en/logs/
                              ( Cabrillo format )

       No later than  June 4, 2018

RULES: URL:http://concursos.ure.es/en/s-m-el-rey-de-espana-cw/bases/
----------------------------------------------------------------------
Aegean RTTY Contest

CONTEST PERIODS: 1200Z, May 19 to 1200Z, May 20 (May 19 21:00 - May 20 21:00 JST)

BAND: 3.5MHz 7MHz 14MHz 21MHz 28MHz

MODE: RTTY

CLASSES: 1) Single operator all band
    2) Multioperator  all bands

QSO: Any stations (Once per band)

EXCHANGE: RST + QSO No.

POINTS:  On 10,15,20 meters one (1) point  forQSO  within own continent
    On 10,15,20 meters two (2) points  QSOoutsite own continent
    On 40,80 meters three (3) point for QSO within own continent
    On 40,  80 meterssix (6) point for QSOoutside own continent.
    QSO  with  QRP Station multiply  X 2 theindividual point(s)
    QSO with station  with prefix   SV5,SV8 and SV9  will multiply X3  the point(s) to individual  QSO
    Station outside of the town an working with generator ,solar , battery orwind generator  Add  twenty (20) points at total.
    Station working as QRP  add twenty (20) points at total
    QSO with station  with not ITU validcall,  subtract twenty (20) points.

MULTIPLIERS: None

TOTAL SCORE: total QSO points

POST: (Mail): Aegean RTTY Contest
      P.O. Box 04
      83100 Samos Hellas
      Greece

                (e-mail): mailto:sv8cyr[at]gmail[dot]com
                              (CABRILLO logs as an attachment, Subject line; "your callsign" and "Category")

       No later than  June 14, 2018

RULES: URL:http://www.aegeandxgroup.gr/dx-pdf/AEGEAN%20RTTY%20CONTEST%20RULES.pdf
----------------------------------------------------------------------
DX情報掲示板もご覧ください。
----------------------------------------------------------------------
 

今週末(05/12 - 05/13)の主なコンテスト

 投稿者:JA3JM  投稿日:2018年 5月 9日(水)16時17分8秒
  ----------------------------------------------------------------------
CQ-M International DX Contest
CONTEST PERIODS: 1200Z, May 12 to 1159Z, May 13 (May 12 21:00 - May 13 20:59 JST)
RULES: URL:http://www.qrz.ru/contest/detail/126.html

ALESSANDRO VOLTA RTTY DX CONTEST
CONTEST PERIODS: 1200Z, May 12 to 1200Z, May 13 (May 12 21:00 - May 13 21:00 JST)
RULES: URL:http://www.contestvolta.com/rules.pdf

第17回オール山口コンテスト(HF部門)
開催日時: 2018年5月12日(土)18:00 ~ 24:00
       13日(日)06:00 ~ 15:00 JST
規約:  URL:http://jarl33yamaguchi.jimdo.com/

関西VHFコンテスト
開催日時: 2018年5月12日(土)21:00 ~ 13日(日)12:00
規約:  URL:http://www.eonet.ne.jp/~ja3-test/kiyaku/ja3test_2018kiyaku.htm

第55回JAφ-VHFコンテスト
開催日時: 平成30年5月12日(土)21:00 ~ 13日(日)12:00
規約:  URL:http://www.jarl.com/zerocontest/rule2018/ja0vhf2018.pdf
----------------------------------------------------------------------
DX情報掲示板もご覧ください。
----------------------------------------------------------------------
(ルールの概略であり、必ず正規のルールを参照してください。)

DX
----------------------------------------------------------------------
CQ-M International DX Contest

CONTEST PERIODS: 1200Z, May 12 to 1159Z, May 13 (May 12 21:00 - May 13 20:59 JST)

