teacup. [ 掲示板 ] [ 掲示板作成 ] [ 有料掲示板 ] [ ブログ ]

 投稿者
 メール
 題名
 内容 入力補助
  
 URL
[ ケータイで使う ] [ BBSティッカー ] [ 書込み通知 ]


見たまま(11.17)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年11月18日(土)17時58分12秒
編集済
  17日(金)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :7029F   No.2 :8009F   No.3 :5031F
 No.4 :7022F   No.5 :7207F+7002F

[高尾特急系統]
 No.6 :8007F   No.7 :7025F   No.8 :8013F
 No.9 :5033F(~6024) → 7202F+7009F(5232~)  No.10:8002F
 No.11:8012F

[橋本準特系統]
 No.20:7028F   No.21:7027F   No.22:7205F+7005F
 No.23:8010F   No.24:8001F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9048F   No.69:9035F   No.71:9040F
 No.77:9036F   No.81:9031F   No.91:9034F
 No.93:9039F   No.95:9042F   No.97:9045F

[10両編成]
 No.13:7024F   No.14:8003F   No.16:5033F
 No.17:9038F   No.25:7021F   No.26:7204F+7001F

[8両編成]
 No.30:8029F   No.31:8031F   No.32:8026F
 No.33:9004F   No.34:8027F   No.36:(7423F+)9008F
 No.37:9001F   No.50:9007F   No.51:8021F
 No.52:9003F   No.53:9006F   No.56:8022F
 No.58:8028F   No.59:8033F   No.60:8030F
 No.62:9002F   No.64:8022F   No.66:8028F

[都営車]
 1T :10-620F   3T :10-560F   5T :10-550F
 9T :10-530F   11T:10-390F   13T:10-600F
 41T:10-640F   51T:10-590F   53T:10-450F
 
 

見たまま

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年11月16日(木)23時36分54秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :7024F   No.2 :8005F   No.3 :8001F
 No.4 :7207F+7002F  No.5 :8008F

[高尾特急系統]
 No.6 :8014F   No.7 :7027F   No.8 :7423F+9008F
 No.9 :8002F   No.10:7025F   No.11:8009F

[橋本準特系統]
 No.20:8011F   No.21:8007F   No.22:8010F
 No.23:7021F   No.24:7029F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9049F   No.63:9042F   No.67:9043F
 No.71:9034F   No.73:9040F   No.79:9039F
 No.81:9045F   No.91:9035F   No.93:9036F
 No.95:9047F   No.97:9048F

[10両編成]
 No.12:8012F   No.13:8003F   No.14:7022F
 No.16:5032F   No.25:7028F   No.26:9030F
 No.40:7022F   No.41:7026F   No.43:7205F+7005F
 No.70:8013F   No.80:7204F+7001F  No.84:8004F

[8両編成]
 No.30:8028F   No.31:8033F   No.32:8031F
 No.33:9003F   No.34:8029F   No.36:(7422F+)9007F
 No.37:7007F   No.51:8032F   No.56:7006F
 No.58:8025F   No.60:9006F   No.62:9005F
 No.64:8025F   No.66:7006F

[区間各停]
 No.49:7421F

[都営車]
 1T :10-470F   19T:10-450F   23T:10-520F
 33T:10-440F   37T:10-380F   43T:10-540F
 51T:10-620F   53T:10-480F
 

見たまま

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年11月15日(水)22時06分50秒
編集済
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8004F   No.2 :8010F   No.3 :8003F
 No.4 :8012F   No.5 :7205F+7005F

[高尾特急系統]
 No.6 :8002F   No.7 :8007F   No.8 :8011F
 No.9 :7028F   No.10:7027F   No.11:8005F

[橋本準特系統]
 No.20:7026F   No.21:8014F   No.22:7021F
 No.23:7029F(~7706) → 5031F(7727~)   No.24:7024F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9038F   No.63:9048F   No.65:9045F
 No.67:9037F   No.69:9034F   No.71:9036F
 No.73:9030F   No.75:9042F   No.77:9044F
 No.79:9035F   No.81:9047F   No.91:9040F
 No.93:9041F   No.95:9043F   No.97:9049F

[10両編成]
 No.12:8008F   No.13:7022F   No.14:7207F+7002F
 No.15:9039F   No.16:5032F   No.17:7423F+9008F
 No.25:8009F   No.26:9031F
 No.40:8001F   No.41:7207F+7002F  No.42:5032F
 No.43:7421F+9008F  No.44:7204F+7001F  No.70:9031F
 No.72:7022F   No.74:8013F   No.76:8008F
 No.78:5033F   No.80:9039F   No.82:7203F+7003F
 No.84:8009F

