teacup. [ 掲示板 ] [ 掲示板作成 ] [ 有料掲示板 ] [ ブログ ]

 投稿者
 メール
 題名
 内容 入力補助
  
 URL
[ ケータイで使う ] [ BBSティッカー ] [ 書込み通知 ]


見たまま(06.04)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2018年 6月 6日(水)23時32分14秒
  4日(月)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :7024F   No.2 :8011F   No.3 :8006F
 No.4 :7204F+7004F  No.5 :8004F

[高尾特急系統]
 No.6 :7026F   No.8 :9044F   No.9 :8010F
 No.10:8002F   No.11:7029F

[橋本準特系統]
 No.20:7025F   No.21:8013F   No.22:7207F+7002F
 No.23:8007F   No.24:7023F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.51:5031F   No.61:9033F   No.63:9038F
 No.67:9040F   No.69:9041F   No.71:9035F
 No.73:9036F   No.75:9039F   No.77:9042F
 No.79:9030F   No.81:9046F   No.95:9048F
 No.97:9043F   No.99:9037F

[10両編成]
 No.12:7203F+7003F  No.14:8008F   No.26:7028F
 No.40:8008F   No.41:8012F   No.42:8003F
 No.43:7205F+7005F  No.44:7028F   No.45:7203F+7003F
 No.46:8005F   No.53:7206F+7001F  No.80:7022F
 No.82:7027F   No.84:8014F

[8両編成]
 No.30:8024F   No.32:(7424F+)9001F No.33:7425F+7008F
 No.52:8022F   No.56:8029F   No.62:8032F
 No.64:7007F   No.66:8031F   No.70:8027F
 No.72:8030F   No.76:8026F   No.78:8022F

[都営車]
 7T :10-590F   11T:10-460F   15T:10-610F
 17T:10-540F   21T:10-580F   23T:10-620F
 25T:10-450F   29T:10-630F   33T:10-500F
 35T:10-570F   41T:10-430F   57T:10-520F
 
 

見たまま(05.31)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2018年 5月31日(木)23時54分20秒
編集済
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :7025F   No.2 :8004F   No.3 :8007F
 No.4 :8012F   No.5 :8010F

[高尾特急系統]
 No.6 :9046F   No.8 :8008F   No.9 :8006F
 No.10:7023F → 8003F No.11:7203F+7003F

[橋本準特系統]
 No.20:7028F   No.21:7026F   No.22:7206F+7001F
 No.23:7029F   No.24:8013F

[ライナー]
 No.51:5034F   No.53:7204F+7004F(朝)、5032F(夜)
 No.55:5031F   No.57:5033F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9038F   No.63:9034F   No.65:9030F
 No.67:9031F   No.69:9033F   No.71:9048F
 No.73:9042F(朝)、9047F(夜)      No.75:9039F
 No.77:9041F   No.79:9044F   No.81:9032F
 No.83:9043F   No.91:9036F   No.93:9037F
 No.95:9045F   No.97:9040F   No.99:8014F(朝)、9035F(夜)

[10両編成]
 No.12:7205F+7005F  No.13:7027F   No.14:7024F
 No.15:8011F   No.16:7023F   No.25:7022F
 No.26:7207F+7002F  No.27:8001F
 No.40:8003F   No.41:8001F   No.42:7027F
 No.43:8011F   No.44:8005F   No.45:7205F+7005F
 No.46:7207F+7002F  No.80:8002F   No.82:7024F
 No.84:7022F

[8両編成]
 No.30:8032F   No.31:8027F(朝)、7007F(夜)
 No.32:(7424F+)7007F No.33:7422F+7009F  No.34:8033F
 No.35:7423F+7008F  No.36:9002F   No.50:8029F
 No.52:8026F   No.54:8024F   No.58:9007F
 No.60:9003F   No.62:8028F   No.64:8030F
 No.66:8022F   No.70:9001F   No.72:8021F
 No.74:9008F   No.76:9006F   No.78:9006F

[区間各停]
 No.49:7421F

[都営車]
 3T :10-480F   9T :10-510F   11T:10-550F
 15T:10-500F   17T:10-460F   21T:10-590F
 23T:10-610F   25T:10-530F   29T:10-470F
 33T:10-520F   35T:10-450F   39T:10-540F
 57T:10-640F   59T:10-430F   61T:10-580F
 

見たまま(05.30)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2018年 5月30日(水)22時54分3秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :8008F   No.2 :7027F   No.3 :8010F
 No.4 :8004F   No.5 :7023F