BAND: 1.8MHz 3.5MHz 7MHz 14MHz 21MHz 28MHz satellites

MODE: CW, SSB

CLASSES: SOSB: Single operator ? Single band (separately in each band):
      SOSB CW: CW only.
      SOSB SSB: SSB only.
      SOSB MIX: Mixed mode (CW and SSB).
    SOAB: Single operator - All bands
      SOAB CW: CW only.
      SOAB SSB: SSB only.
      SOAB MIX: Mixed mode (CW and SSB).
      SOAB QRP: QRP, output power limit is 5 watts PEP.
      SOAB CW LP: CW only - Low power, output power limit is 100 watts PEP.
      SOAB SSB LP: SSB only - Low power, output power limit is 100 watts PEP.
      SOAB MIX LP: Mixed mode (CW and SSB) - Low power, output power limit is 100 watts PEP.
    MOST: Multi operator - Single transmitter, All bands, Mixed mode (CW and SSB)
    SWL: Short-wave listeners, All bands, Mixed mode (CW and SSB)
    Veteran: World War II veteran, All bands, Mixed mode (CW and SSB)

QSO: Any stations (Once per band)

Contest CQ call: CW: "CQ-M",   SSB: "Peace to the World"

EXCHANGE: RS(T) + Serial No.

POINTS:  Europe, Asia Stations: QSO with Russian Federation - 2 points
                Australia, North or South America, Africa: QSO with Russian Federation - 3 points
                Same country  - 1 point
                Different Country, Same Continent - 2 points
                Different Continent  - 3 points
    /MM" station - 3 points

MULTIPLIERS: Each RS-150-S country once per band

                    separate multipliers;
                       European part of Russia includes:
                            Central federal district: R3Z, R3Y, R3V, R3Q,O, R3U, R3X, R3N, R3W, R3G, R3 R3A, B,C,D,F,H, R3E, R3S, R3L, R3R, R3I, R3P, R3M.
                            Northwest federal district: R1N, R9X, R1O, R1Q,R,S, R2F, R2A-R2Z, R1A,C, R1Z, R1T, R1W, R1A,B,D,F,G,J,L,M, R1P.
                            Southern federal district: R6Y, R6W, R6Q, R6X, R6I, R6E, R6J, R6P, R6A,B,C,D, R6H,F, R6U,V, R4A,B, R6L,M,N,O.
                            Privolzhsky federal district: R9W, R4S,T, R4U, R4P,Q,R, R4W, R4Y,Z, R4N,O, R3T, R9S,T, R4F, R9F, R4H,I, R4C,D, R4L,M, R9G.
                       Asian part of Russia includes:
                            Ural federal district: R9Q,R, R9C,D,E, R9L, R9A,B, R9J, R9K.
                            Siberian federal district: R9Z, R0O, R0Y, R0W, R9Y, R0A, R0S,T, R9U,V, R9O,P, R9M, R9N, R9H,I, R0U, R8V, R0B, R8T, R0H.
                            Far East federal district: R0Q, R0L, R0C, R0J, R0Z, R0I, R0F,E , R0D, R0X, R0K.

TOTAL SCORE: total QSO points x total mults

POST: (Mail): None

                (e-mail): mailto:cqm[at]srr[dot]ru
                   or mailto:cqm[at]srr[dot]ru.
                              (CABRILLO logs should be sent as attachments, Subject line; your callsign and category)

                       POST LOG SITE:http://www.ua9qcq.com
                              ( Cabrillo format )


       No later than  June, 13, 2018

RULES: URL:http://cqm.srr.ru/en-rules/
----------------------------------------------------------------------
ALESSANDRO VOLTA RTTY DX CONTEST

CONTEST PERIODS: 1200Z, May 12 to 1200Z, May 13 (May 12 21:00 - May 13 21:00 JST)

BAND: 3.5MHz 7MHz 14MHz 21MHz 28MHz

MODE: RTTY

CLASSES:  Single Op All Band
                 Single Op Single Band
                 Multi-Op
                 SWL

QSO: Any stations (Once per band)

EXCHANGE: RST + QSO No. + CQ Zone

POINTS:  Contacts between stations within the same country(call area) will not be valid.
                Contacts made outside one's own continent on 3.5 or 28 MHz are worth double points.

