teacup. [ 掲示板 ] [ 掲示板作成 ] [ 有料掲示板 ] [ ブログ ]

 投稿者
 メール
 題名
 内容 入力補助
  
 URL
[ ケータイで使う ] [ BBSティッカー ] [ 書込み通知 ]


見たまま

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年12月13日(水)21時39分44秒
編集済
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :9032F   No.2 :7206F+7001F  No.3 :8003F
 No.5 :7205F+7005F

[高尾特急系統]
 No.6 :7024F   No.7 :7021F   No.9 :8009F

[橋本準特系統]
 No.20:7027F   No.21:8011F   No.23:8005F
 No.24:7026F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9044F   No.63:9038F   No.69:9048F
 No.79:9049F   No.91:9035F   No.95:9042F

[10両編成]
 No.13:8007F   No.59:7204F+7004F(通常8連運用)

[8両編成]
 No.30:8026F   No.32:8031F   No.34:7007F
 No.37:7423F+7009F  No.50:9002F   No.51:8029F
 No.56:8022F   No.57:9005F   No.58:8024F
 No.60:9006F

[都営車]
 5T :10-530F   9T :10-450F   11T:10-420F
 13T:10-640F   15T:10-540F   19T:10-470F
 35T:10-630F   37T:10-430F   51T:10-570F
 53T:10-560F
 
 

見たまま(12.12)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年12月13日(水)00時47分12秒
編集済
  12日(火)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :7026F   No.2 :8010F   No.3 :8008F
 No.5 :8007F

[高尾特急系統]
 No.6 :8012F   No.7 :8011F   No.8 :8002F
 No.9 :5034F(~6024) → 7022F(5232~)
 No.10:7021F   No.11:7206F+7001F

[橋本準特系統]
 No.20:7025F   No.21:8001F   No.23:8013F
 No.24:9032F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9039F   No.63:9042F   No.71:9035F
 No.73:9030F   No.81:9045F   No.91:9034F
 No.93:9047F   No.95:9041F   No.97:9044F

[10両編成]
 No.12:7027F   No.13:7028F   No.14:7205F+7005F
 No.16:5034F
 No.43:7207F+7002F  No.70:7024F   No.80:7027F
 No.82:7205F+7005F

[8両編成]
 No.30:8024F   No.34:8028F   No.36:(7422F+)9002F
 No.37:7423F+7009F  No.50:9003F   No.51:8027F
 No.52:8030F   No.56:9004F   No.58:9005F
 No.60:8022F

[区間各停]
 No.49:7421F

[都営車]
 3T :10-580F   9T :10-480F   13T:10-490F
 19T:10-640F   23T:10-610F   35T:10-550F
 51T:10-540F   53T:10-500F
 

見たまま

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年12月11日(月)23時25分37秒
編集済
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :7027F   No.2 :7207F+7002F  No.3 :8004F
 No.4 :7203F+7003F
 No.5 :7022F(~0036) → 9045F(3055) → 7204F+7004F(0046~)

[高尾特急系統]
 No.6 :8005F   No.7 :8001F
 No.8 :7204F+7004F(~0063) → 9045F(0048~)
 No.9 :8014F(夜)  No.10:8011F   No.11:8010F

[橋本準特系統]
 No.20:8003F   No.21:8002F
 No.22:7028F(~3054) → 7022F(0721~)
 No.23:8013F   No.24:7026F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9038F   No.63:9041F   No.65:9032F
 No.67:9031F   No.71:9044F   No.79:9034F
 No.81:9047F   No.91:9037F   No.93:9030F
 No.95:9048F   No.97:9039F

[10両編成]
 No.12:7025F   No.13:8009F   No.14:7029F
 No.17:9045F(5236) → 7028F(5747~)
 No.25:8007F   No.26:9043F
 No.40:7029F   No.41:7025F   No.43:8008F
 No.70:8007F   No.84:9043F

[8両編成]
 No.30:9005F   No.31:8021F   No.32:8023F
 No.33:8030F   No.34:8025F   No.37:7423F+7009F
 No.51:9007F   No.52:8032F   No.56:7007F
 No.57:8024F   No.58:8026F   No.62:9004F
 No.64:7007F   No.66:8026F

[都営車]
 1T :10-620F   19T:10-600F   23T:10-560F
 37T:10-280F   43T:10-460F   51T:10-520F
 53T:10-470F

8023Fが更新され、出場しました。
 

見たまま(12.09)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年12月10日(日)17時23分31秒
編集済
  9日(土)の確認分です。

京王線

[京八特急系統]
 No.1 :8013F   No.2 :8001F   No.4 :8011F
 No.5 :7205F+7005F

[高尾準特系統]
 No.7 :8002F   No.9 :8004F   No.10:7024F
 No.11:7022F

[橋本準特系統]
 No.20:8003F   No.21:5031F   No.22:7026F
 No.23:7028F   No.25:7204F+7004F  No.26:7021F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.63:9031F   No.67:9043F   No.73:9038F
 No.75:9034F   No.79:9039F   No.83:9046F
 No.91:9041F