[8両編成]
 No.31:8021F   No.33:8024F(夜)  No.34:8031F
 No.35:(7425F+)9003F No.36:(7423F+)9004F No.37:7007F
 No.51:8030F   No.52:8027F   No.54:8024F
 No.56:8026F   No.58:9005F   No.59:8029F
 No.62:9001F   No.66:8026F

[区間各停]
 No.49:7422F

[都営車]
 3T :10-550F   7T :10-390F   9T :10-600F
 11T:10-270F   15T:10-540F   19T:10-520F
 23T:10-460F   25T:10-470F   27T:10-370F
 31T:10-620F   33T:10-380F   41T:10-530F
 45T:10-280F   51T:10-570F   53T:10-450F
 

見たまま(11.14)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年11月14日(火)19時51分18秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8009F   No.2 :7025F   No.4 :7021F
 No.5 :7028F

[高尾特急系統]
 No.6 :7026F   No.7 :8014F   No.10:8007F
 No.11:8010F

[橋本準特系統]
 No.20:7207F+7002F  No.21:8008F   No.22:7029F
 No.23:8012F   No.24:8004F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.63:9040F   No.67:9045F   No.73:9032F
 No.79:9049F   No.81:9043F   No.91:9039F
 No.93:9037F   No.95:9036F   No.97:9038F

[10両編成]
 No.12:7204F+7001F  No.15:7024F
 No.40:7204F+7001F  No.41:8002F   No.43:7422F+9004F
 No.70:8005F   No.76:7024F   No.80:8001F
 No.82:7203F+7003F

[8両編成]
 No.30:9005F   No.33:8027F   No.36:(7423F+)9006F
 No.37:7424F+7009F  No.56:9007F   No.66:9007F

[区間各停]
 No.49:7421F

[都営車]
 9T :10-630F   19T:10-560F   31T:10-570F
 35T:10-590F   41T:10-620F   43T:10-460F
 51T:10-540F   53T:10-600F
 

見たまま(11.13)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年11月14日(火)03時53分43秒
  13日(月)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8003F   No.2 :7028F   No.3 :7022F
 No.4 :7423F+9006F  No.5 :7027F

[高尾特急系統]
 No.6 :8010F   No.7 :8008F   No.8 :7029F
 No.9 :7207F+7002F  No.10:8014F   No.11:7025F

[橋本準特系統]
 No.20:8002F   No.21:7024F   No.22:8012F
 No.23:8004F   No.24:8009F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9041F   No.63:9038F   No.65:9049F
 No.67:9035F   No.69:9045F   No.71:9036F
 No.73:9047F   No.75:9040F   No.77:9048F
 No.79:9031F   No.81:9037F   No.91:9043F
 No.93:9044F   No.95:9042F   No.97:9030F

[10両編成]
 No.12:7205F+7005F  No.13:7204F+7001F  No.14:7021F
 No.16:5031F   No.17:8011F   No.25:8007F
 No.26:7026F
 No.40:8011F   No.41:8013F   No.43:7203F+7003F
 No.70:7026F   No.74:8001F   No.80:7204F+7001F
 No.84:8005F

[8両編成]
 No.30:8032F   No.31:8021F   No.32:8027F
 No.33:8024F   No.34:7424F+7009F  No.35:(7425F+)9002F
 No.36:9001F   No.37:8031F   No.51:7006F
 No.52:9003F   No.55:8022F   No.56:8030F
 No.57:9004F   No.58:8028F   No.60:8029F
 No.62:8025F   No.64:8030F   No.66:8033F

[都営車]
 1T :10-450F   3T :10-590F   9T :10-490F
 15T:10-460F   19T:10-530F   25T:10-480F
 27T:10-370F   33T:10-270F   51T:10-470F
 53T:10-560F
 

見たまま(11.12)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年11月14日(火)03時52分58秒
  12日(日)の確認分です。

[10両編成]
 No.13:5031F
 

見たまま(11.10)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年11月14日(火)03時49分19秒
  10日(金)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8009F   No.2 :8011F   No.3 :8008F
 No.4 :7027F   No.5 :7022F

[高尾特急系統]
 No.6 :7425F+9002F  No.7 :8001F   No.8 :8002F
 No.9 :7207F+7002F  No.10:8005F   No.11:8013F

[橋本準特系統]
 No.20:8007F   No.21:7021F   No.22:8014F
 No.23:8003F   No.24:9049F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9044F   No.63:9040F   No.67:9042F
 No.71:9037F   No.73:9035F   No.77:9048F
 No.79:9043F   No.81:9047F   No.91:9039F
 No.93:9041F   No.95:9046F   No.97:9036F