Point Table(in Zone:25)http://www.contestvolta.com/point%20table.htm

QSO Zone: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Points:  16 28 24 30 31 33 38 37 41 45 52 50 53 27 27 22 19 14  9 26 24 18 13  8  2 13  9 15 23 30 18 27 32 28 41 40 33 40 33 25

MULTIPLIERS: Each country(DO NOT COUNT JA-VE-VK-W-ZL) plus each call-area in JA-VE-VK-W-ZL, once per band
                    Each country on a different continent worked on at least 4 bands once (extra mult)

TOTAL SCORE: total QSO points x total mults x total QSOs

POST: (Mail): None

                (e-mail): mailto:log2018[at]contestvolta[dot]it
                              (CABRILLO logs attached: "yourcall.log"  Subject: "your callsign" and "category" )

       No later than  2018, MAY 31st

RULES: URL:http://www.contestvolta.com/rules.pdf
----------------------------------------------------------------------
(ルールの概略であり、必ず正規のルールを参照してください。)

国内
----------------------------------------------------------------------
第17回オール山口コンテスト(HF部門)

開催日時: 2018年5月12日(土)18:00 ~ 24:00
       13日(日)06:00 ~ 15:00 JST

使用周波数帯: 総務省告示の周波数使用区分によるものとする

MODE: 電信 電話

交信相手: 日本国内で運用するすべてのアマチュア無線局
      山口県内局:日本全国の局との交信が有効
      中国地方局:日本全国の局との交信が有効
      エリア外局:山口県を含む中国地方局との交信が有効

参加部門:  山口県内局;
      電話:HF(YHF)
      電信:HF(YHC)
      OM:(YO)
      社団局:(YM)
      SWL:(4S)
     中国地方局;
      電話:HF(4HF)
      電信:HF(4HC)
      OM:(4O)
      社団局:(4M)
      SWL:(4S)
     エリア外局;
      電話:HF(GHF)
      電信:HF(GHC)
      OM:(GO)
      社団局:(GM)
      SWL:(GS)
    ○2種目以上(例えばHF電話とHF電信)の参加を認める
     ただし、OM部門、社団局部門、SWL部門は1種目のみ
    ○OM、社団局、SWLはHF~SHF帯電話・電信の1種目
    ○OMは、70歳以上の男女

呼出方法: 電信の場合 「CQ YG TEST」
     電話の場合 「CQ 山口コンテスト」

コンテストナンバー: 県内局:RS(T)+市町番号(別表)
       中国局:RS(T)+市郡区番号(JARL制定)
       エリア外局:RS(T)+都府支庁県番号(JARL制定)
別表

(市番号)山口市3301 下関市3302 宇部市3303 萩市3304 防府市3306 下松市3307
   岩国市3308 光市3310 長門市3311 柳井市3312 美祢市3313 周南市3315 山陽小野田市3316

(町番号)阿武町33A 和木町33B 上関町33C 田布施町33D 平生町33E 周防大島町33F

得 点: 各バンドごとの完全な一交信につき1点。
    山口県内局との交信は一交信につき2点。
       同一種目、同一バンド内での重複交信は認めない
       OM局,社団局,SWL の場合は、電信と電話の重複交信を認める

マルチプライヤー: 各バンドで得た都府支庁県数
           中国地方市郡区数
                                         山口県内の市町(別表)数

総得点: マルチバンド=(各バンドで得た得点の和)×(各バンドで得たマルチの和)

書類の提出:(郵便):〒741-0083 岩国市御庄1776-1 末廣 則夫 様方 オール山口コンテスト事務局 宛
                                    (JARL形式)

                (e-mail): mailto:ja4jcc.4[at]gmail[dot]com
                                    (JARL形式)

        提出期限:2018年6月10日 消印有効  

規約:  URL:http://jarl33yamaguchi.jimdo.com/
----------------------------------------------------------------------
関西VHFコンテスト

開催日時: 2018年5月12日(土)21:00 ~ 13日(日)12:00

使用周波数帯: 28MHz帯以上の各アマチュア帯

MODE: 電信 電話

交信相手: 管内局:日本国内の局
                 管外局:管内局に限る

参加部門:
                           電信部門     電信電話部門
             種目                   コード          コード
                                管内局  管外局  管内局  管外局
シングルオペ マルチバンド KCM CM KFM FM
                28MHzバンド KC28 C28 KF28 F28
                50MHzバンド KC50 C50 KF50 F50
                144MHzバンド KC144 C144 KF144 F144
                430MHzバンド KC430 C430 KF430 F430
                1200MHzバンド KC1200 C1200 KF1200 F1200
                2400MHzバンド KC2400 C2400 KF2400 F2400
         5.6GHz以上マルチバンド KC5600 C5600 KF5600 F5600
マルチオペ      マルチバンド KCC CC KFC FC