[高尾特急系統]
 No.6 :8002F   No.8 :7025F   No.9 :7026F
 No.10:7207F+7002F  No.11:8006F

[橋本準特系統]
 No.20:7029F   No.21:8014F   No.22:7205F+7005F
 No.23:8011F   No.24:8012F

[ライナー]
 No.51:5034F   No.53:7028F(朝)、5035F(夜)
 No.55:5032F   No.57:5033F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9042F   No.63:9039F   No.65:9032F
 No.67:9046F   No.69:9036F   No.71:9031F
 No.73:9038F   No.75:9033F   No.77:9037F
 No.79:9043F   No.81:9045F   No.83:9034F
 No.91:9041F   No.93:9030F   No.95:9047F
 No.97:9048F   No.99:9040F

[10両編成]
 No.12:7204F+7004F  No.13:8007F   No.14:8003F
 No.15:7203F+7003F  No.16:8005F   No.25:8013F
 No.26:8001F   No.27:7022F
 No.40:8003F   No.41:8013F   No.42:7206F+7001F
 No.43:8007F   No.44:7024F   No.45:7204F+7004F
 No.46:8001F   No.80:7203F+7003F  No.82:8005F
 No.84:7024F

[8両編成]
 No.30:8028F   No.32:(7422F+)9005F No.33:9001F
 No.34:8026F   No.35:8031F   No.36:9003F
 No.50:9008F   No.52:9007F   No.56:9004F
 No.58:8033F   No.60:7424F+7009F  No.62:8022F
 No.64:8023F   No.66:7007F → 9002F No.70:8025F
 No.72:8032F   No.78:9007F

[区間各停]
 No.49:7421F

[都営車]
 3T :10-450F   7T :10-610F   9T :10-500F
 11T:10-460F   15T:10-580F   17T:10-600F
 21T:10-490F   23T:10-520F   25T:10-620F
 29T:10-530F   33T:10-560F   35T:10-550F
 39T:10-630F   57T:10-480F   59T:10-440F
 61T:10-550F
 

見たまま(05.29)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2018年 5月29日(火)23時22分27秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :7027F   No.2 :7206F+7001F  No.3 :7023F
 No.4 :8005F   No.5 :7207F+7002F

[高尾特急系統]
 No.6 :8008F   No.8 :7025F   No.9 :8004F
 No.10:8006F   No.11:7026F

[橋本準特系統]
 No.20:8011F   No.21:8002F   No.22:8001F
 No.23:9047F   No.24:7024F

[ライナー]
 No.51:5034F   No.53:5031F   No.55:5035F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9043F   No.63:9036F   No.69:9041F
 No.71:9046F   No.79:9034F   No.81:9040F
 No.83:9039F   No.91:9033F   No.97:9044F

[10両編成]
 No.12:7205F+7005F  No.13:8010F   No.14:8003F
 No.15:7028F   No.16:8014F   No.25:8012F
 No.26:8013F   No.27:7022F

[8両編成]
 No.33:9006F   No.34:9007F   No.35:8024F
 No.36:7424F+7009F  No.50:8027F   No.60:8022F
 No.64:8025F   No.66:8031F   No.70:8030F
 No.72:8028F   No.78:8033F

[都営車]
 1T :10-480F   9T :10-580F   15T:10-500F
 17T:10-550F   21T:10-570F   23T:10-560F
 25T:10-470F   29T:10-620F   39T:10-640F
 61T:10-460F
 

見たまま(05.28)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2018年 5月28日(月)23時57分44秒
編集済
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :9046F   No.2 :7028F   No.3 :7207F+7002F
 No.4 :8010F   No.5 :8006F

[高尾特急系統]
 No.6 :7023F   No.8 :8014F   No.9 :8012F
 No.10:7205F+7005F  No.11:8004F

[橋本準特系統]
 No.20:7027F   No.21:8001F   No.22:8002F
 No.23:7026F   No.24:8005F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9041F   No.63:9035F   No.65:9040F
 No.67:9032F   No.69:9033F   No.71:9030F
 No.73:9037F   No.75:9034F   No.77:9048F
 No.79:9039F   No.81:9038F   No.95:9042F
 No.97:9031F   No.99:9044F

[10両編成]
 No.12:7204F+7004F  No.14:7029F   No.27:7022F
 No.40:7204F+7004F  No.41:9043F   No.42:8003F
 No.43:8008F   No.44:8013F   No.45:7025F
 No.46:7024F   No.53:7203F+7003F(朝) No.80:7029F
 No.82:8011F   No.84:7022F