[10両編成]
 No.12:7025F   No.13:7028F   No.14:8004F
 No.16:5031F   No.17:7206F+7004F  No.25:8010F
 No.26:7024F
 No.40:8004F   No.41:7026F   No.43:7206F+7001F
 No.80:7025F   No.82:7207F+7002F

[8両編成]
 No.30:8031F   No.31:8028F   No.33:8029F
 No.34:7423F+7003F  No.36:(7424F+)7007F No.37:8030F
 No.51:9006F   No.52:9005F   No.56:9008F
 No.58:8032F   No.64:8021F   No.66:8032F

[都営車]
 3T :10-600F   9T :10-510F   19T:10-470F
 27T:10-380F   33T:10-280F   43T:10-590F
 51T:10-550F   53T:10-580F
 

見たまま(11.09)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年11月14日(火)03時48分52秒
  9日(木)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :9049F   No.2 :8007F   No.3 :8002F
 No.4 :7027F   No.5 :7206F+7001F

[高尾特急系統]
 No.6 :7202F+7009F  No.7 :7021F   No.8 :8010F
 No.9 :7204F+7004F  No.10:8001F   No.11:8011F

[橋本準特系統]
 No.20:7026F   No.21:7025F   No.22:8003F
 No.23:7028F   No.24:8009F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9043F   No.63:9036F   No.65:9048F
 No.67:9034F   No.75:9040F   No.77:9042F
 No.79:9039F   No.81:9041F   No.91:9038F
 No.93:9035F   No.95:9031F

[10両編成]
 No.12:7424F+7007F  No.13:8004F   No.14:8013F
 No.16:5033F   No.17:7024F   No.25:7022F
 No.26:9030F
 No.40:8005F   No.41:8008F   No.43:7425F+9002F
 No.70:7029F   No.74:9030F   No.84:7205F+7005F

[8両編成]
 No.32:8029F   No.34:7423F+7003F  No.51:8021F
 No.52:8033F   No.56:9001F   No.58:8027F
 No.62:7006F   No.64:8027F   No.66:9001F

[都営車]
 1T :10-450F   3T :10-630F   19T:10-620F
 23T:10-610F   25T:10-530F   27T:10-400F
 51T:10-550F   53T:10-510F
 

見たまま

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年11月 6日(月)19時30分29秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.2 :8010F   No.4 :7425F+7006F

[高尾特急系統]
 No.7 :8002F   No.10:7029F   No.11:7204F+7004F

[橋本準特系統]
 No.21:7028F   No.22:7024F   No.23:7025F
 No.24:7021F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9034F   No.63:9042F   No.67:9038F
 No.69:9039F   No.71:9035F   No.79:9030F
 No.81:9048F   No.91:9046F   No.93:9032F
 No.95:9040F

[10両編成]
 No.13:8011F   No.15:7202F+7009F  No.25:7206F+7001F
 No.26:8007F
 No.40:8011F   No.41:8003F   No.43:7205F+7005F
 No.70:7026F   No.74:8007F   No.80:7207F+7002F
 No.84:8009F

[8両編成]
 No.32:8033F   No.50:8024F   No.52:8030F
 No.56:8029F   No.58:7007F   No.62:8022F
 No.64:8029F

[都営車]
 15T:10-530F   19T:10-620F   35T:10-540F
 41T:10-610F   45T:10-370F   51T:10-480F
 53T:10-510F
 

見たまま(11.05)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年11月 5日(日)19時24分29秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八特急系統]
 No.1 :8003F   No.2 :8007F   No.3 :7025F
 No.5 :8013F

[高尾準特系統]
 No.6 :7023F   No.8 :8001F   No.9 :7024F
 No.10:7028F

[橋本準特系統]
 No.20:7021F   No.21:8009F   No.22:8012F
 No.23:7204F+7004F  No.24:8002F   No.25:7022F
 No.26:7207F+7002F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.63:9039F   No.67:9037F   No.73:9042F
 No.75:9040F   No.91:9030F   No.93:9043F
 No.97:9046F

[動物急行]
 No.70:8011F

[競馬急行]
 No.80:7029F   No.84:8028F   No.86:7007F

[10両編成]
 No.15:7206F+7001F  No.27:8005F

[8両編成]
 No.31:8033F   No.34:8024F   No.50:8031F
 No.56:8032F   No.57:8028F   No.60:8030F

[都営車]
 5T :10-500F   7T :10-620F   11T:10-400F
 17T:10-460F   19T:10-430F   29T:10-390F
 31T:10-520F   51T:10-570F   53T:10-450F

井の頭線

 1 :1031F  2 :1002F  3 :1015F  4 :1023F
 5 :1001F  6 :1029F  7 :1030F  8 :1025F
 9 :1013F  10:1024F  11:1026F  12:1012F
 13:1032F  14:1003F
 

レンタル掲示板
/292