呼出方法: 電話:CQ JA3コンテスト
                  電信:CQ JA3 TEST

コンテストナンバー: 管内局:RS(T)+市、郡または区ナンバー
                            管外局:RS(T)+都県・地域等のナンバー

得 点: 1交信1点。
                  ただし、同一バンドでの重複交信は1交信を除き、電波型式が異なっても得点としない

マルチプライヤー: 管内局:管内の異なる市郡区および管外の都県・地域等
                           管外局:管内の異なる市郡区

総得点: シングルバンド:(当該バンドの得点の和)×(当該バンドで得たマルチの和)
                 マルチバンド:(各バンドの得点の和)×(各バンドで得たマルチの和)

書類の提出:(郵便):〒569-1191 高槻北郵便局私書箱47号 JARL関西地方本部コンテスト委員会 宛
                                    (JARL形式)

                (e-mail): mailto:ja3test[at]jarl[dot]com
                                    (JARL形式 http://www.tcn.zaq.ne.jp/ja3atj/contest.htmを参照してください)
                                         (「件名」は、「(あなたの)callsign」とする。添付ファイルではなく本文に記述のこと)

        提出期限:2018年6月13日 消印有効

規約:  URL:http://www.eonet.ne.jp/~ja3-test/kiyaku/ja3test_2018kiyaku.htm
----------------------------------------------------------------------
第55回JAφ-VHFコンテスト

開催日時: 平成30年5月12日(土)21:00 ~ 13日(日)12:00

使用周波数帯: 各局に許可されている範囲内での50MHz以上のバンド

MODE: 電信 電話

【参加資格】管内局・・・信越管内(新潟県、長野県)で参加する、下記1、2のいずれかの局
      1.エリアナンバーが φ のアマチュア局
      2.信越の JARL 会員台帳に掲載されている φ 以外のアマチュア局(※)
   管外局・・・上記以外のアマチュア局(両県内に移動した場合でも管外局とする)


交信相手: 管内局:本コンテストに参加の全アマチュア局
                 管外局:信越両県内で運用するアマチュア局

参加部門:   【長野県内局】
      [個人]
        マルチバンド:NNSM
        50MHz:NNS50
        144MHz:NNS144
        430MHz:NNS430
        1200MHz up:NNS1200
      [社団]
        マルチバンド:NNCM
     【新潟県内局】
      [個人]
        マルチバンド:NISM
        50MHz:NIS50
        144MHz:NIS144
        430MHz:NIS430
        1200MHz up:NIS1200
      [社団]
        マルチバンド:NICM
     【管外局】
        個人マルチバンド:SGSM
        社団マルチバンド:SGCM

        ※1200MHz upは,1200MHz以上のバンドを使用,マルチバンドと同様の方法で得点計算する

呼出方法: 電話:CQ JA0 コンテスト
                  電信:CQ JA0 TEST

コンテストナンバー: 管内局・信越両県内から参加する管外局:RS(T)+市郡区ナンバー
       その他の管外局:RS(T)+都府県支庁ナンバー

得 点: コンテストナンバーの交換が完全にされた交信1点
     ※同一バンド内の重複交信は,モードが異なってもそのうちの1回のみ有効

マルチプライヤー: 管内局:各バンドで得た両県内の市郡区ナンバーの数と都府県支庁ナンバーの数の合計
       管外局:各バンドで得た両県内の市郡区ナンバーの数

総得点: シングルバンド:(当該バンドの得点の和)×(当該バンドで得たマルチの和)
                 マルチバンド:(各バンドの得点の和)×(各バンドで得たマルチの和)

書類の提出:(郵便):〒943-0648 上越市牧区小川2176 西山 浩平 様方  VHF係 宛
                                    (JARL形式)

                (e-mail): mailto:ja0contest[at]gmail[dot]com
                                    (JARL形式)

        提出期限:平成30年5月28日 消印有効

規約:  URL:http://www.jarl.com/zerocontest/rule2018/ja0vhf2018.pdf
----------------------------------------------------------------------
DX情報掲示板もご覧ください。
----------------------------------------------------------------------
 