[8両編成]
 No.30:7424F+7009F  No.32:(7425F+)9005F No.33:9003F
 No.35:7423F+7008F  No.52:9002F   No.54:8022F
 No.58:9007F   No.62:8031F   No.64:8023F
 No.66:8029F   No.70:8030F   No.72:8026F
 No.76:8025F

[都営車]
 3T :10-620F   7T :10-630F   11T:10-560F(~4867) → 10-550F(2856~)
 15T:10-640F   17T:10-460F   21T:10-610F
 23T:10-580F   25T:10-550F(~1803) → 10-560F(1812~)
 29T:10-470F   35T:10-520F
 

見たまま(05.24)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2018年 5月24日(木)23時58分54秒
編集済
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :9030F   No.2 :7024F   No.3 :8008F
 No.4 :8012F → 8002F No.5 :7025F

[高尾特急系統]
 No.6 :8004F   No.8 :7027F   No.9 :8005F
 No.10:8011F   No.11:8014F

[橋本準特系統]
 No.20:7028F   No.21:8003F   No.22:7029F
 No.23:7205F+7005F  No.24:7026F

[ライナー]
 No.51:5031F   No.53:7204F+7004F(朝)、5033F(夜)
 No.55:5034F   No.57:5032F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9045F   No.63:9043F   No.65:9042F
 No.67:9038F(朝)、9046F(夜)      No.69:9034F
 No.71:9037F   No.73:9040F   No.75:9039F
 No.77:9033F   No.79:9032F   No.81:9046F → 9031F
 No.83:9048F   No.91:9036F   No.93:9044F
 No.95:9047F   No.97:9041F   No.99:9035F

[10両編成]
 No.12:8007F   No.13:8001F   No.14:7022F
 No.15:8012F   No.16:7422F+9004F  No.25:7203F+7003F
 No.26:8006F   No.27:8013F
 No.40:8001F   No.41:7203F+7003F  No.42:8002F
 No.43:8007F   No.44:8006F   No.45:7023F
 No.46:8013F   No.80:7022F   No.82:7206F+7001F
 No.84:7207F+7002F

[8両編成]
 No.30:8028F   No.31:8023F   No.32:(7425F+)9001F
 No.33:9006F   No.34:8022F   No.35:7423F+7008F
 No.36:8026F   No.50:7007F   No.52:8033F
 No.54:8025F   No.56:8027F   No.58:9005F
 No.60:8029F   No.62:8024F   No.64:9003F
 No.66:8030F   No.70:9007F   No.72:8032F
 No.76:7424F+7009F  No.78:9002F

[区間各停]
 No.49:7421F

[都営車]
 3T :10-480F   9T :10-520F   11T:10-550F
 15T:10-640F   17T:10-610F   21T:10-600F
 23T:10-570F   25T:10-620F   29T:10-500F
 33T:10-460F   35T:10-450F   39T:10-490F
 57T:10-580F   59T:10-400F   61T:10-630F
 

見たまま(05.23)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2018年 5月24日(木)00時16分32秒
編集済
 

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :7027F   No.2 :8002F   No.3 :7025F
 No.4 :8001F → 7022F No.5 :8011F

[高尾特急系統]
 No.6 :8012F → 8010F(~3057) → 8008F(3060~)
 No.8 :7028F → 7206F+7001F
 No.9 :8010F → 7028F
 No.10:7022F → 7029F
 No.11:7029F → 8008F(~5711) → 8005F(2702~)

[橋本準特系統]
 No.20:7024F   No.21:8007F → 8003F No.22:7203F+7003F → 8013F
 No.23:7023F   No.24:8014F → 8012F

[ライナー]
 No.51:5033F   No.53:7204F+7004F(朝)、5032F(夜)
 No.55:5031F   No.57:5034F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9032F   No.63:10-630F → 9039F
 No.65:10-470F → 9046F
 No.67:9042F(朝)  No.69:9041F(朝)  No.71:9038F
 No.73:9037F   No.75:9043F   No.77:9044F
 No.79:9048F   No.81:9035F   No.83:9031F(夜)
 No.91:9040F   No.93:9042F(夜)  No.95:9030F
 No.97:10-460F → 9034F
 No.99:5032F(朝)、9047F(夜)

[10両編成]
 No.12:8005F(~0705) → 8008F(07160047) → 8010F(3058~)
 No.13:9033F   No.14:8001F   No.15:8006F
 No.16:7026F   No.25:8007F   No.26:7203F+7003F
 No.27:7207F+7002F
 No.40:7206F+7001F  No.41:7205F+7005F  No.42:8006F
 No.43:8008F   No.44:8013F   No.45:8005F
 No.46:7207F+7002F  No.80:9033F   No.82:7028F
 No.84:8003F