[10両編成]
 No.12:7203F+7003F  No.13:5034F   No.27:9036F

[8両編成]
 No.30:9004F   No.31:7007F   No.33:8028F
 No.34:8033F   No.52:8022F   No.55:9008F

[都営車]
 7T :10-280F   11T:10-390F   15T:10-450F
 17T:10-590F   29T:10-380F   31T:10-580F
 33T:10-640F   51T:10-540F
 

見たまま

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年12月 8日(金)23時28分41秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :7026F   No.2 :8009F   No.3 :7028F
 No.4 :7203F+7003F  No.5 :7207F+7002F

[高尾特急系統]
 No.6 :9048F(~0720) → 8013F(0059~)
 No.7 :8003F   No.8 :7025F
 No.9 :5034F(~6024) → 7021F(5232~)
 No.10:7205F+7005F  No.11:7022F

[橋本準特系統]
 No.20:8014F   No.21:8004F   No.22:8012F
 No.23:7027F(~7706) → 5033F(~7727)
 No.24:8001F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9034F   No.63:9041F   No.71:9030F
 No.73:9036F   No.77:9037F   No.79:9042F
 No.81:9044F   No.91:9035F   No.93:9043F
 No.95:9046F   No.97:9049F

[10両編成]
 No.13:7029F   No.14:8010F   No.16:5032F
 No.17:8008F   No.25:8013F(~3052) → 9048F(0719~)
 No.26:7027F
 No.40:8011F   No.41:8010F   No.43:7204F+7004F
 No.70:8013F   No.80:8008F   No.82:7201F+7006F
 No.84:9038F

[8両編成]
 No.30:9003F   No.31:8026F   No.32:8028F
 No.33:8022F   No.34:7007F   No.36:(7422F+)9001F
 No.37:7424F+7008F  No.50:8031F   No.51:8032F
 No.56:8029F   No.58:8025F   No.60:9008F
 No.64:8025F   No.66:8030F

[区間各停]
 No.49:7421F

[都営車]
 1T :10-640F   3T :10-580F   9T :10-590F
 19T:10-470F   23T:10-600F   25T:10-480F
 27T:10-370F   31T:10-540F   33T:10-430F
 43T:10-630F   51T:10-450F   53T:10-560F
 

見たまま

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年12月 7日(木)22時53分8秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :7021F   No.2 :7029F   No.3 :8008F
 No.4 :7207F+7002F  No.5 :8012F

[高尾特急系統]
 No.6 :8002F   No.7 :8004F   No.8 :7024F
 No.9 :8014F   No.10:8003F   No.11:8009F

[橋本準特系統]
 No.20:8010F   No.21:8005F   No.22:7027F
 No.23:7025F   No.24:7026F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9030F   No.63:9049F   No.65:9038F
 No.67:9039F   No.69:9044F   No.75:9041F
 No.79:9043F   No.81:9035F   No.91:9036F
 No.93:9048F   No.95:9042F   No.97:9034F

[10両編成]
 No.12:7203F+7003F  No.13:8011F   No.14:7204F+7004F
 No.16:5031F   No.17:9045F   No.25:7022F
 No.26:9031F
 No.40:7204F+7004F  No.41:7203F+7003F  No.43:7028F
 No.70:7022F   No.74:8013F   No.80:8011F
 No.84:8001F

[8両編成]
 No.30:8025F   No.31:9004F   No.32:8028F
 No.33:8027F   No.34:7007F   No.37:9003F
 No.51:8030F   No.52:7006F   No.55:8032F
 No.56:8021F   No.57:8031F   No.58:8033F
 No.60:8029F   No.62:8022F   No.64:8021F
 No.66:8033F

[都営車]
 1T :10-470F   3T :10-600F   15T:10-570F
 19T:10-510F   25T:10-640F   33T:10-420F
 43T:10-540F   51T:10-550F   53T:10-590F
 

見たまま

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年12月 6日(水)21時31分1秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8001F   No.2 :7207F+7002F  No.3 :7026F
 No.4 :8012F   No.5 :7027F

[高尾特急系統]
 No.6 :8005F   No.7 :8014F   No.8 :8007F
 No.9 :5034F(~6018) → 7028F(5232~)
 No.10:8004F   No.11:7029F

[橋本準特系統]
 No.20:7203F+7003F  No.21:8013F   No.22:7025F
 No.23:8011F   No.24:7021F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9045F   No.63:9042F   No.69:9032F
 No.71:9048F   No.73:9044F   No.77:9046F
 No.79:9036F   No.81:9034F   No.91:9039F
 No.93:9043F   No.95:9047F   No.97:9030F

[10両編成]
 No.13:7204F+7004F  No.14:8009F   No.16:5032F
 No.17:9041F   No.25:9031F   No.26:7024F
 No.40:8008F   No.41:8003F