今週末(05/03 - 05/06)の主なコンテスト

 投稿者:JA3JM  投稿日:2018年 5月 1日(火)12時01分26秒
  ----------------------------------------------------------------------
東京コンテスト
開催日時: 2018年5月3日 (祝)  09:00 ~ 15:00
規約:  URL:http://www.jarl-tokyo.com/kiyaku_tkcontest20180225.pdf

第28回静岡コンテスト
開催日時: 平成30年5月4日(金/祝)12:00 ~ 20:00
      運用時間はバンド毎に、HFハイバンド:12:00 ~ 15:00
           VHF/UHF/SHF:14:00 ~ 17:00
           HFローバンド:17:00 ~ 20:00
           (ただし7MHzは14:00 ~ 20:00)
規約:  URL:http://www.jarl.com/shizuoka/28kiyaku.pdf

第41回オール三重33コンテスト
開催日時:2018年5月5日(祝) 08:00 ~ 12:00
規約:  URL:http://www.ztv.ne.jp/isoda/33/annual/41/41rule.html

ARI International DX Contest
CONTEST PERIODS: 1200Z, May 5 to 1159Z, May 6 (May 5 21:00 - May 6 20:59 JST)
RULES: URL:http://www.ari.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=270&lang=en

7th Call Area QSO Party
CONTEST PERIODS: 1300Z, May 5 to 0700Z, May 6 (May 5 22:00 - May 6 16:00 JST)
RULES: URL:http://ws7n.net/7QP/new/Page.asp?content=rules
----------------------------------------------------------------------
DX情報掲示板もご覧ください。
----------------------------------------------------------------------
(ルールの概略であり、必ず正規のルールを参照してください。)

国内
----------------------------------------------------------------------
東京コンテスト

開催日時: 2018年5月3日 (祝)  09:00 ~ 15:00

使用周波数帯: 21MHz 28MHz 50MHz 144MHz

MODE: 電信 電話

交信相手: 国内アマチュア局

参加部門:  部門  種目   都内 都外
     電信  オールバンド 1CA 2CA
       21MHzバンド 1C21 2C21
       28MHzバンド 1C28 2C28
       50MHzバンド 1C50 2C50
       144MHzバンド 1C144 2C144
     電信電話 オールバンド 1XA 2XA
       21MHzバンド 1X21 2X21
       28MHzバンド 1X28 2X28
       50MHzバンド 1X50 2X50
       144MHzバンド  1X144 2X144
       SWL   1XSWL 2XSWL


呼出方法: 電信の場合 「CQ TK TEST」
     電話の場合 「CQ トウキョウコンテスト」

コンテストナンバー: 都内局:シグナルレポート RS(T)+自局の運用地点を示す別記市区町村島ナンバー
            都外局:シグナルレポート RS(T)+自局の運用地点を示す道府県ナンバー

    東京都内市区町村島県ナンバー

002 八王子市 003 立川市 004 武蔵野市 005 三鷹市 006 青梅市
007 府中市 008 昭島市 009 調布市 010 町田市 011 小金井市
012 小平市 013 日野市 014 東村山市 015 国分寺市 016 国立市
019 福生市 020 狛江市 021 東大和市 022 清瀬市 023 東久留米市
024 武蔵村山市 025 多摩市 026 稲城市 028 羽村市 029 あきる野市
030 西東京市

101 千代田区 102 中央区 103 港区 104 新宿区 105 文京区
106 台東区 107 墨田区 108 江東区 109 品川区 110 目黒区
111 大田区 112 世田谷区 113 渋谷区 114 中野区 115 杉並区
116 豊島区 117 北区 118 荒川区 119 板橋区 120 練馬区
121 足立区 122 葛飾区 123 江戸川区

201 瑞穂町 202 日の出町 203 桧原村 204 奥多摩町

401 大島町 402 利島村 403 新島村 404 神津島村
    411 三宅村 412 御蔵島村 421 八丈町 422 青ヶ島村
    431 小笠原村


得 点: 完全な交信で相手局が都内局の場合は2点、都外局は1点

マルチプライヤー: 各バンドで交信した異なる都内の市区町村島と道府県数

総得点: マルチバンド=(各バンドで得た得点の和)×(各バンドで得たマルチの和)
     シングルバンド=(当該バンドで得た得点)×(当該バンドで得たマルチの和)

書類の提出:(郵便):〒166-0012 東京都杉並区和田1-44-8 JH1NSS 可児 長英 様 宛
                                    (JARL形式)