[8両編成]
 No.30:8023F   No.32:(7425F+)7007F No.33:9007F
 No.34:8033F   No.35:7423F+7008F  No.36:8029F
 No.50:8031F   No.52:9005F   No.54:7007F
 No.56:9008F   No.58:9004F   No.62:8030F
 No.64:8032F   No.66:8026F   No.70:7424F+7009F
 No.72:8028F   No.76:9003F   No.78:9005F

[都営車]
 3T :10-530F(夜)  9T :10-640F   11T:10-510F → 10-610F
 15T:10-500F   17T:10-440F   21T:9046F → 10-470F
 23T:9047F(朝)、10-390F(夜)      25T:10-610F → 10-510F
 29T:10-570F   35T:10-520F   39T:10-560F
 57T:10-480F   59T:5035F    61T:10-550F

朝方は聖蹟桜ヶ丘付近で安全確認があり、一部列車に遅延が生じていました。また16:53頃、南大沢-多摩境間で人身が発生し、多摩センター-橋本間が一時運休していましたが、18:10頃に運転を再開しました。
 

見たまま(05.22)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2018年 5月22日(火)23時47分28秒
編集済
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :7027F   No.2 :8006F   No.4 :7028F
 No.5 :7022F

[高尾特急系統]
 No.6 :7025F   No.8 :9048F   No.9 :7029F
 No.11:8010F

[橋本準特系統]
 No.20:7026F   No.21:8001F   No.22:7203F+7003F
 No.23:8004F   No.24:8012F

[ライナー]
 No.53:5034F   No.55:5033F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9042F   No.63:9046F   No.69:9040F
 No.71:9047F   No.75:9045F   No.81:9036F
 No.91:9037F   No.97:9031F   No.99:9044F

[10両編成]
 No.12:8007F   No.15:8013F   No.25:8014F
 No.26:7205F+7005F

[8両編成]
 No.33:9002F   No.34:8025F   No.36:8022F
 No.50:8028F   No.60:8030F   No.70:9003F
 No.72:8023F

[都営車]
 1T :10-580F   17T:10-600F   21T:10-540F
 23T:10-610F   25T:10-450F   29T:10-570F

20:46頃、都営新宿線西大島で人身が発生しました。此の関係で岩本町-本八幡間で運転を見合わせていましたが、22:12に全線で運転を再開しました。
 

見たまま(05.21)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2018年 5月22日(火)23時47分4秒
  21日(月)の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.1 :7024F   No.2 :8008F   No.4 :8011F

[高尾特急系統]
 No.6 :8006F   No.8 :9045F   No.9 :8013F
 No.11:7029F

[橋本準特系統]
 No.20:7023F   No.21:7028F   No.22:7025F
 No.23:8001F   No.24:8007F

[ライナー]
 No.51:5032F   No.55:5034F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.61:9041F   No.63:9032F   No.71:9043F
 No.75:9039F   No.77:9033F   No.83:9046F
 No.99:9031F

[10両編成]
 No.12:7207F+7002F  No.15:7204F+7004F  No.25:8012F
 No.46:7027F   No.84:8012F

[8両編成]
 No.31:8031F   No.33:8023F   No.54:8029F
 No.58:8025F   No.62:8033F   No.64:9001F
 No.70:8032F   No.78:9007F

[都営車]
 5T :10-430F   7T :10-620F   15T:10-560F
 19T:10-440F   33T:10-510F   53T:10-470F
 

見たまま(05.18)

 投稿者:K.Okaメール  投稿日:2018年 5月18日(金)21時31分25秒
  今日の確認分です。

京王線

[京八準特系統]
 No.2 :7026F   No.3 :8005F   No.4 :7025F

[高尾特急系統]
 No.10:8001F

[橋本準特系統]
 No.20:8003F   No.21:7203F+7003F  No.22:7425F+9007F
 No.23:7027F   No.24:8013F

[都営線直通急行区急快速系統]
 No.55:10-600F(AM)  No.71:9044F   No.81:9034F
 No.83:9041F   No.91:9047F   No.95:9033F
 No.97:9032F

[10両編成]
 No.13:9046F   No.14:8002F   No.26:7205F+7005F
 No.27:8010F

[8両編成]
 No.64:8033F   No.72:9001F

[都営車]
 1T :10-570F   13T:10-630F   17T:9030F(AM)
 39T:10-500F
 

レンタル掲示板
/298