[8両編成]
 No.30:8033F   No.31:8026F   No.32:8028F
 No.33:9005F   No.36:7006F   No.37:7424F+7009F
 No.50:8022F   No.51:8024F   No.52:9001F
 No.53:9004F   No.56:8032F   No.58:8029F
 No.59:8025F   No.60:8021F   No.62:8030F
 No.66:8031F

[都営車]
 1T :10-630F   3T :10-640F   5T :10-620F
 9T :10-460F   11T:10-440F   13T:10-510F
 19T:10-480F   27T:10-400F   41T:10-500F
 51T:10-570F   53T:10-540F
 

見たまま

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年12月 5日(火)20時33分16秒
編集済
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8009F   No.2 :8012F   No.3 :8007F
 No.4 :7027F   No.5 :7029F

[高尾特急系統]
 No.6 :7205F+7005F  No.7 :8013F   No.8 :7028F
 No.9 :5031F(~6018) → 7022F(5232~)
 No.10:8004F   No.11:7207F+7002F

[橋本準特系統]
 No.20:8003F   No.21:8002F   No.22:8011F
 No.23:7025F(~7706) → 5033F(7727~)
 No.24:8001F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.63:9047F   No.67:9037F   No.71:9031F
 No.73:9038F   No.81:9030F   No.91:9049F
 No.93:9036F   No.95:9035F   No.97:9045F

[10両編成]
 No.12:7204F+7004F  No.13:8008F   No.14:7206F+7001F
 No.15:5032F   No.16:5031F   No.17:9032F
 No.25:7025F   No.26:7021F
 No.43:7204F+7004F  No.70:8005F   No.76:7206F+7001F
 No.80:7022F   No.82:7203F+7003F  No.84:7021F

[8両編成]
 No.30:8029F   No.36:(7421F+)9001F No.37:7424F+7009F
 No.50:8023F   No.52:9005F   No.56:7007F
 No.64:9002F   No.66:7007F

[区間各停]
 No.49:7422F

[都営車]
 5T :10-590F   15T:10-550F   19T:10-620F
 31T:10-570F   35T:10-640F   41T:10-580F
 45T:10-370F   51T:10-600F   53T:10-510F
 

見たまま

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年12月 4日(月)22時08分10秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8001F   No.2 :7204F+7004F  No.3 :7028F
 No.4 :7029F

[高尾特急系統]
 No.7 :8002F   No.8 :7027F   No.10:8013F
 No.11:8012F

[橋本準特系統]
 No.21:7206F+7001F  No.22:7025F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9039F   No.63:9035F   No.71:9049F
 No.79:9045F   No.81:9036F   No.91:9044F
 No.93:9041F   No.95:9042F

[10両編成]
 No.12:8010F   No.13:7026F   No.15:5032F
 No.16:9043F   No.26:9038F
 No.40:7028F   No.41:8007F   No.43:7203F+7003F
 No.70:8005F   No.74:9038F   No.80:7205F+7005F
 No.82:7021F

[8両編成]
 No.30:8031F   No.32:9002F   No.37:742F+7009F
 No.50:8024F   No.51:8021F   No.52:7006F
 No.56:9006F   No.58:9002F   No.60:7007F
 No.62:8025F   No.64:8027F

[都営車]
 9T :10-470F   19T:10-490F   23T:10-560F
 31T:10-600F   35T:10-610F   51T:10-550F
 53T:10-450F
 

見たまま

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2017年12月 1日(金)21時33分54秒
編集済
  今日の確認分です。5034Fが営業運転を開始しました。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :7026F   No.2 :8011F   No.5 :7206F+7001F

[高尾特急系統]
 No.6 :7029F   No.7 :8002F   No.8 :8012F
 No.10:8009F   No.11:7205F+7005F

[橋本準特系統]
 No.20:8005F   No.21:8010F   No.22:8014F
 No.23:8008F   No.24:7021F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9048F   No.63:9046F   No.71:9037F
 No.73:9044F   No.81:9042F   No.91:9040F
 No.93:9035F   No.95:9043F   No.97:9031F

[10両編成]
 No.12:7207F+7002F  No.13:7027F   No.14:8013F
 No.15:9041F   No.16:5034F   No.25:7025F
 No.40:7027F   No.41:8013F   No.43:7203F+7003F
 No.80:7204F+7004F  No.82:7207F+7002F  No.84:7025F

[8両編成]
 No.30:8021F   No.34:9001F   No.36:(7422F+)7007F
 No.37:7424F+7009F  No.50:8025F   No.51:8026F
 No.64:9007F   No.66:9005F

[区間各停]
 No.49:7421F

[都営車]
 3T :10-530F   9T :10-520F   19T:10-540F
 25T:10-580F   35T:10-630F   51T:10-470F
 53T:10-620F
 

レンタル掲示板
/292