                (e-mail): mailto:jarltokyo[at]gmail[dot]com
                                    (JARL形式 http://www.jarl.org/Japanese/1_Tanoshimo/1-1_Contest/e-log.htmを参照してください)

        提出期限:2018年5月31日(消印有効)

規約:  URL:http://www.jarl-tokyo.com/kiyaku_tkcontest20180225.pdf
----------------------------------------------------------------------
第28回静岡コンテスト

開催日時: 平成30年5月4日(金/祝)12:00 ~ 20:00
      運用時間はバンド毎に、HFハイバンド:12:00 ~ 15:00
           VHF/UHF/SHF:14:00 ~ 17:00
           HFローバンド:17:00 ~ 20:00
           (ただし7MHzは14:00 ~ 20:00)

使用周波数帯: 1.9MHz~24GHz(WARCバンドを除く。10.1GHzと10.4GHzは同一バンドとして扱う)

MODE: 電信 電話

交信相手: 県内局:すべての国内アマチュア局
                 県外局:静岡県内運用局

参加部門:  電信の部
                    県内局  シングルオペ・オールバンド  CMS
                            シングルオペ・HF QRP  CHPS
       シングルオペ・シングルバンド(1.9MHz ~ 430MHz)CxxS
       シングルオペ・マルチバンド(1200MHz 以上)C1200S
       シングルオペ・SWL  CSWLS
       マルチオペ・オールバンド CCS
     県外局  シングルオペ・オールバンド  CMX
                            シングルオペ・HF QRP  CHPX
       シングルオペ・シングルバンド(1.9MHz ~ 430MHz)CxxX
       シングルオペ・マルチバンド(1200MHz 以上)C1200X
       シングルオペ・SWL  CSWLX
       マルチオペ・オールバンド CCX

     電話の部
                    県内局  シングルオペ・FMハンディ機  HFS
                    県外局  シングルオペ・FMハンディ機  HFX

     電信電話の部
                    県内局  シングルオペ・オールバンド  FMS
                            シングルオペ・HF QRP  FHPS
       シングルオペ・シングルバンド(1.9MHz ~ 430MHz) FxxS
       シングルオペ・マルチバンド(1200MHz 以上)  F1200S
       シングルオペ・SWL  FSWLS
       マルチオペ・オールバンド FCS
     県外局  シングルオペ・オールバンド  FMX
                            シングルオペ・HF QRP  FHPX
       シングルオペ・シングルバンド(1.9MHz ~ 430MHz)  FxxX
       シングルオペ・マルチバンド(1200MHz 以上)  F1200X
       シングルオペ・SWL  FSWLX
       マルチオペ・オールバンド FCX
     (詳しくは規約参照)

呼出方法: 電信・・・・県内局:「CQ TEST」 県外局:「CQ S TEST」
     電話・・・・県内局県外局ともに、「CQ 静岡コンテスト」 ただし、静岡県内運用局は、コールサインの前か後に『静岡県内局』を送出すること。

コンテストナンバー: 県内局:RS(T)+市区町略符号(電話の場合は市区町名でも可)
       県外局:RS(T)+都府県支庁ナンバー
         ※QRP運用局(出力1W以下,430MHz以下)は自局のコールサインのあとにQRPを示す記号(/QRP)をつけて送出すること。
         QRP局と交信した場合は,相手局のコールサインにQRPを明記すること(得点を2倍しない場合は省略可)

                            静岡県全市区町略符号表
                             ◎ 区
★静岡市 葵区  AO 駿河区  SG 清水区  SI
★浜松市 中区  NH 南区    MM 東区    HG 浜北区  HK 西区   NK 北区   KT 天竜区  TN

     ◎ 市
沼 津  NU 熱 海  AT 三 島  MI 富士宮 FM 伊 東  IT 島 田  SM 磐 田  IW
焼 津  YZ 富 士  FJ 掛 川  KK 藤 枝  FE 御殿場 GB 袋 井  FR 下 田  SD
裾 野  SU 湖 西  KS 伊 豆  IZ 御前崎 OE 菊 川  KI 伊豆の国 IK 牧之原 MH

     ◎ 町
★賀茂郡  東伊豆 HI 河 津  KZ 南伊豆 MN 松 崎  MZ 西伊豆 NI
★周智郡  森     MR
★駿東郡  清水(町)SZ 長 泉  NM 小 山  OY
★田方郡  函 南  KN
★榛原郡  吉 田  YD 川根本 KH

得 点: 完全な1交信につき、1.9MHz~430MHz:1点、1200Mz:3点、2400MHz:5点、
         5600MHz:10点、10GHz以上:20点。
    430MHz以下のバンドでQRP局と交信した場合、その交信の得点を2倍(2点)にする。
    QRP局は430MHz以下のバンドでの交信の得点を2倍(2点、QRP局同士は4点)にする。
         同一局と同一バンドでの交信は、電信と電話それぞれ1交信ずつ有効とする。

マルチプライヤー: 県内局:静岡県内の異なる市区町の数+都府県支庁の数
       県外局:静岡県内の異なる市区町の数

総得点: (各バンドで得た得点の和)×(各バンドで得たマルチの和)

書類の提出:(郵便):〒426-8691 藤枝郵便局私書箱73号 岡本 吉史 様 宛
                                    (JARL形式)

                (e-mail): mailto:shizuokatest[at]jarl[dot]com
                                    (JARL形式式 [R1.0] http://www.jarl.com/shizuoka/を参照してください)

        提出期限:平成30年5月23日(水) 消印有効

規約:  URL:http://www.jarl.com/shizuoka/28kiyaku.pdf
----------------------------------------------------------------------
第41回オール三重33コンテスト

開催日時:2018年5月5日(祝) 08:00 ~ 12:00

使用周波数帯:全バンド(3.8MHz 10MHz 18MHz 24MHz を除く)

MODE: 電信 電話

交信相手: 県内局 JL局 県人局:すべてのアマチュア局
        県外局:県内局またはJL局、県人局

参加部門:
   電信電話部門                           コードナンバー
            種 目               県内局  JL局  県人局  県外局
   シングルオペ   マルチバンド   XA1     XB1     XC1     XD1
   〃             3.5MHz         XA2-3.5         XC2-3.5 XD2-3.5
   〃             7MHz           XA2-7           XC2-7   XD2-7
   〃             21MHz          XA2-21          XC2-21  XD2-21
   〃             50MHz          XA2-50          XC2-50  XD2-50
   〃             144MHz         XA2-144         XC2-144 XD2-144
   〃             FMモード     XA3             XC3     XD3
   マルチオペ     マルチバンド   XA4             XC4     XD4
   SWL         マルチバンド   XA5             XC5     XD5

   電信部門                               コードナンバー
            種 目               県内局  JL局  県人局  県外局
   シングルオペ   マルチバンド   CA1     CB1     CC1     CD1
   〃             1.9MHz         CA2-1.9         CC2-1.9 CD2-1.9
   〃             3.5MHz         CA2-3.5         CC2-3.5 CD2-3.5
   〃             7MHz           CA2-7           CC2-7   CD2-7
   〃             21MHz          CA2-21          CC2-21  CD2-21
   〃             50MHz          CA2-50          CC2-50  CD2-50
   〃             144MHz         CA2-144         CC2-144 CD2-144
   マルチオペ     マルチバンド   CA4             CC4     CD4
   SWL         マルチバンド   CA5             CC5     CD5

                  *県内局=三重県内で運用する局
                  *JL局=三重県内で運用する中学生以下の局および女性局
                  *県人局=三重県生まれ又は居住したことのある方が県外で運用する局
       または、第22回(1998年)以降の当コンテストで入賞歴のある県外局(HP参照)
                  *FMモード=28MHz帯以上でF3Eによる交信に限る

呼出方法: 「CQ オール三重コンテスト」「CQ ME TEST」
                   県内局、JL局はコールサインの後に「三重県内局」「/ME」を、
                  県人局はコールサインの後に「三重県人局」「/MEJ」を付加する。

コンテストナンバー: 県内局、JL局:RS(T)+年齢(00でも可)+ME
                    県人局:RS(T)+年齢(00でも可)+MEJ
                    県外局:RS(T)+年齢(00でも可)
                        (*年齢を送信することを避けたい場合は00にしてください)

得点: 県内局またはJL局との交信:1交信3点
    その他の交信:1交信1点 (県外局同士は0点)
    ※同一バンドではモードが異なっても1回のみの交信が有効

マルチプライヤー: 異なる年齢の数 (バンドが異なれば同じ年齢も有効 00も有効)

総得点: (各バンドで得た得点の和)×(各バンドで得たマルチの和)

書類の提出:(郵便):〒515-0316 三重県多気郡明和町有爾中1155-299 岡田様方 JARL三重県支部 宛
                                    (JARL形式)

                    (e-mail): mailto:log-contest[at]jarl-mie[dot]com
                                    (JARL形式 メールのタイトルは,提出局のコールサイン)

        提出期限:平成30年5月31日(消印有効)

規約:  URL:http://www.ztv.ne.jp/isoda/33/annual/41/41rule.html
----------------------------------------------------------------------
DX情報掲示板もご覧ください。
----------------------------------------------------------------------
 (ルールの概略であり、必ず正規のルールを参照してください。)

DX
----------------------------------------------------------------------------
ARI International DX Contest

CONTEST PERIODS: 1200Z, May 5 to 1159Z, May 6 (May 5 21:00 - May 6 20:59 JST)

BAND: 1.8MHz 3.5MHz 7MHz 14MHz 21MHz 28MHz

MODE: Phone, CW, RTTY

CLASSES: I. Single Operator ? CW ? HIGH/LOW POWER
    II. Single Operator ? SSB ? HIGH/LOW POWER
    III. Single Operator ? RTTY ? HIGH/LOW POWER
    IV. Single Operator ? MIXED ? HIGH/LOW POWER
    V. Multi Operator - Single TX ? MIXED & HIGH POWER only
    VI. Multi Operator - Multi TX ? MIXED & HIGH POWER only
    VII.  SWL - Single Operator ? MIXED

QSO: Any stations (Once per mode per band)

EXCHANGE: I: RS(T) + 2-letter province
                 non-I: RS(T) + Serial No.

POINTS:  0 points per QSO with same country (but is good for the multipliers credit)
                1 point per QSO with different country same continent
                3 points per QSO with different continent
                10 points per QSO with I/IT9/IS0 stations

MULTIPLIERS: Each Italian province(110) once per band
                    Each DXCC country(except I, IT9 & IS0) once per band

TOTAL SCORE: total QSO points x total mults

POST: (Mail): None

                (e-mail): None

                       POST LOG SITE:http://www.ari.it/
                              ( Cabrillo format )

       No later than May 11, 2018

RULES: URL:http://www.ari.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=270&lang=en
----------------------------------------------------------------------
7th Call Area QSO Party

CONTEST PERIODS: 1300Z, May 5 to 0700Z, May 6 (May 5 22:00 - May 6 16:00 JST)

BAND: 1.8MHz 3.5MHz 7MHz 14MHz 21MHz 28MHz 50MHz 144MHz

MODE: Phone, CW, Digital

CLASSES:  Single Op (CW/Phone/Digital/Mixed)(QRP/Low/High)
    Multi-Single (QRP/Low/High)
    Multi-Multi
    County Expedition
    Mobile (CW/Phone/Digital/Mixed)(QRP/Low/High)

    Max power: HP: >150 watts
       LP: 150 watts
       QRP: 5 watts

QSO: 7th Area: Any stations (Once per band per mode per county)
   non 7th Area: 7th Area stations (Once per band per mode per county)

EXCHANGE: 7th Area: RS(T) + 5-letter state/county code
    non-7th Area: RS(T) + (state/province/DX)

POINTS:  2 points per SSB QSO
    3 points per CW/Digital QSO

MULTIPLIERS: 7th area stations multiply QSO points by states (50)
              provinces (13)
              DXCC entities (maximum 10).
    Non-7th-area stations multiply QSO points by 7th area counties worked (259)

TOTAL SCORE: total QSO points x total mults

POST: (Mail): 7th Call Area QSO Party
     c/o CODXC
     61255 Ferguson Rd
     Bend, OR 97702
     USA

                (e-mail): mailto:7qplogs[at]codxc[dot]org
                              ( Cabrillo format  Subject; your call )

       No later than  May 16, 2018

RULES: URL:http://ws7n.net/7QP/new/Page.asp?content=rules
----------------------------------------------------------------------
 

レンタル掲示板
/71